De leugen van de elektrische auto en groene energie

Civis Mundi Digitaal #105

door Jan de Boer

De oude romeinen zeiden het al: de mensen willen bedrogen worden, welaan zij zijn bedrogen. Ik schreef een anderhalf jaar geleden al eens dat de electrische auto als voorbeeld van een CO2-loze wereld een gigantische leugen is en alleen uitgevonden is om de auto-industrie nieuw leven in te blazen. Dat beeld wordt nu weer eens bevestigd door de Brusselse NGO « Transport et Environnement (T et E) » in haar laatste onderzoek over een bijzonder soort van electrische auto’s: de hybride te herladen auto’s die de wind in de zeilen hebben. T et E heeft onder reële condities de uitstoot van CO2 van de de drie speerpuntmodellen, in dit geval de SUV (of de stedelijke 4 x 4), van deze categorie. En de geconstateerde verschillen tussen enerzijds het niveau van de uitstoot van CO2 zoals die door de constructeurs aangegeven zijn en de geregistreerde gegevens tijdens de testen, doen je versteld staan. Het verschil tussen de theorie en de werkelijkheid bedraagt in het beste geval + 28%; Maar onder bepaalde condities kan het verschil tot drie keer, vijf keer en twaalf keer meer oplopen

Om precies te zijn:de Britse onderneming « Emissions Analytics » heeft zich gebogen voor rekening van E et T over de uitstoot van CO2 van de Mitsubishi Outlander (het meest verkocht in Europa), van de Volvo XC60 (nr 3 op de markt) en de BMX X5 die afficheert de grootste autonomie wat betreft 100% electriciteit te hebben. Voor de goede orde: een hybride te herladen is auto heeft een thermische motor en een electrische motor die gevoed wordt door een relatief sterke batterij die opgeladen moet worden en de auto tussen de 35 en 80 km op electriciteit kan laten rijden. « Onder optimale condities met een totaal geladen batterij stoten de auto’s tussen de 28% en 89 % meer CO2 uit dan aangekondigd was, preciseert Tet E in zijn communiqué. Dat is al niet best, maar de zaken worden nog heel wat slechter als de omstandigheden veeleisender worden: lege batterij, geladen auto, snelle verplaatsing op de autoroute. Dan worden het werkelijke « klimatologische bommen »

De kritiek is niet nieuw. Zij was in het bijzonder gefocaliseerd op het risico van een autogebruik zonder herlading, duidelijk noodlottig betreffende de uitstoot van CO2 omdat te herladen hybrides zwaarder zijn dan de gemiddelde auto. Zij zijn ook vaak door de speciale pers aangevallen die een veel hoger niveau van gebruik van brandstoffen constateerde dan aangegeven werd. De constructeurs hebben daarop gereageerd met allerlei voorstellen tot en met gratis herladen van de batterij. Maar de conclusie van Diane Strauss, de directrice voor Frankrijk van E et T is duidelijk: « De hybride te herladen auto is een hersenschim »

 

En de echte electrische auto dan? In het klimaatverdrag van Parijs (2015) zijn de ondertekenaars ondermeer de verplichting aangegaan om zogeheten « groene energie » te ontwikkelen en te bevorderen zoals die van windmolens en zonne- cellen. En ook « groen » vervoer gebaseerd op electrische en hybride auto’s of auto’s die op biobrandstof rijden: in die jaren toegejuicht als een historische vooruitgang. Hypocrisie, een illusie net zo verwoestend voor het milieu als steenkool en koolwaterstoffen, laat ondermeer Guillaume Pitron in zijn boek « La Guerre des métaux rares » weten en in de recente documentaire die hij samen met Jean-Louis Perez maakte. De documentaire « La Face cachée des énergies vertes » laat zien dat de electrische auto, de windmolen- en zonnecellenenergie allemaal het gebruik van zeldzame metalen nodig hebben. Slechts een handvol landen beschikt over grote voorraden van dit zwarte goud van de toekomst: Australië en Bolivia voor het lithium, Indonesië voor het zirconium en het tin, Chili voor het koper en China, de grootste mondiale producent van zeldzame metalen. Al deze metalen worden onder vaak de meest beroerde sociale en onder in ieder geval zeer milieu vervuilende omstandigheden gewonnen. Met andere woorden: de Europeanen kunnen zich ten koste van anderen en het mondiale milieu zich de luxe veroorloven zogeheten milieuvriendelijke energie: electriciteit, te gebruiken. Een toppunt van hypocrisie levert het « groene » Noorwegen dat electrische autos aanmoedigt en tegelijkertijd veel olie exporteert. « Wij vervuilen niet en zijn niet verantwoordelijk voor hetgeen onze klanten met de olie doen »

Conclusie: « groene » energie en het daaruit voortvloeiende « groene » vervoer is één grote leugen, een zoethoudertje voor mensen die het milieu een goed hart toedragen en een zegen voor de auto-industrie. De enige werkelijke oplossing ligt in een zeer sober gebruik van energie op alle fronten!

 

Geschreven op 30 november 2020