Disbalans met de natuur (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #112

door Piet Ransijn

Op de rand van een ramp? Gratwanderung, Reinhard Gaemlich, (Pinterest)

 

Disbalans met de natuur              2021 07 21 Na lezen van David Abram, The Spell of the Sensuous

                                                                                          enAlbert Schweitzer Cultuur en ethiek, over eerbied voor het leven

Piet Ransijn

 

De natuur die wij belagen

heeft hard teruggeslagen

in grauwe modderstromen

die soms naar beneden komen

 

In een hachelijk avontuur

worden mensen in de drek

weer eens op hun plek gezet

als een kwetsbaar stuk natuur

 

In een uit balans geraakt klimaat

dat meedogenloos zijn gang gaat

en een spoor van rampen achterlaat

dat voorlopig nog niet over gaat

 

Het natuurlijk evenwicht

is veel schade aangericht

Men leeft niet in harmonie

met de levensenergie

 

De natuur is uit balans geraakt

Alsof zij nu een luide kreet slaakt

De natuur die wij aan banden leggen

heeft ons ook nog iets te zeggen

dat veel mensen nog niet zien

 

Slechts een enkeling misschien

ziet hoe de natuur verminkt wordt

en het evenwicht verstoord wordt

Opeens zit iedereen verlegen

met onvoorziene buien regen

 

De natuur blijkt onvoorspelbaar

En haar kracht is onvoorstelbaar

Onze decadente roofcultuur*                                    *Zie de sociologie van Thornstein Veblen

is niet afgestemd op de natuur

 

Wij krijgen nu een kans

tot herstel van de balans

Want als wij zo doorgaan

bedreigen wij ons voortbestaan

 

Zaak is dat wij allen streven

naar een meer natuurlijk leven

De gang van onze moderne cultuur

moet meer zijn afgestemd op de natuur

 

Wij moeten met zijn allen streven

Naar meer eerbied voor het leven

De ons overal omringende natuur

vraagt respect van onze roofcultuur

Als wij dit respect niet kunnen geven

heeft dat repercussies voor ons leven

 

Iedere actie heeft een tegenreactie

De natuur verkeert met ons in interactie

Verstoring van de onderlinge harmonie

geeft een meer verstoorde energie

 

Maar een evenwichtige relatie

gaat gepaard met harmonie en gratie

Zo bepaalt de mens met zijn cultuur

de natuurlijke respons van de natuur

 

Eerbied voor natuurlijk leven

is daarbij een essentieel gegeven

Wij zijn als nietig levend wezen

een onderdeel van al het leven

 

Wij zijn geen meester van het leven

Maar als klein en kwetsbaar wezen

een bezield en levend onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

 

https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/wp-content/uploads/2014/09/klein-in-de-natuur-francesco-vaninetti-dolomieten.jpg