Leefstijl, corona, vaccinatie en het immuunsysteem. Samenvatting van een interview met leefstijl-arts Maarten Klatte

Civis Mundi Digitaal #114

door Piet Ransijn

www.moeiteloosgezond.nl.

 

In een podcast vertelt Klatte over zijn gezondheidsbenadering (zie onderaan). Leefstijl, gezondheidsbevordering en bewustzijn staan bij hem centraal. Aan het begin van zijn studie kreeg hij al aandacht voor voeding en leefstijl. Zijn ervaring was dat geneeskunde een medicijnenstudie werd. Hij wilde geen doorgeefluik van medicijnen worden. De geneeskunde gaat vogens hem vooral over ziekte en te weinig over gezondheid. Klatte is op medisch gebied zijn eigen weg gegaan. Het gaat daarbij om voeding en beweging, leefstijl, stress, verzet loslaten en verbinding als vier gezondheidspeilers. Ook gebrek aan verbinding of moeite hebben met loslaten kan gepaard gaan met klachten.

Op zijn website staat dat meer dan 95% van de ziekten zou zijn gerelateerd of zelfs wordt veroorzaakt door onze manier van leven (denk aan stress, onvolwaardige, ziekmakende voeding, zittend leven, eenzaamheid etc.). Dat zou ook omgekeerde gelden: “meer dan 95% van diezelfde beschavings-ziekten kan ook weer genezen of beter nog, worden voorkomen door het vinden van de juiste, vitaliteit bevorderende levensstijl... Bewustwording van je eigen rol en je mogelijkheden bij ziekte en gezondheid lijkt belangrijk... vooral ook over wat je er zelf aan kan doen?” (https://www.moeiteloosgezond.nl/medische-praktijk/zienswijze/).

Gezondheidsautoriteiten zijn volgens hem echter meer gericht op ziekte. Zorgverzekeraars vergoeden kosten van onderzoek en behandeling van ziekten in plaats van kosten voor bevordering van de gezondheid. Bij Klatte gaat het niet alleen om voeding en beweging, maar ook om verbinding en loslaten als peilers van gezondheid. Verbondenheid met anderen, partner, gezin, vrienden, werk, omgeving, vrije tijd kunnen van groot belang zijn. En ook loslaten, met name loslaten van stress en (over)belasting.

Klatte was na zijn studie werkzaam als arts-onderzoeker bij de afdeling Algemene Ziekteleer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar werd onderzoek gedaan naar de invloed van de wil en de intentie op genezingsprocessen. Sinds 1983 werkt hij in een zelfstandige praktijk leefstijlgeneeskunde, waarin de rol van bewustzijn voor het bevorderen van gezondheid en welzijn centraal staat. Hij is voorzitter en medeoprichter van het Nederlands Genootschap voor Orthomoleculaire Oncologie (NGOO), die zich bezig houdt met niet-toxische behandeling van kanker.

 

Corona en het immuunsysteem

Aan het eind van het interview gaat Klatte in op de coronacrisis, op vaccinatie als één van de mogelijke oplossingen en op behandelmethoden, “zoals het off-label gebruik van ivermectine, hydroxychloroquine en immuunversterkende benaderingen”. Overheid en RIVM geven daarover weinig informatie. [Deze middelen zouden overigens omstreden zijn en onderzoek is vaak niet eenduidig, hoewel in eerdere artikelen in CM positive onderzoeksresultaten zijn vermeld]. Het vertrouwen in ons eigen immuunsysteem zou tijdens coronacrisis zijn afgenomen. Een vaccin lijkt vaak als enige oplossing te worden aangeboden, die blijkt te werken.

Bij kwetsbare bejaarden en mensen die op het IC terecht komen is er vaak gebrek aan vitaminen (met name D3 en C). Verder zijn ook zink, quercitine en andere stoffen van belang. Vele stoffen helpen. Waarom horen we daar niets over? Het lijkt net of het niet mag. Collega’s hebben hun nek uit gestoken en ervaringen opgedaan met werkzame medicatie.

Media verzuimen hun kritische rol. Iedereen moet één kant opkijken. Artsen kunnen een boete riskeren van max. €150.000 wanneer ivermectine als medicatie wordt voorgeschreven. Het mocht niet. Een combinatie van werkzame middelen kan beter werken en meer effectief zijn. Naast vaccinatie pleit Klatte ervoor om te onderzoeken wat nog meer helpt.

Mensen met covid moesten thuisblijven, totdat het zo erg werd dat ze werden opgenomen. Dat laatste gebeurde met name vaker bij onderliggende klachten. Er werden geen adviezen gegeven voor het bevorderen van het eigen herstelproces. Het is echter mogelijk om veilige instrumenten gegeven voor vroege behandeling. Er zijn volgens Klatte veilige antivirale middelen die je kunt innemen. Je kunt je vitaminen op peil brengen, op je voeding en beweging letten. Je kunt van alles doen. Uitblijven van de juiste leefstijl(adviezen) kan mensen schade berokkenen. Dat spoort niet met de eed van Hippocrates.

Een Amerikaanse cardioloog, Robert McCullough, de meest geciteerde cardioloog, ziet als

belangrijkste misser dat mensen geen vroegbehandeling thuis krijgen, terwijl er stoffen bekend zijn die ziekenhuisopname kunnen voorkomen. Door dit na te laten, komen meer mensen in het ziekenhuis en op de ic. Dat zou grotendeels te voorkomen zijn, tot 85% heeft hij uitgerekend, en daarmee de overbelasting van de zorg en met name de IC. Ook omdat we vrijwel niets doen aan preventie en gezondheidsbevordering, stromen de IC’s en ziekenhuizen vol. De eenzijdige voorlichting en benadering van kabinet en RIVM laat te wensen over. Artsen die door aanvullende behandelingen te noemen hun nek uitsteken worden neergemaaid. Dat doet pijn en is vreselijk om te zien. We hebben 10 jaar bezuinigd op de zorg, dat was ook een factor waarom we te weinig IC bedden hadden. (Zie https://www.medischdossier.org/de-stappen-van-maarten-klatte-voor-preventie-en-behandeling-covid-19/) 

 Vaccinatie

Hoe staat Klatte tegenover vaccinatie? Hij is zeker niet tegen vaccinatie. In het algemeen niet en ook niet tegen vaccinatie bij corona. Bij risico(groepen) is vaccinatie nodig. We moeten differentiëren. Het is niet nodig voor iedereen in dezelfde mate. Voor ouderen en mensen met onderliggende kwalen kan covid levensbedreigend zijn, hoewel het in het algemeen geen levensbedreigende ziekte is.

“Mijn voorlopige conclusie is dat het niet nodig is om de gehele bevolking te onderwerpen aan een mogelijk riskant wereldwijd experiment waarbij we 1. de risico’s op de lange termijn niet kennen, 2. niet weten of het vaccin beschermt tegen ernstige vormen van Covid-19 en 3. er middelen met een anti-virale werking beschikbaar zijn waarvan we de effectiviteit en het veiligheidsprofiel al decennia lang kennen (HCQ, ivermectine, vitamine D3, zink, quercetine, glutathion, vitamine C, melatonine)” (https://www.medischdossier.org/archief/vaccineren-is-het-nodig-is-het-effectief-is-het-veilig/)**. Het is de vraag of je met dergelijke middelen ook de meer besmettelijke delta-variant ‘te lijf kunt gaan’ en andere varianten.

Klatte stelt voor om te focussen op risicogroepen zowel qua voeding en gezondheidsbevordering, vaccinatie en medicatie. Wat risicogroepen zijn, geeft hij niet aan, maar kinderen zijn dat niet. Nu praten ze al over vaccinatie bij kinderen en zelfs baby’s. Hoe kun je dat doen? Vaccins hebben voorlopige toestemming en zijn niet eens volledig, maar voorlopig goedgekeurd.

Het klopt volgens Klatte niet dat gezonde mensen anderen infecteren en ziek maken. Het artsencollectief zou dat ook zeggen. Over de overdracht en door wie precies in welke mate is echter geen eenstemmigheid. Voorzichtigheid lijkt geboden. Asymptomatische overdracht is niet uitgesloten. Dat geldt ook voor overdracht door reeds gevaccineerden. De campagne gaat volgens Klatte niet meer over het virus en het adequaat tegemoet treden ervan, maar het gaat om het vaccin.  Er wordt eigenlijk maar één oplossing geboden, geen integrale gezondheidsbenadering.

Versterken van het immuunsysteem

Het is volgens hem van belang mensen te voorzien van mogelijkheden om hun immuunstyeem te versterken. We kunnen niet zonder en gezond en sterk immuunsysteem. Hij wil vooral de gezondheidskant  benadrukken en ons immuunsysteem versterken. Er is volgens zijn zeggen niet zozeer een coronapandemie, maar een pandemie van onvolwaardige voeding, vitaminegebrek, dode akkers, bodem-, lucht- en waterverontreiniging met pesticiden medicijnresten, enz. We moeten kijken naar de basisoorzaken. Daarnaast ziet hij ook een soort pandemie van obesitas en andere welvaartsziekten. Mensen met onderliggende kwalen zijn meer vatbaar voor covid en andere aandoeningen.

Klatte geeft de volgende algemene, alom bekende, ondersteunende adviezen, die overigens geen garantie bieden voor voldoende weerstand tegen besmetting, maar wel ondersteunend zijn  (https://www.medischdossier.org/de-stappen-van-maarten-klatte-voor-preventie-en-behandeling-covid-19/):

  1. Voldoende rust, slaap en ontspanning, stressreductie en minstens anderhalve liter water per dag drinken.
  2. Geen ‘junkfood’, suiker, wit meel, transvetten, vlees en zuivel. Nadruk op groenten.
  3. Veel vitamine C (3x2000mg) werkt antiviraal. Bij virusinfectie 25-50 gram.
  4. Per dag 2000 IE vitamine D3. Bij een tekort een hogere dosis in overleg met arts.
  5. In bovenstaande link noemt hij diverse virusremmende en weerstandbevorderende middelen, o.m. L-Lysine, Oleuropine (olijfblad), zink(citraat), selenium, kurkuma (geelwortel), groene thee, berberine, resveratrol en vlierbesextract. [Onderzoeksresultaten worden niet gegeven, zodat de effectiviteit niet is na te gaan]
  6. Goede ventilatie om besmetting door aerosolen tegen te gaan
  7. Verbinding met familie, vrienden, buren en collega’s kan een versterkende factor zijn  

 

Bewustwording

We zijn een onderdeel van de wereld, de omgeving en de natuur. We zijn er niet van gescheiden. Bewustzijn en bewustwording blijken belangrijk. Wie zijn wij (in essentie)?

Welke waarden krijgen we mee? Wat Klatte opvalt is, dat alles bestaat uit polariteiten en zijn tegenpool heeft. Mensen hebben meestal voorkeur voor een pool en afkeer van andere pool. Veel klachten kunnen volgens Klatte bijv. te maken hebben met ontstekingsneigingen. Het verzetten tegen wat we niet willen zou een ontstekingsneiging kunnen bevorderen via wat we denken en voelen, door onze levenshouding. Hoe dat in zijn werk gaat wordt niet duidelijk.

Klatte wil leefstijlgeneeskunde breder trekken dan voeding en en beweging met bewustzijn als paraplu die boven het geheel staat. Er kunnen vanuit het bewustzijn bijv. weerstanden zijn tegen implementeren van gezonde voeding. Het is belangrijk deze weerstanden (bewust) los te laten en daarvan bewust te zijn.

We hebben behoefte aan controle, evenals aan liefde en erkenning. Het is een basale behoefte. Als je ernaar streeft, heb je er eigenlijk te weinig van, meent Klatte. Dat geeft een spanning. Die spanning kun je met je ‘mind’, je denken, niet loslaten. Wat je aandacht geeft, pak je vast (met je ‘mind’) en laat je niet los. Als je streeft naar controle, zet je je systeem op scherp. Je ‘mind’ kent het woord ‘niet’ niet. Dus als je benadrukt wat je niet wil, en je je er tegen verzet, werkt dat volgens hem averechts.

 

https://gezondgezin.nu/2019/03/29/let-it-go-hoe-doe-je-dat-loslaten/

Loslaten

Je kunt je ook van iets bewust zijn en het dan los laten, zonder je ertegen te verzetten.

We proberen van alles door ons denken en willen. Maar loslaten kun je niet door denken. We weten vaak niet wat we echt willen. De wil slaapt vaak nog, terwijl het denken prominent is. Bij denken zijn er aannames en overtuigingen. De wil is meer direct, je wil iets of juist niet.

Klatte werkt met de zgn Sedona-methode van loslaten. Zo zou je ook ziekten kunnen loslaten en je er niet mee kunnen identificeren. Mensen identificeren zich vaak met hun ziekte: ik ben een hartpatiënt of een diabetespatiënt, enz. Dat bevordert niet de gezondheid. De methode berust op het voelen van de fysieke sensatie en deze toelaten en vervolgens los te laten. Het gaat niet om de gedachten of het verzet, maar het loslaten daarvan. Door los te laten komen mensen in het hier en nu. De aandacht gaat dan naar het huidige moment, het nu. Dit kan het welzijn bevorderen en de pijn verminderen. Meer hierover op cursussen die hij geeft.

We hebben volgens Klatte van alles aan boord om het leven te verbeteren. We hebben meer mogelijkheden in ons. Hij is niet tegen medicatie en ook niet tegen vaccinatie. Dat kan iemands leven redden en is vaak nodig en ondersteunend. Maar medicatie – en bij covid vaccinatie – speelt een te grote rol in de huidige geneeskunde. Het gaat om meer gezondheid, niet om meer medicijnen.

En het gaat om de aard van de relatie met de werkelijkheid. Het medische model probeert vooral het lichaam en ziekten te beheersen en te controleren met medicatie. Het is gericht op ziekten bestrijden, op verzet. Bovendien neigt het naar determinisme, alsof het levens(lot) vast ligt in de genen en fysieke processen. Maar genen zijn volgens de epigenetica niet autonoom, ze kunnen zichzelf niet aan- en uitzetten. Ze worden geactiveerd van buiten de cel, o.m. door voeding, beweging, verbinding, die bepaalde systemen kunnen aanzetten tot revalidatie of slijtage (zie hierover CM 110 Capra Deel 4).

 

www.mijngezondheidsgids.nl/gezonde-voeding-wat-is-dat-eigenlijk

Gezonder eten

Hoe kunnen mensen gezonder eten? De benadering van Klatte is afgestemd op de persoon. We leven in toxische omgeving wat voeding betreft. Veel voeding is bespoten en houdt verband met met de bodemgesteldheid. Bodemleven wordt de nek omgedraaid, bijv. door glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen. Glyfosaat is een antibioticum en doodt het leven (zie CM 77, 88 en 89). Bij voeding komt er een factor bij. Het gaat om hoe rijk de voeding is. Hoeveel leven voeding bevat, hoeveel nutriënten. Het gaat om het leven in de voeding èn de voeding in je leven. Kunstmest bevat maar enkele mineralen van de tientallen die we nodig hebben. We krijgen tekort mineralen binnen. De grond verarmt en daarmee ook de voeding. Sommige boeren weten dat en ze weten ook dat bestrijdingmiddelen ongezond zijn en worden er soms ziek van.

Geraffineerd en bewerkt voedsel is minder gezond. Dat geldt ook voor suiker en zout. Ons lichaam vraagt ongeraffineerd, onbewerkt voedsel, inclusief ongeraffineerd suiker en zout. In alle groenten zit een beetje zout. We krijgen genoeg binnen. We groeien op met voedsel met teveel zout en suiker, waardoor onze smaak overprikkeld is en we voedsel met minder zout of suiker flauw vinden of niet zoet genoeg.

Een moestuin biedt voordelen om gezond voedsel te telen. Het bevordert het contact met de natuur,hjet voedsel en de grond en biedt bewegingsmogelijkheden. Een kas verlengd het seizoen, waardoor er meer groenten langer kunnen groeien. Het is belangrijk om elke dag naar buiten te gaan en voldoende te bewegen. Te weinig beweging kan ontstekingsbevorderend werken. Weerstand tegen gezond leven en bewegen komt vaak voor en dient te worden losgelaten, willen mensen meer gezond gaan leven, eten en bewegen. Klatte probeert mensen aan te sporen zelf de regie te nemen. 

https://www.bvog.nl/loslaten-hoe-doe-je-dat/

Het begint met toelaten wat er is, niet verdringen, en ruimte te geven aan het gewenste 

Wil en intentie, eigen initiatief en inbreng

Klatte heeft 5 jaar onderzoek gedaan naar invloed van de wil op gezondheid aan de Erasmus Universiteit met Marco de Vries als hoogleraar. De wil en de intentie kun je oefenen en blijken invloed op ziekteverloop te hebben en op de paraatheid van het immuunsysteem. Daarna heeft hij gewerkt bij het Instituut voor Ecologische Gezondheidszorg, gericht op innerlijke ontwikkeling. Veel mensen hebben beperkende overtuigingen, die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Ze zien zichzelf bijv. als slachtoffer. Ze kunnen zelf meer initiatief nemen en hebben zelf effect op hun ziekteverloop door zich bijv. al of niet druk te maken. Dit kan bijv. de bloeddruk doen toenemen en is eenvoudig te meten. Mensen kunnen leren hun stress en spanning meer te sturen en te verminderen.

Tot slot nodigt Klatte mensen uit meer deel te nemen aan het leven in plaats van het leven en elkaar bestrijden. Er is een eenheid achter alles, ook achter het ik en de ander. Hij nodigt mensen uit dat te onderzoeken en ook te onderzoeken wie je in essentie bent. 

Noten

*Podcast van het interview: https://www.youtube.com/watch?v=CJd0MSEAWig. Interviewer: Richard de Leth

** Onlangs zijn een aantal middelen goedgekeurd door de EU: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_3299

In eerdere artikelen van Maarten Rutgers in Civis Mundi is ingegaan op onderzoek naar medicatie tegen covid-19

Over ivermectine  zie het volgende recente onderzoek:

EMBO Molecular Medicine 12 juli  https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202114122

’Attenuation of clinical and immunological outcomes during SARS-CoV-2 infection by ivermectin’ 

Ander onderzoek in American Journal of Therapeutics July/August 2021 - Volume 28 - Issue 4 - p e434-e460 https://journals.lww.com/americantherapeutics/fulltext/2021/08000/ivermectin_for_prevention_and_treatment_of.7.aspx

’Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines’