Gedichten over economie en waarden

Civis Mundi Digitaal #112

door Piet Ransijn

 

Gevangen                           2021 07 26 Na lezen van boekbesprekingen over economie en politiek

 

Zolang mensen zijn gevangen

in de ban van hun verlangen

zullen zijn hun consumeren

niet gaan transformeren

 

Als slaven zullen veel bedrijven

deze mensen in gaan lijven

Want ze moeten produceren

om te kunnen consumeren

 

En ze moeten geld verdienen

om zich van producten te bedienen

Vele mensen zijn nog lang niet vrij

van moderne slavernij

 

In afbetalingssystemen

kunnen zij zo nodig lenen

Zijn zij slaven van krediet

Ook al zien zijzelf dat niet

 

En ook van hypotheken

die voor hen betaalbaar leken

maar hen dwingen om te werken

of bestedingen beperken

 

https://inbudgetnl.files.wordpress.com/2012/11/geldprobleem.jpg

 

De moderne maatschappij

zit nog vol met slavernij

En het multinationale kapitaal

gaat met winsten aan de haal

 

Het leidt tot accumulatie

en grote geldconcentratie

Waar geld is, daar is macht

die gewiekst zijn kans afwacht

tot vergroting van de macht

 

Als mensen zich bewust gaan worden

dat hun levens uitgemolken worden

zullen bakens misschien keren

Het systeem gaat transformeren

 

In een ander soort systeem

waarbij slavernij verdween

en de mensen samenwerken

om elkander te versterken

 

Niet elkaar te exploiteren

maar elkaar te respecteren

als een ander medemens

met zijn eigen legitieme wens

 

Tot een vorm van zelfrealistatie

in een eindeloze variatie

van belangen en van wensen

welke eigen zijn aan mensen

 

Niet zozeer een conformistisch streven

naar de meest gewilde hebbedingen

Maar het echte, authentieke leven

Zonder slaaf te zijn van dingen

 

En gevestigd in je eigen zijn

van je dieper Zelf bewust zijn

Men gaat dan anders consumeren

Bijgevolg ook anders produceren

 

Gaan wij dan met zijn allen heen

naar een meer sociaal systeem

met wezenlijk meer synergie

en veel minder entropie?

 

Iemand die zichzelf kent

is verfijnder afgestemd

op de levende omgeving

vanuit een innerlijke beleving

 

Mensen gaan hun consumeren

dan ook eerder transformeren

Voelen zich dan meer een deel

van een levend groot geheel

De sleutel ligt in het bewustzijn

waar wij deelgenoot van zijn

 

https://lectrr.be/nl/cartoon/2015_08_11_Waarden

 

Winst en waarden                                         2021 04 07  Na lezen over Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft;

                                                                                                     Wirtschaftethik der Weltreligionen en Fridjof Capra, Het nieuwe denken

Voor de winst moest eerder alles wijken

Het is tijd om daar nu anders naar te kijken

Niet alleen naar winst maar ook naar waarden

Hoe we beter kunnen samenleven op de aarde

 

Winst ten dienste van de mensheid
in een perspectief van duurzaamheid

Winst als middel, niet als primair doel

Onderworpen aan ons maatgevoel

 

Doel is steeds het goede leven

om ook economisch na te streven

Het goede leven streeft naar waarden

Naar verwerkelijking daaarvan op aarde

 

Naar meer vrijheid en meer gelijkheid

Meer verbondenheid en duurzaamheid

Waarden waarvoor winst moet wijken

en niet langer dienen te bezwijken

 

Met een ondernemer wordt nu afgerekend

door te kijken wat hij heeft betekend

voor het streven naar het goede leven

Wast hij eraan toevoegt met zijn streven

 

Niet alleen in kwantiteit

maar vooral in kwaliteit

Hoe de algehele kwaliteit van leven

wordt bevorderd door zijn streven

 

Iedere industrie moet waarden dienen

en de mens is meester over de machine

De techniek is dienaar van de mensen

en vervult maatschappelijke wensen

 

Dient niet primair meer tot winstbejag

Wordt gestuurd vanuit legaal gezag

Niet door willekeur en financiële macht

De geldmacht wordt legaal ontkracht

 

Kapitaalaccumulatie en vermogensconcentratie

moet ten goede komen aan de hele natie

Maar we willen geen totalitair systeem

maar een publiek gecontroleerd systeem

 

Dat nog uigewerkt moet worden

door een aantal knappe koppen

die de huidige excessen stoppen

van een achterhaald model

dat moet worden bijgesteld

 

Fraude heeft een hoge vlucht genomen

De verborgen financiële stromen

dienen aan het licht te komen

De constructies van belastingvlucht

worden onderhevig aan een stalen tucht

 

De economie wordt minder vrij

onderworpen aan de maatschappij

ten dienste van maatschappelijke waarden

en mag niet in louter winstbejag ontaarden

 

Onsdernemers moeten wijzwer zijn

Onderlegd op breed publiek terrein

Niet alleen op winsten genereren

Toegevoegde waarde produceren

 

Dit vraagt een ander bewustzijn

Vorming op een breed terrein

Zoals scholing in bedrijfsethiek

en maatschappelijke dynamiek

 

In overdracht van waarden

en oog vloor schade aan de aarde

Deze ondernemer nieuwe stijl

biedt ons nieuwe hoop en heil

 

https://www.iex.nl/Nieuws/643176/Biden-zet-handtekening-onder-coronasteunpakket-van-1900-miljard.aspx

De VS onder Biden                         2021 04 14

 

Biden wordt de hemel in geprezen

Maar zijn land is niet genezen

van het onrecht en onenigheid

die het land al jaren parten speelt

en het hele land verdeelt

in een onderlinge strijd

 

Hij strooit kwistig met miljarden rond

Maakt maakt dat wel het land gezond?

En hij wil belasting voor de rijken

die nu vaak naar het buitenland uitwijken

 

Hij wil internationale regulering

met de steun van iedere regering

Alsof de geest van Roosevelt herleeft

bij een man die zoveel geld uitgeeft

 

Maar kan zoveel investeren

ook het land niet corrumperen?

Waar gaat al dat geld naar toe?

Wat verbetert er en hoe?

 

Zijn er ook instanties en bedrijven

die voor ons verborgen blijven

waar veel geld naar toe gaat

zonder dat het vele mensen baat?

 

Hoe zit het met de Techbedrijven

die nog oppermachtig blijven?

Hoe zit het met de farma-industrie

en de militaire hegemonie?

 

De Amerikanen tonen als een wereldmacht

steeds hun superieure militaire kracht

Ter bescherming van het nationaal belang

heeft hun land veel noten op zijn zang

 

Het belang van de Amerikanen

die zich heer en meester wanen

telt nog steeds het allermeest

zoals het vroeger is geweest

 

De zelfzucht en kortzichtigheid

drukt zijn stempel wereldwijd

Geen land dat zoveel CO2 uitstoot

De milieuaantasting is er groot

 

De mensheid zou zich moeten schamen

als zij zo zou zijn als de Amerikanen

Het is beslist geen voorbeeldland

De consumptie loopt er uit de hand

 

Gezondheidszorg is slecht gereguleerd

en op grote schaal geprivatiseerd

Ook voor het hoogste onderwijs

betaalt men daar een hoge prijs

 

Alles in het voordeel van de rijken

terwijl de armen er bezwijken

Vooral in kenterende crisistijden

heeft de onderklasse veel te lijden

 

Het blijft een tegenstrijdig land

van armoe tegenover welstand

dat nog niet heel duidelijk laat

zien naar welke kant het gaat

 

Hoewel tekenen ongunstig leken

blijft het leven er vooral onzeker

Veel problemen zijn nog niet geweken

en remedies vragen nieuwe wegen

Heel veel creativiteit en wijs beleid

in een kenterende crisistijd