Corona-gedichten over hoop, dwang en sterfelijkheid

Civis Mundi Digitaal #117

door Piet Ransijn

 

Hoop                                                 2021 12 09

 

De overheid heeft hoop geventileerd

Dat was natuurlijk niet verkeerd

En al zou die hoop dan zijn vergald

heeft de overheid het dan verknald?

 

Mensen willen ergens in geloven

Is het niet in steun van boven

dan zoekt men steun in wetenschap

die alleen waarschijnlijkheden biedt

 

Wetenschappelijk staat niets vast

en vaste zekerheden zijn er niet

Wisselvalligheid is eigen aan het leven

Zekerheden kan de overheid niet geven

 

Behalve dat we allen zullen sterven

Maar dat hoeft de hoop niet te bederven

Want het kan nog vele jaren duren

Waarom zouden we het nu dan al bezuren?

 

 

Getemperde verwachtingen                   2021 12 08

 

De overheid verloor zijn effectiviteit

Het volk raakt zijn vertrouwen kwijt

en leeft in tijden van onzekerheid

Het heilig geloof in vaccinatie

verloor zijn hoop en fascinatie

Hoewel het beter zou behoeden

dan geïnfecteerden doen vermoeden

 

Vooral bij ouderen verliest de prik zijn kracht

en blijft de vatbaarheid voor virusoverdracht

zodat gevaccineerden geen immuniteit verwerven

ouderen en zwakkeren met bosjes  blijven sterven

Hoewel de meesten later om het leven komen

met meestal minder ernstige symptomen

 

Vooral de ongevaccineerden lopen groot gevaar

De ernst van het probleem ligt volgens velen daar

Want als iedereen gevaccineerd zou zijn

zouden complicaties vele malen minder zijn

Maar ook de wijdverbreide vaccinatie-utopie

biedt geen resistentie voor de pandemie

 

Zorgcapaciteit en volkgezondheid

 

Een groot deel van de narigheid

komt door beperkte zorgcapaciteit

De zorg was drastisch afgeschaald

Het animo ervoor is sterk gedaald

Waardoor een overspannen situatie

leidt tot ernstige stagnatie

 

De algehele volksgezondheid

mist een preventief beleid

Velen zijn hun weerstand kwijt

Ondanks alle medicalisering

mist gezondheid een fundering

 

Terwijl de farmaceutische bedrijven

de kosten van de zorg opdrijven

met duurbetaalde medicijnen

die in hoofdzaak een symptoom bestrijden

 

De meeste jongeren zijn hun immuniteit

voor tal van ziekten nog niet kwijt

Hoe kunnen we die kracht bewaren

en bij ouder worden blijven evenaren?

 

                                  

Een dwingend bestel                    2021 12 05

 

Het Chinese model

lijkt voor ons een hel

Onder druk van de Partij

zijn de burgers daar niet vrij

 

Toch benadrukt ons bestel

steeds meer dit Chinese model

met onderdrukte minderheden

die niet meer zelf mogen weten

wat ze willen doen met vaccinatie

Weigering wordt insubordinatie

 

Het maatschappelijk belang

is een argument voor dwang

Wetten worden aangepast

Rechten worden aangetast

 

In de covid-maatschappij

worden burgers minder vrij

Ze leven in het landsbelang

voortdurend onder dwang             

 

 

Dwingend beleid            2021 12 13 Nav John Stuart Mill, On Liberty en essay van Paul Kingsforth*

 

Stel je bent een politieman

die stelselmatig volgens plan

ongevaccineerden moet beboeten*                           * Zoals in Oostenrijk

Ga er maar eens aan staan

Je zult het maar moeten

Anders kan men je ontslaan

 

In wat voor wereld leven wij

in de corona-maatschappij?

De corona-ramp wordt uitvergroot

met voortdurend dreiging van de dood

Het dodental  bleef ondanks alles klein

maar zou zonder de restricties hoger zijn

 

Het lijkt niet op de Spaanse Griep

Want zo erg is het lang nog niet

Om van de pest nog maar te zwijgen

Daar is het niet mee te vergelijken

Hoeveel erger is het dan een griep?

Of weten de deskundigen dat niet?

 

Big Pharma en de overheid

bepalen wereldwijd nu het beleid

gericht op massavaccinatie

Medicijnen raakten uit de gratie

 

Covid-medicatie werd niet toegestaan

De meeste artsen hielden zich eraan

Op straffe van insubordinatie

van het verbod op medicatie

 

Het medisch tuchtrecht

werkt nog niet zo slecht

als het een arts zijn taak belet

en soms zelfs uit zijn ambt ontzet

 

Zijn ambt om mensen te genezen

als medische effecten zijn bewezen

van ongepatenteerde medicijnen

die uit de media verdwijnen

 

Want de strategie is vaccinatie

Daarin past geen medicatie

En precies zoals bedoeld

wordt iedereen gehersenspoeld

om zich te laten vaccineren

De manier om virussen te weren

 

De kracht en het gevaar van vaccinatie

ligt in de wereldwijde generalisatie

Een totalitair medicinaal bewind

maakt deels het volk blind

voor mogelijke repercussies

en stuurt en smoort discussies

 

Het beleid van massavaccinatie

leidt tot stevige polarisatie

Het schept nieuwe minderheden

die zich niet meer veilig weten

 

Een primaire taak van de overheid

is het bieden van veiligheid*                *Zie o.m. J S Mill, On Liberty, Utilitarisme en Representative Government

Het garanderen van basale rechten

en zo mogelijk polarisatie slechten

 

Het vaccinatiebeleid

is daarmee in strijd

Het moet een keuze zijn

Mag niet opgedrongen zijn

net zomin als enig medicijn

 

Vaccinatie zoals ik het zie

is een deel van de remedie

En maatschappelijke dwang

werkt vaak als een boemerang

 

Als men zich van rechten afmaakt

wordt iedereen daardoor geraakt

Iedereen bekomt het slecht

als groepen vrijheid wordt ontzegd

Niemand is uiteindelijk gebaat

met een soort van politiestaat

 

https://paulkingsnorth.substack.com/archive

 

De vlinder is het zinnebeeld van de ziel

https://marketresponse.nl/actueel/corona-maakt-ons-meer-bewust-van-onze-eigen-sterfelijkheid/

 

Sterfelijkheid                                 2021 12 10

 

Bescherming van zwakkere mensen

staat hoog op ons lijstje van wensen

Alles draait nu om meer bedden

om de zwakkeren te redden

 

Maar waar blijven medicijnen

die de sterftekans verkleinen?

Alsof de ramp slechts is te keren

door het hele volk te vaccineren

 

Een verzoening met de dood

compenseert de ergste nood

Mensen zijn hun voeling kwijt

met hun aardse sterfelijkheid

 

Elders trekken ouderen zich terug*               *Zie Jared Diamond, Erfenis: Wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen, zie CM 90

Hier gebeurt dat niet zo vlug

Toch moeten we ooit scheiden

van het leven dat wij leiden

 

Geen enkele remedie kan eeuwig leven

aan de hele goegemeente geven

We kunnen slechts het leven rekken

met voldoende ziekenhuisplekken

 

https://multimedia.tijd.be/oversterfte/

 

Coronadoden                   2021 12 16

 

Er wordt nu aan voorbijgegaan

dat alle mensen doodgaan

Bij corona is er grote nood

Dat bespoedigt vaak de dood

 

Het dodental lijkt buitengewoon groot

Maar bleef voor een pandemie vrij klein

Zonder de restricties zou het hoger zijn

En door vaccinatie zou het aantal dalen

 

Maar de sterfte aan andere kwalen

is groter dan door covid te behalen

Een fikse griep brengt eveneens

een slachting onder ouderen teweeg

Symptomen zijn veelal te dragen

zonder extra zorg te vragen

 

De werkelijk fatale kwalen

die de media niet halen

waarbij de meesten sterven

zijn echt vele malen erger

Ook obesitas en roken

vergen veel meer doden

 

Hoewel beslist begrotelijk

is covid sec niet dodelijk

Wie aan covid overlijdt

sterft aan co-morbiditeit

Men moet zijn tol betalen

voor een aantal kwalen

 

Waarom wordt niet meer gedaan

aan de kwaliteit van ons bestaan

aan leefstijl en aan preventief beleid

dat tot minder doden leidt?

Gezonde voeding, yoga, meditatie

in de plaats van steeds meer medicatie

 

Bij corona wordt gestrooid

met miljarden en met geld gegooid

Voor preventie slechts een fooi

Een gemedicaliseerde maatschappij

komt met rasse schreden dichterbij

en maakt iedereen onvrij

 

Voortgezette medicalisering

leunt op algemene vaccinering

Verliest de vrije burger rap

zijn fysieke zeggenschap?

Komt een medische technocratie

dichterbij als nieuwe dystopie?

 

https://maatschapwij.nu/blogs/vlees-eten/

 

Mensen, dieren en Afrikanen                  2021 12 05

 

Dieren doden mag nog steeds

De meeste mensen eten vlees

Waarom wordt dieren doden

ook niet resoluut verboden?

 

Waarom telt een mensenleven

en zijn dieren prooi gebleven?

Is moedwillig doden niet erger

dan dat oude mensen sterven?

 

Velen hebben nu de prik gehaald

De sterfte lijkt niet veel gedaald

Veel symptomen werden minder

Toch ondervinden velen hinder

 

Is het niet hemeltergend

dat er zoveel mensen sterven

gevaccineerd en ongevaccineerd

en Afrikanen worden genegeerd?

 

Afrikaanse landen zijn te langen leste

voor ons slechts wingewesten

Als men daar aan covid sterft

dan is dat voor ons minder erg