Het slavernijverleden (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #112

door Piet Ransijn

https://www.trefpuntazie.com/slavernij-acties-racisme-met-mezelf-in-het-reine/

 

Het slavernijverleden                    2021 07 30 Na lezen van Machteld Roede, Bespreking Lawrence Hill, Het Negerboek

Piet Ransijn

 

De geschiedenis van de slavernij

lijkt een lange moordpartij

Dit verleden is een gruwelijk relaas

Vele slaafgemaakten stierven helaas

 

Het is voor ons haast onvoorstelbaar

maar niettemin verschrikkelijk waar

dat mensen zoiets kunnen doen

in strijd met elk menselijk fatsoen

 

Van de slaven werden de meesten

mishandeld en verkocht als beesten

Blanken, Arabieren, Afrikanen

deden deze misdaden samen

 

We moeten ons daar samen

verschrikkelijk voor schamen

Maar in vrijwel iedere natie

is er nu nog discriminatie

 

Het verleden wordt veelal verhuld

Maar er is nog steeds een ereschuld

om op zijn minst de schuld te bekennen

en er niet voor weg te rennen

 

Wangedrag proberen te maskeren

en iedere beschuldiging weren

De handel was voor ons land een vetpot

Veel betrokken mensen trof een droevig lot

 

Rijke kooplui werden almaar rijker

Velen van hen gingen over lijken

Slechts voor een schamele duit

werden medemensen uitgebuit

 

Scheve verhoudingen

 

Grove winsten gingen naar de rijken

die nog steeds  op schilderijen prijken

Het verleden werpt zijn schaduw in het heden

Het is niet verkeerd daarvan te weten

 

Het maant ons tot bescheidenheid

en meer aandacht voor moraliteit

Tot eerherstel en eerlijke handel

en een meer integere levenswandel

 

Dienstbaarheid naar andere volken

die onze gezamenlijke aarde bevolken

om het een en ander recht te zetten

volgens internationale wetten

 

 

Er waren toen ook abolitionisten*                            *Afschaffers van de slavernij

die hun plichten niet verzaakten

en van wantoestanden wisten

waar ze toen een eind aan maakten

 

Ook al was hun aantal klein

kunnen we daar trots op zijn

Het goede heeft gezegevierd

hoewel het kwaad nog welig tiert

Moge het goede een inspiratie vormen

voor rechtvaardige waarden en normen

 

Afschaffing van de slavernij in de Franse koloniën. - Schilderij van Auguste François Biard,1849, via Wikimedia Commons