Eenheidsvisie Gedichten bij Tony Nader, One Unbounded Ocean of Consciousness

Civis Mundi Digitaal #109

door Piet Ransijn

 

Verbinding met het Al                  2021 04 15 Na lezen van Tony Nader, One Unbounded Ocean of Consciousness

 

Dat wat alles verbindt is een mirakel

en bewustzijn is de schakel

Alles hangt met alles samen

zullen veel deskundigen beamen

 

Maar hoe hangt alles samen?

Wat is de verbinding en de schakel?

in dit alomvattende mirakel?

Mensen zien gescheiden zaken

zonder deze tot geheel te maken

 

De meesten mensen lijken blind

voor de schakel die verbindt

Zien steeds een geheel van losse dingen

die afzonderlijk naar voren springen

 

We zien meestal eerst de delen

Hebben aandacht voor het vele

meer dan voor het Ene

dat uit onze visie is verdwenen

 

Het gefragmenteerde leven

kan ons geen vervulling geven

Uiteindelijk kan slechts het Ene

dat uit onze visie is verdwenen

ons blijvende vervulling geven

een met het Al verbonden leven

 

https://exploringyourmind.com/consciousness-from-a-neuroscience-perspective

 

Ondoorgrondelijk bewustzijn   2021 04 30

Ons wonderlijk bewustzijn

is een ondoorgrondelijk gegeven

Wij zijn er innig meer verweven

als ons eigenlijke zijn

 

Wij kunnen het niet meten

De manier om het te weten

is het direct te beleven

als ons eigenlijke wezen

 

Het verschijnt in ons als licht

dat van binnenuit naar buiten schijnt

en zich op de uiterlijke dingen richt

en dan ’s avonds in de nacht verdwijnt

 

Het bewustzijn wordt ons niet ontnomen

als wij tijdens slaap gaan dromen

en weer uit de droom ontwaken

zonder ons bewustzijn kwijt te raken

 

Uit een ondoorgrondelijke nevel

komt bewustzijn elke dag tot leven

Waar het ’s nachts dan is gebleven

blijft verborgen voor ons weten

 

’s Morgens komen wij tot leven

Maar waar zijn wij ‘s nachts gebleven

als wij zijn gehuld in diepe slaap

in een andere bewustzijnsstaat?

 

Waar wij ’s morgens uit ontwaken

zonder ons geheugen kwijt te raken

Het bewustzijn blijft bewaard

Wij ontwaken bij gevaar

 

De bewustzijnsknop staat uit

Maar gaat aan bij hard geluid

Alsof het op de waakvlam staat

tot het ’s morgens weer ontwaakt

 

Wij herinneren ons weleens dromen

als wij ’s morgens tot bewustzijn komen

Het bewustzijn in de droom of diepe slaap

is een andere bewustzijnsstsaat

 

Het vermogen om bewust te leven

blijft een wonderlijk gegeven

en is ondoorgrondelijk gebleven

 

Utagawa Hiroshige | Rapids at Naruto | Japan | Edo period (1615–1868) | The  Metropolitan Museum of Art

Hiroshige. Een stroom die uitkomt in de oceaan

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/56590

 

Een verenigend bewustzijn                      2021 04 30

 

Een eenvoudig puur bewustzijn

gaat voorbij de uiterlijke schijn

Bewustijn als een trilling

komt dan tot verstilling

 

Het vibreert van laag naar hoger

van aards naar meer bevlogen

Deze aardse transformatie

geeft een andere vibratie

 

Meer op levenwekkend licht

en van binnenuit op groei gericht

Opdat meer en meer bewustzijn

doordringt door de uiterlijke schijn

 

Door een hoger creatief vermogen

wordt bewustzijn meer bevlogen

Het vibreert van laag naar hoger

en verheft zich naar vermogen

 

Er komt steeds meer licht op aarde

De zwaarte krijgt een andere waarde

Het troebele komt meer tot klaarte

In de lichtdoorstraalde sferen

is het aangenaam verkeren

Het leven gaat dan meevibreren

 

Alles richt zich op het licht

en er opent zich een vergezicht

van een lichtomhulde aarde

groeiend in vitale waarden

De biosfeer herstelt zich

en het nieuwe leven meldt zich

 

Hachelijke tijden zullen keren

Het nieuwe leven zal zich weren

meer en meer bewust evolueren

naar verenigend bewustzijn

zodat schepselen verbonden zijn

 

Ieder schepsel is een onderdeel

van eengroot en imposant geheel

waarin alle onderdelen golven zijn

van de oceaan van het bewustzijn

 

https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/olafur-eliasson-de-zonnegod

 

De goddelijke zon           2021 04 21 Na lezen van Tony Nader, One Unbounded Ocean of Consciousness

                                                         en H.A.M.Snelders, Wetenschap en intuïtie: Het Duitse romantisch-specultatieve natuuronderzoek rond 1800

Volgens  de astrofysica zou de zon een vuurbal zijn

gespeend van iets dat lijkt op ons bewustzijn

De zon die al het leven licht en warmte geeft

en die bij vele volkeren een goddelijke status heeft

 

Wat moet ik van die zonnemythen denken?

Moet ik er geen aandacht meer aan schenken?

Moet ik geloven in de astrofysische verhalen

die de goddelijke status naar beneden halen?

 

Of mag ik nog geloven in een zonnegod

die door een listig wetenschapscomplot

de laatste eeuwen van zijn troon gestoten is

en hebben wetenschappers het ten dele mis?

 

Als mens en dichter hou ik van de zon

waarmee zojuist mijn dag opnieuw begon

die ons met fotonenstraling bombardeert

en ultraviolette straling  genereert

 

In de astrofysica zou licht fotonenstraling zijn

In de mystiek is licht een uiting van bewustzijn

Komen wij op wetenschappelijk terrein

dan zou licht elektromagnetisme zijn

 

Toen ik het fijne van dit alles wilde weten

en daarom vele wetenschappen tot mij nam

ben ik toch de goddelijke status niet vergeten

van waaruit ik vroeger hier op aarde kwam*                      

 

Mijn leven raakte niet gespleten door het weten

De wetenschap biedt maar een halve waarheid

zonder geloof en hoop en liefdevolle tederheid

die een hoger en completer weten in zich heeft

en een mens van binnenuit vervulling geeft

 

Ik ben dus altijd in mijn leven

ten diepste religieus gebleven

Hoewel mijn godsbegrip nu anders is

dan toen ik deelnam aan de heilige mis

 

Ik geloof in God als een bewustzijn

dat diepste grond is van mijn zijn

dat al zijn scheppingen met licht omhult

en onze harten steeds met liefde vult

in een gebeuren waar ik deel van ben

hoewel ik daarvan geen formule ken

 

Ik geloof niet in een zinloos leven

Met alles zijn wij diep verweven

en in mystiek beleefd bewustzijn

kunnen wij er innig één mee zijn

 

Bijvoorbeeld met de zon die warmte geeft

en als de voedingsbron van al wat leeft

voor menigeen een goddelijke status heeft

Die zon schenkt mij vandaag een nieuwe dag

die ik in dank en tederheid ontvangen mag

 

*Zie o.m. Helena Bloem en Hans Komen, Ziel en geest: De weg van de zonnevonk zie CM 33