De echte mijlpaal, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #115

door Jan Chris Jansen

                                                    DE ECHTE MIJLPAAL                                                      

 

                             “Dit boek is nu voor iedereen” juicht de Verdieping

                                    Over de Nieuwe Bijbelvertaling. Die kop

 

                               Komt wat mij betreft vijf eeuwen te laat. Natuurlijk

                                    Is het mooi als er gestreefd wordt naar een

                               Zo toegankelijk mogelijke vertaling. Maar de echte

                                    Mijlpaal was de Statenvertaling van 1618.

                               Die betekende dat de bijbelverhalen toegankelijk

                                    Werden voor iedereen, en niet alleen voor

                               De clerus. De impact is tot op heden merkbaar in ons

 

                                    Taalgebruik. Allerlei spreekwoorden zijn

                               Rechtstreeks terug te voeren op de Statenvertaling.

 

                                                                     */*

                                         Trouw Lezersreacties  do 14 okt 2021

                                                 Marlies Jansen  Oegstgeest

                                                            Bewerkt citaat

 

                                                           Jan Chris Jansen