Gedichten over George Orwell, 1984

Civis Mundi Digitaal #103

door Piet Ransijn

 

Een hypocriet bestaan                   2020 08 22 Na lezen van George Orwell, 1984

In een wereld die van streek is

waarin men verregaand verstoken is

van liefde en van menselijk gevoel

worden mensen middel tot een doel

 

Er is maar weinig mededogen

Haast alle informatie is gelogen

Menselijk gedrag is hypocriet

Er is geen ruimte voor kritiek

 

Zo’n zelfvernetigend systeem

heeft een wezenlijk probleem

Het zal niet kunnen overleven

De levenszin wordt er verdreven

 

In een dergelijk hypocriet bestaan

is men niet meer met elkaar begaan

Men heeft geen authentiek gevoel

en leeft berekenend en koel

 

Men leeft in een gedeelde waan

in een van dwang afhankelijk bestaan

Geen enkele persoon is van belang

Alleen de opgelegde collectieve dwang

 

Een mens is middel tot een doel

Een radertje met afgestompt gevoel

Een dergelijk systeem lijkt nu voorbij*                    *nl. het communistisch systeem

De meeste mensen lijken vrij

 

https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/09/democratie-dictatuur/

 

Toch zijn de dwingende systemen

wereldwijd nog niet verdwenen

Dictaturen leken vaak een flop

maar duiken overal weer op

 

De liefde voor een leider

is niet van andere tijden

En collectieve dwang

werkt in hun belang

 

Het koel berekenende inhumane

gaat met grote invloed samen

En ook de robotmaatschappij

komt langzaam dichterbij

 

Hoe kunnen mensen vrij zijn

als zij zich niet bewust zijn

van hun eigenlijke zijn

hun onvolprezen

authentieke wezen?

 

 

Liefde kent vele vormen en relaties. De zorg voor ouderen staat tegenwoordig onder druk

https://www.schavenaanjouwtoekomst.nl/nieuws/vraag-en-antwoord-zorgverlof

 

De liefdeskracht                              2020 08 24 Na lezen van George Orwell, 1984 en

                                                                Bernadette von Dreien, Het visioen over het goede

De liefde in het leven

is een wonderlijk gegeven

Het vangt vaak aan met een tekort

dat geleidelijk soms beter wordt

 

Terwijl de onvoorwaardelijke liefde

een ieder opheft in de diepte

Zonder liefde kan en mens niet leven

De hang naar liefde drijft ons streven*                   * De Eros bij Plato en Freud

 

Wat ons motiveert is daarvan afgeleid:

De drang naar kennis en gerechtigheid

De zucht naar winst en steeds meer macht

Maar liefde blijft de grootste kracht

 

Liefdeloze strijd en onderdrukking

loopt altijd uit op een mislukking

Een tiran die mensen onderdrukt*                           * Big Brother

is menselijk gezien mislukt

 

In zijn heersen en zijn streven

is de liefde onderdrukt gebleven

De levensenergie stagneert

al wordt hij voor het oog geëerd                              

 

Het ademt allemaal een groot ontbreken

als de liefde uit het leven is geweken

dat alleen door liefde wordt vervuld

die ten diepste iedereen omhult

 

Als ongeziene liefdesenergie

die ons omhult als een mysterie

nog dieper dan de zwaartekracht

als onbekende bindingsmacht

 

If you want a picture of the future: imagine a boot stamping on a human face - forever, George Orwell.

https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-onderdrukking-image82085873, https://www.dreamstime.com/illustration/unjust-people.html

 

Onderdrukking en bevrijding                     2020 08 30 Na lezen van George Orwell, 1984

 

Iedere vorm van onderdrukking

leidt uiteindelijk tot mislukking

De drang tot wereldheerschappij

maakt de heersers ook niet vrij

Geketend door hun troebel streven

leiden zij dan ook een onvrij leven

 

Alleen in onbegrensd bewustzijn

kan een mens pas werkelijk vrij zijn

De sleutel tot de menselijke vrijheid

was de mensheid eeuwen kwijt

door zich steeds aan meerderen te binden

zonder vrijheid in zichzelf te vinden

 

Die vrijheid is in ons bewustzijn

ter beschikking als ons eigen zijn:

De ziel die werkelijk van ons is

zonder wie er geen persoon is

 

Door er toegang toe te krijgen

maken wij ons Zelf weer eigen

Kunnen wij onszelf bevrijden

van ons eigen leed en lijden

 

De sleutel ligt van binnen

waar een wereld is te winnen

Een wereld van bewustzijn

die wij eeuwenlang vergeten zijn

 

https://powerinyou.nl/2019/05/06/vrijheid-ondernemer/

 

*”’Het is onmogelijk een beschaving te funderen op angst, haat en wreedheid.

Zij zou niet kunnen voortbestaan...

Zij zou geen vitaliteit hebben. Zij zou desintegreren... op een of andere manier, zal hij falen’...

‘Wat is dan het principe dat ons zal verslaan?’

‘Ik weet het niet. De geest van het mens-zijn’”.

“Het innerlijke hart, waarvan de werking zelfs voor onszelf mysterieus is, blijft ondoordringbaar”

“Je zult nooit meer te weten komen over de Broederschap dan dat deze bestaat en dat je er bij hoort... De Broederschap kan niet worden uitgewist, want het is geen organisatie in de gewone zin... Momenteel is niets anders mogelijk dan het zinnige, gezonde gebied stapje voor stapje uit te breiden... We kunnen ons inzicht uitbreiden van individu tot individu...

(George Orwell, 1984, deel 3, Penguin editie, p 216-17, 136, 140, 143-44)