Gedichten over diepere verbondenheid

Civis Mundi Digitaal #103

door Piet Ransijn

Foto: Michaël van Eeden, https://zoom.nl/foto/natuur/regenwolken.1357680.html

 

Kosmische verbondenheid         2020 10 26 Na beluisteren van Marieke de Vrij over corona-richtlijnen

Worden wij ertoe gedreven

meer op onszelf te leven?

Het voelt soms of zo het bestaansrecht

als een medemens ons wordt ontzegd

 

Een mens leeft in verbondenheid

bij voorkeur niet  in eenzaamheid

Hij is bij voorkeur niet alleen

liefst met anderen om hen heen

 

Door een training in alleen zijn

wordt het geleidelijk ook fijn

om vaak meer op jezelf te zijn

In verbinding met de mensheid

is  er eigenlijk geen eenzaamheid

 

Die diepere verbondenheid

raakt een levend mens niet kwijt

Ook het planten- en het dierenrijk

geven ons een zekere geborgenheid

 

Planten geven levensenergie

en diep gevoelde harmonie

Ieder monter of ondeugend dier

geeft ons een wonderlijk plezier

 

Een eenzaam leven is geen hel

maar blijft  toch ook een samenspel

Een mens is ook een kosmisch wezen

dat uit de hemel lijkt verdreven

 

Toegang tot het hemelse gewelf

vindt een mens weer in zichzelf

Zo boven, zo beneden

is vroeger ooit geschreven

 

Wanneer hij wandelt op zichzelf

omhuld door het hemelse gewelf

dan is er een verbondenheid

die reikt tot in het hemelrijk

 

Is de natuur niet als een vrouw

die zielsveel van ons houdt?

Maar ’s winters voelt zij koud

Zij lijkt volstrekt gevoelloos

en ons leven voelt heel broos

 

Ten overstaan van storm en regen

en wolken die met wind en regen

in donkere gestalten meebewegen

zijn wij een broos en nietig wezen

 

Het wekt een diep gevoeld ontzag

voor al die ongetemde kracht

die ons en al wat om ons leeft

onuitputtelijk met energie omgeeft

 

Wij zijn niet slechts een speelbal

Wij zijn ook de ogen van het Al

waardoor de kosmos zich bekijkt

en met bewustzijn wordt verrijkt

Wij zijn de ziel van het heelal*                                   *Zie Gustaf Stömberg, De ziel van het heelal

en de bekroning van het Al

 

https://quotefancy.com/quote/1340526/Guru-Nanak-I-am-neither-male-nor-female-nor-am-I-sexless-I-am-the-Peaceful-One-whose-form

 

Een zelfverlichtende aanwezigheid                         2020 10 06

 

Liefde is een wonderlijke kracht

Zij koestert mensen zacht

en bevrijdt van eenzaamheid

Een kwaal van de moderne tijd

 

Velen leven op een eiland

Ons verstand is dominant

Maar het is een instrument

dat ook zijn grenzen kent

 

Liefde echter kent geen grenzen

voedt en koestert alle mensen

als het zonlicht warm en zacht

als een wonderlijke kracht

 

Poorten die gesloten

waren gaan weer open

Terwijl on vervulde dromen

tot vervulling komen

en het onuitputtelijke leven

weer sprontan gaat stromen

 

Het schittert in het zonlicht

en het is zichzelf tot licht

Een zelfverlichtende aanwezigheid

die een ieder in zijn hart verblijdt

Iedereen kan delen in het licht

als men zich er zelf op richt

 

http://www.mariajohannes.nl/1_1824_Broederschap_van_Onze_Lieve_Vrouw.aspx

 

De mantel van de liefde                               2020 10 25 

 

Alles wat mij niet geriefde

hul ik in de mantel van de liefde

Al hebben mensen me gemeden

ik heb er niet onder geleden

 

Het maakt allemaal niet uit

Ik neem een kloek besluit

mij aan idealen toe te wijden

en oneinigheid te mijden

 

Aan anderen en aan wetenschap

die al jaren mijn interesse had

Ik heb maar weinig nodig

Veel gedoe is overbodig

 

Ik kan heel goed op mijzelf zijn

op een wereldwijd terrein

en mis in de coronatijd

van niemand de nabijheid

 

Behalve om bij volle maan

gearmd een blokje om te gaan

Ik zie graag in mijn verschiet

iets meer romantiek

 

En alles wat mij niet geriefde

hul ik in de mantel van de liefde

Alle wensen, alle zorgen

in haar plooien opgeborgen

 

Plooien worden gladgestreken

Mij zal niets ontbreken

En ik doe mij graag te goed

aan haar zoete overvloed

 

Want in haar omhulling

voel ik mijn vervulling

Vele kleine muizenissen

kan ik deerlijk missen

 

Als de zon gaat schijnen

openen we de gordijnen

Alles komt dan in het licht

met een helder vergezicht

 

In een ruimer perspectief

neem ik alles maar voor lief

Alles wat mij niet geriefde

hul ik in de mantel van de liefde

 

https://taaldacht.nl/2017/06/23/de-kosmische-orde/

 

Bede aan de goden                         2020 09 16

Ik wend mij tot de goden

druk hen op hun harten

oog te hebben voor de noden

die de mensheid tarten

 

De bron waaruit wij zijn geboren

ging voor ons allang verloren

We lopen doelloos rond in kringen

met een vracht aan nutteloze dingen

 

De ene God is lang geleden overleden

ook de goden zijn allang verdwenen

Verstoken van devotie en mysterie

geloven we alleen maar in materie

 

De wereld werd een grote zandbak

waarin iedereen zijn eigen taartjes bakt

En er staan ook vele zandkastelen

die de rijken met elkaar verdelen

 

Verder is de zandbak bijna leeg

en staan kastelen meestal scheef

is er niets van grote waarde

Alleen maar stoffelijke waarden

 

Goden hebben ons verlaten

en ons met de zooi gelaten

die we met zijn allen maken

in de zandbak van de aarde

zonder geestelijke waarden

 

Ik wend mij tot de goden

vraag ze om weer terug te komen

oog te tonen voor de noden

die de mensheid tarten

ons te redden uit het lege zand

waarin wij tezamen zijn gestrand

 

Laat de wereld van materie

weer betoverd worden door mysterie

Laat de goden weer op aarde dalen

en ons geloven in ongelofelijke verhalen

 

Gouden tijden waarin overvloed

ons deelachtig wordt in voorspoed

en wij God en goden weer gaan eren

en elkaar als mensen respecteren

en de mensheid gaan bevrijden

van de overmaat aan lijden