Kerstgedicht: de geboorte van het licht

Civis Mundi Digitaal #105

door Piet Ransijn

Rembrandt, De aanbidding van de herders, 1646. http://www.arendlandman.nl/2010/12/de-diepere-innerlijke-betekenis-van-kerst-de-geboorte-van-jezus-is-symbool-voor-de-geboorte-van-het-licht-in-het-hart-van-de-mens

 

Kerstgedicht

De geboorte van het licht                                  

 

De tijd van geloven is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

De tijd van volgen is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

 

Er is een innerlijk licht

dat ieder mens verlicht*                         *Johannes 1:9

Het komt niet van boven

Je hoeft niet te geloven

Het was er vóór de ziel

op deze aarde viel

 

Het is een toebedeelde plicht*               *Bhagavad Gita III-8

dit godgegeven innerlijke licht

te laten stralen op de aarde

In dit licht gaat alles stralen

 

Het waardeloze krijgt weer waarde

zoals dat staat in oude verhalen

Maar velen geloven niet meer

de grote verhalen van weleer

 

In duisternis is niet te duiden

wat die teksten willen duiden

Zoals het oude kerstverhaal

Het raakt ons allemaal:

 

De geboorte van het licht

dat ieder mens verlicht*                         *Johannes 1:9

namen mensen toen niet aan*                *Johannes 1:10-12

En het ging bij ons vandaan

 

Werd verborgen in het hart

achter sluiers van smart

tot het uit de sluiers van gemis

en de sluimerende duisternis

weer in ons gewekt wordt

 

Als de zoon van God

opnieuw geboren wordt

in iedere mensenziel

die ooit op aarde viel

 

Al voor het licht op de aarde kwam

was het er als een zachte vlam

en was dit licht de grootste schat

die God ons ooit gegeven had

Het licht van het bewustzijn

waardoor we zijn evenbeeld zijn*                       *Genesis 1:26-27

en in hem leven, bewegen en zijn*                     *Handelingen van de apostelen, 17:28. Gods is te beschouwen in termen                                                                                                         van van hetzelde licht als het bewustzijn, dat in wezen goddelijk zou zijn