Gedichten over maatschappij en milieu na de crisis

Civis Mundi Digitaal #100

door Piet Ransijn

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2020/02/10/berno-strootman-over-new-deal-boer-en-maatschappij

 

Gedichten over maatschappij en milieu naar onze wens

 

Bevrijding van dwang                       2020 06 20 Nave Shelli Joye, Exploring the Noösphere: Teilhard de Chardin

 

Het is nu de hoogste tijd

dat een deel der mensheid

zich van dwang bevrijdt

 

De dwang tot consumeren

De dwang tot conformeren

De dwang tot concurreren

De dwang tot domineren

 

Zal verfijnen en verdwijnen

als het licht gaat schijnen

Het licht van het bewustzijn

waarin wij allen één zijn

 

Vrij van slavernij                            2020 06 17/18    

     

We zijn nog steeds niet vrij

van eeuwenlange slavernij

Er is al vele levens lang

een opgelegde dwang

 

We zijn een tiranniek beleid

al zeker vele eeuwen kwijt

maar niet van slavernij bevrijd

Waarom er nog van alles moet

begrijpen wij niet goed

 

Het moeten voldoen aan wensen

geldt voor vrijwel alle mensen

Soms met onderbroken nachten

door de dwingende gedachten

 

De dwang tot consumeren

dwingt tot alsmaar produceren

Door al onze verworvenheden

wordt verslaving niet vemeden

 

 

Hoe worden wij weer vrij

En hoe verkrijgen wij

een vrije maatschappij?

Een werkelijk vrije mens

stelt zelf zijn grens

 

Hij laat zich wel betalen

maar niet geheel bepalen

in het zelfbewustzijn

van zijn eigen zijn

 

De geest van ieder mens

kent een fictieve grens

die zijn zelfbewustzijn

markeert als zijn terrein

 

Waar hij alleen kan wonen

en toeziet wie er komen

Het is privé terrein

waar hij alleen kan zijn

 

De vrijheid van de één

geldt niet voor hem alleen

Bewustzijn kent geen grenzen

en geldt voor alle mensen

 

Als mensen zich bewust zijn

van hun grenzeloze zijn

kunnen zij van binnen vrij zijn

op een onbegrensd terrein

 

Als innerlijke vrijheid

en zelfstandigheid

zich wereldwijd

en overal verspreiden

betekent dit uiteindelijk

een einde van het lijden*                                  *Boeddha’s omschrijving van nirvana

 

https://www.innovatiefnederland.nl/nieuws/de-nieuwe-samenleving-een-nieuw-tijdperk/

 

Deel van een levend geheel                      2020 06 28, Volkel familiedag

 

Ieder mensenleven

heeft zijn eigen streven

als een wonderlijk gegeven

en een deel van al het leven

 

We leven op een afstand

in een sociaal verband

Velen zoeken naar vertier

zoals veel en lekker eten

 

En we doden menig dier

om vlees te kunnen eten

Zonder van het leed te weten

dat een dier wordt aangedaan

door ons consumptief bestaan

 

Dierenleed kan ons niet deren

als wij maar kunnen consumeren

Weinig mensen zien zich als deel

van een levend groot geheel

 

Iedere stad en ieder land

zit in een globaal verband

Maar is op zichzelf gericht

bij gebrek aan ruimer zicht

 

Eigen wensen en verlangens

eigen economische belangen

belemmeren een ruimer zicht

want wij zijn op winst gericht

 

In een ruimer bewustzijn

zijn wij deel van al het zijn

Een medelevend onderdeel

van een groot bezield geheel

 

http://www.braylach.nl/braylach/?page_id=123

 

Mededieren                     2020 07 18

 

Ik beschouw de dieren

als bewuste medezielen

in potentie net als mensen

met hun eigen wensen

en een eigen soort van taken

om de aarde mooi te maken

 

Dieren zijn bewuste wezens

met bezielde en gevoelde levens

Dieren zijn geen automaten

die ons onverschillig laten

Dieren roepen warmte op

 

Denk maar aan een paardekop

die met warme aandacht

als het ware naar ons lacht

De gevoelens van een paard

zijn ook onze aandacht waard

 

En zijn helende vermogen

zie je aan zijn levendige ogen

Dieren geven heling en genezing

maar het meest vertedering

 

Dieren zijn eenvoudig en direct

Zij zetten ons op onze plek

middenin de levende natuur

Wilde dieren zijn nog puur

hun gedrag kent geen censuur

De mens is een gekunsteld wezen

die van kwalen moet genezen

 

Door weer harmonie te vinden

zich van binnen te verbinden

met de wezens om hem heen

voelt hij zich niet meer alleen

afgescheiden en geïsoleerd

van de schepping afgekeerd

 

In de digitale maatschappij

heerst een digitale slavernij

Eigenlijk zijn dieren eerder vrij

dan de mens die leeft in slavernij

 

Die vastzit aan patronen

en gedragsschablonen

die het leven corrumperen

en de levenvreugde weren

 

Wij kunnen onze band herstellen

en de dieren minder kwellen

door hun leefomgeving te bederven

waardoor vele dieren sterven

 

Een dier heeft ook een zieleleven

en kan mensen liefde geven

Dieren zijn bewuste wezens

met gevoelde en bezielde levens

 

Zij zijn schepselen van God

met hun eigen plaats en lot

en verdienen eerbied voor hun leven

zoals ook voor ieder levend wezen

Ook het weelderige bodemleven

dat met pesticiden wordt verdreven

 

Zo verwoesten wij de aarde

vanuit hebberige waarden

Overal raakt de natuur

uit balans en overstuur

 

Het is nu de hoogste tijd

voor een groen milieubeleid

omdat wij nu onze aarde

onherstelbaar schaden

 

Eerbied voor het leven

dient nu norm te wezen

willen wij hier overleven

 

https://www.lc.nl/cultuur/Hoe-het-boerenleven-in-Nederland-veranderde-25657620.html

Na zijn werkzame leven als boer ging Siebe Peenstra schilderen. Op dit schilderij is het hooiladen te zien.

 

Het vrije boerenleven                  2020 07 20

 

In mijn jeugd die al vervlogen is

beleefde ik verstoken van gemis

het weelderige boerenleven

Het heeft mij veel plezier gegeven

 

Wat goed is voor de dieren

kan mensen ook plezieren

Het leven op de boerderij

was autonoom en voelde vrij

 

Je stond op eigen vrije grond

en werken gold er als gezond

Een hond was toen mijn kameraad

die mij nog levendig voor ogen staat

 

En alle dieren waren kameraden

met hun eigen speciale waarden

De koe gaf melk, de kip een ei

Alle dieren droegen zo iets bij

 

Het was een dankbaar leven

Het draaide steeds om geven

Er was in vroeger tijd

ook veel verbondenheid

 

Mensen hielpen vaak elkander

Je kon nog steunen op een ander

Er werd heel hard gewerkt

De opbrengst was beperkt

 

Toch leek er minder slavernij

Veel boeren althans leken vrij

En dat gold ook voor mij

 

Zie voorgaande bron

 

Koeien liepen vroeger in de wei

en nog niet in megastallen

die hun levensvreud vergallen

 

De agrochemische bedrijven

konden niet de norm voorschrijven

De landbouw zat nog niet in het nauw

 

De concurrentie van bedrijven

liep niet aanhoudend uit de klauw

Ook de kleine boeren konden blijven

 

Het huidige landbouwbeleid

van de nationale overheid

kent bij boeren geen genade

Het ontlokt hen menige tirade

 

En ten langen leste

komen er protesten

als een uiting van verzet

tegen een of andere wet

 

Boeren zitten in de knel

en hun leven wordt een hel

Hun vrijheid lijkt voorbij

en lijkt meer op slavernij

Regels en verplichtingen

bepalen hun verrichtingen

 

Ze moeten op den duur

weer terug naar de natuur:

de basis van het boerenleven

van hun werken en hun streven

 

De balans met moeder aarde

vormt een basiswaarde

voor het boerenbestaan

hoe zij met het leven omgaan

 

Ecologisch boeren

en natuurlijk voeren

is beter voor het land

in zijn algehele toestand

 

Zoals de soortenrijkdom

die zichzelf spontaan ontspon

als het land de vrijheid krijgt

weer vanzelf naar rijkdom neigt:

de weelde van het boerenleven

die dan weer wordt teruggeven

 

 

Dreigende zelfvernietiging                        2020 06 07 Na het lezen van Teilhard de Chardin

 

In plaats van naar verlichting toe te groeien

lijkt de mensheid bezig om zich uit te roeien

Steeds meer schade komt aan het licht

dat door mensenhand wordt aangericht

 

De mens als meest vernietigende wezen

staat de andere soorten naar het leven

In de overlevingsstrijd om het bestaan

blijkt hij andere soorten te verslaan

 

Eerst met stenen, toen met speren

Eeuwen later kwamen er geweren

En nog niet zo lang geleden kernraketten

die men afschrikwekkend in kan zetten

 

https://nl.sodiummedia.com/3899902-the-relationship-of-global-problems-of-mankind-examples

 

De vernietiging ging hand in hand

met de groei van het verstand

Het vernietigend vermogen

wint het van ons mededogen

 

Dat de mens zal overleven

is geen evident gegeven

In plaats van geestelijk te groeien

dreigt de mens zich uit te roeien

 

https://nl.sodiummedia.com/3899902-the-relationship-of-global-problems-of-mankind-examples

 

Kan de mens zichzelf bevrijden

in een wereld vrij van lijden*?                                 *Boeddha’s omschrijving van Nirvana

Kan de mensheid overleven

door het goede na te streven?

 

En het kwade achter zich te laten

in zijn denken en zijn daden?

Kan de mens zich zuiveren van smetten

en zich schikken naar zijn eigen wetten?

 

https://nl.sodiummedia.com/3899902-the-relationship-of-global-problems-of-mankind-examples

 

Zonder algemeen gedragen idealen

strijden mensen als elkaars rivalen

Geen enkele ons bekende soort

heeft zoveel soortgenoten uitgemoord

 

Toch zijn er ook veel soortgenoten

die de mensheid weer doen hopen

dat het misschien beter af zal lopen

Dat de mensen zich verheffen

en hun missie gaan beseffen

 

Door ons aller mooie aarde

tot een rijk van algemene waarden

op te heffen in gedeeld bewustzijn

waarin alle mensen één zijn

 

thrive movement -

https://angel-wings.nl/geschiedenis/2020/05/nikola-tesla-was-een-visionair/