Gedichten over bewustzijn en vrijheid

Civis Mundi Digitaal #105

door Piet Ransijn

 

 

Bewustzijn en vrijheid 2020 11 05 N.a.v. 1984 van George Orwell

 

Wie lang onderhorig is geweest

die zoekt een vrije geest

en wil zelf vorm gaan geven

aan gebeurtenissen in zijn leven

maar blijft in zijn of haar gedrag

vaak nog zoeken naar gezag

 

Ware vrijheid zit van binnen

Laat zich niet door anderen binden

Vrijheid om te denken wat je wil

ongeacht de uiterlijke dril

 

Zo kun je bij een schrikbewind

zelf bepalen wat je van iets vindt

Ook al staan er zware straffen op

het denken van een eigenwijze kop

 

Eigenzinnigheid wordt afgeleerd

Eigen inbreng niet getolereerd

Men moet zich schikken naar gezag

dat nauwlettend zegt wat mag

 

Het gezag zegt hoe het hoort

Eigen inbreng wordt gesmoord

Overal zijn regels voor

Inventiviteit gaat zo teloor

 

Het gezag zegt hoe het moet

Al het andere is niet goed

Alles kent een procedure

waardoor dingen langer duren

 

Alles past in een beleid

Waar blijft creativiteit?

Inventiviteit is overbodig

Eigen inbreng is niet nodig

 

Want er is een procedure

om een taak te sturen

Vrij bedreven creativiteit

die van denkdwang is bevrijd

heeft de innerlijke vrijheid lief

geeft het leven perspectief

 

 

Bewustzijn en vrijheid

 

In de ruimte van bewustzijn

waar wij stil aanwezig zijn

waar de levensstromen

tot vervulling komen

kan een mens pas vrij zijn

 

In de ruimte van bewustzijn

waar gedachten rijpen

en belemmeringen wijken

kan een mens pas vrij zijn

 

Waar alles in een plaatje past

dat ons telkens weer verrast

en wij simpelweg de speelbal zijn

van het hogere bewustzijn

dat zich ook in ons ontvouwt

en een hogere beschaving bouwt

 

Waarin mensen niet meer lijden

maar geweld en pijn vermijden

En de mensen anders leven

door zich aan elkaar te geven

en hun eigen vrijheid zo beleven

 

We geven vorm aan betere tijden

door aan anderen ons te wijden

en onszelf zo te bevrijden

van een slaafs bewustzijn

waarin wij niet vrij zijn

 

 

Een vrij bewustzijn

 

Een geloof beperkt ons denken

en hetgeen wij aandacht schenken

Een van boven opgelegd stramien

bepaalt hoe wij iets moeten zien

 

In een open vrij bewustzijn

kan een mens pas vrij zijn

Dit bewustzijn is een gave

Een gave van genade

 

Inherent in ieders mens-zijn

is de gave van bewustzijn

als een geestelijk gegeven

in ons materiële leven

 

Een gave die ons vrijheid geeft

en geen echte grenzen heeft

In potentie kan bewustzijn

één met al het andere zijn

 

Dus ook één met alle mensen

voorbij nationale grenzen

Daarin ligt nu de bevrijding

Niet in politieke leiding

 

Ons bewustzijn is een gave

Een gave van genade

Een zelfverlichtend licht

dat ieder mens verlicht* *Johannes 1:9

 

https://www.praktijknatuurlijkbewust.nl/zoekwoord/eenheidsbewustzijn/page/4/

 

Grenzeloos bewustzijn 2020 11 27 Na Dr. Tony Nader over de Bhagavad Gita

Wij zijn het bewustzijn

waar alles in verschijnt

ook weer in verdwijnt

en dat zich wentelt in de schijn

van het veranderende zijn

 

Wij zijn het open veld

waar alles uit ontstond

en alles zich in afspeelt

dat zich ongedeeld

verenigt in zijn grond

 

Wij zijn de openheid

voorbij het onderscheid* *Zie Douwe Tiemersma, Verdwijnende scheidingen

die alles ruimte geeft

wat in die ruimte leeft

 

Wij zijn het licht

dat ieder mens verlicht* *Johannes 1:9

en alles in het zicht

wordt erdoor verlicht

 

Wij zijn bewustzijn

een onbeperkt terrein

Het heeft in mensen

geen enge grenzen

 

Kan iedereen omhullen

en de wens vervullen

dat alle mensen één zijn

in grenzeloos bewustzijn

 

 

Vrij zijn                               2020 12 06 Nav Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class

Een egocentrische tendens

leeft in vrijwel ieder mens

Ook worden we bewogen

door begrip en mededogen

 

De moderne maatschappij

is helaas niet vrij van slavernij

Maar wil iedereen niet vrij zijn

leven in een vrij bewustzijn?

 

Conformistisch groepsgedrag

legt op velen nog beslag

Doen wat iedereen doet

bevalt vele mensen goed

 

Daarnaast maakt distinctiezucht

het leven tot een bonte klucht

Een menigte van strevende personen

die zich als een winnaar dromen

 

In een kudde zijn de kansen klein

om alle tijd vooraan te zijn

Sterke stieren staan vooraan

om de kudde voor te gaan

 

De waarschijnlijkheid is groot

te verkeren in de middenmoot

en zoals getemde wolven

het groepsgedrag te volgen

 

Dat bestaat uit consumeren

en productie genereren

De consumptiemaatschappij

is een vorm van slavernij

 

In bevrijd bewustzijn

kunnen mensen vrij zijn

Als wensen niet meer hechten

en passies niet meer vechten

 

En het leven wordt bewogen

door begrip en mededogen

In zo’n soort maatschappij

raken mensen vrij van slavernij

 

Status en distinctiezucht

maken daar geen hoge vlucht

verbondenheid en solidariteit

leiden tot rechtvaardigheid

 

In een vrij bewustzijn

kunnen mensen vrij zijn

en an sich gelukkig zijn

Loka samastha sukhino bhavantu

Moge alle wezens overal gelukkig zijn

 

 

Onontdekt bewustzijn                  2020 12 07 Na lezen van Otto Duintjer, Telhard de Chardin en Christina von Dreien

Een grenzeloze onderzoeker

van het menselijk bewustzijn

en van vele wijze boeken

over onontdekt terrein

wilde dit doorkruisen

door erin te duiken

 

Door eenvoudig één te zijn

met de bron van het bewustzijn

En hij leerde mediteren

om vereniging te leren

Met het innerlijke wezen

waar hij over had gelezen

 

Met alleen maar boeken

is het niet te onderzoeken

Slechts een directe ervaring

biedt een heldere verklaring

Anders blijft bewustzijn

onbekend  en braak terrein

 

De essentie van ons mens-zijn

is ons zelf-bewustzijn

Dit ongrijpbaar fenomeen

schijnt door alles heen

Alles is of heeft bewustzijn

Zonder zou het er niet zijn

 

Alles wat wij nu ervaren

is niet goed te verkaren

zonder het bewustzijn

als de sleutel tot het zijn

Anders blijft het onbekend

ongevormd en onbestemd*                        *vlg Plato en Aristoteles geven ideeën vorm aan de materie 

 

Als een poel van golven

door de duisternis verzwolgen

Velden vol frequenties

in verstekkende dimensies

die zich aan het oog onttrekken

 

Voorbij het wakende bewustzijn

valt van alles te ondekken

het onbegrensd en onondekt terrein

van het veld van het bewustzijn

waar wij allen deel van zijn

 

 

Grenzen voorbij 2020 12 13

Een relatie heeft een hoger doel

dan eigen lustbevrediging

Het gaat om de vereniging

en het saamhorigheidsgevoel

 

Als mensen zich op weg begeven

naar een voller, rijker leven

dan stuiten zij op grenzen

van zichzelf en medemensen

 

Een grenzeloos en rijk gevoel

voorbij de grenzen van hun wensen

in vereniging met medemensen

is een verder liggend hoger doel

 

In een grenzeloos bewustzijn

waarin wij verenigd zijn

en de eigen individualiteit

niet meer tot frustratie leidt

 

Genegen uit onszelf te treden

onze grenzen te doorbreken

door verbinding met de ander

verzoening met de tegenstander

 

In en streven naar verbinding

met behoud van eigenheid

Zelfzucht geeft verblinding

en dit remt saamhorigheid

 

Mensen willen vrij zijn

Met elkaar verbonden zijn

in een grenzeloos gevoel

is hun hoogste doel

 

Vrijheid in verbondenheid

lijkt een tegenstrijdigheid

Maar in ons bewustzijn

kunnen wij verenigd vrij zijn

 

In een grenzeloos bewustzijn

voorbij de enge grenzen

van de eigen wensen

waarin mensen één zijn

en niet meer gescheiden zijn