Het domein der verbeelding, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #115

door Jan Chris Jansen

                                         HET DOMEIN DER VERBEELDING

 

                                 Evenals het drama en de roman is de geschiedenis

                                    De dochter der mythologie. Een bijzondere

 

                                 Vorm van voorstelling en uitdrukking waarbij als

                                    In sprookjes en in dromen de scheidslijn

 

                                 Tussen het werkelijke en het verbeelde is uitgewist.

                                    Het simpele feit van het kiezen, rangschikken

 

                                 En voorstellen der feiten schept een techniek welke

                                    Tot het domein der verbeelding behoort.

 

                                                                     */*

                                         Arnold J. Toynbee A Study of History

                                                           Bewerkt citaat

 

                                                         Jan Chris Jansen