Bewustzijnsontwikkeling naar duurzaamheid, gedichten over politiek

Civis Mundi Digitaal #118

door Piet Ransijn

 

Bewustzijnsontwikkeling             2022 01 19 Nav boekbesprekingen van Erik Jansen over politiek en wat al niet

 

Als men zelf niet verandert

blijft men zitten met de oude handel*                  *Nl. de vrijhandel van het neoliberalisme

Als men zelf zich niet ontwikkelt

blijft men in de narigheid verwikkeld*                   *’De invloed van ieder van ons is vaak groter dan we denken’ NRC 27 dec

                                                                                                                         Kerstboodschap ‘Koning bezorgd over toenemende polarisatie’

Velen zien ons heil in de techniek

Maar dat is het niet zoals men ziet

Nog meer gehalveerde rationaliteit*                     *Instrumentele rationaliteit

bevordert niet de menselijke vrijheid

Veeleer volgt nieuwe vorm van slavernij

in een technisch overheerste maatschappij*       * WHO baas Tedros Ghebreyesus: ‘Het toedienen van booster na booster na booster in rijke lande zal de pandemie niet beëindigen’

Anderen zien meer heil in politiek                          1 jan 2022. NRC 15 jan. Ginny Mooy in Opinie en Debat

Maar de politiek lijkt blind en ziek

Als politici geen betere mensen worden

dan de horden die zij leiding geven

en niet oprecht verbetering nastreven

zal hun politiek nog meer verworden

 

Het democratische bestel ligt onder vuur*           *Elders meer dan hier: de VS, Turkije, Rusland...

Hetzelfde geldt de hele westerse cultuur

Waar is vrijheid, gelijkheid, solidariteit

in een tijd van meer ongelijkheid?

 

Waarin multinationals de politiek bepalen

Het volk wordt onderdrukt door angstverhalen

En totalitaire tendensen die weinigen wensen

hun greep versterken op de meeste mensen

 

Waarin haast niemand door de angst heen ziet

Want zo vreselijk gevaarlijk is het covidvirus niet

De meeste mensen hebben draaglijke symptomen

Maar zwakke mensen kunnen in problemen komen

 

Waar we bang voor moeten zijn

is dat we zelf niet gezond zijn

Daarbij helpt ons geen techniek

Ook het covidpasje helpt ons niet*                        ‘Gevaccineerde is soms net zo besmettelijk als ongevaccineerde blijkt uit onderzoek’, Volkskrant 20 aug 2021 Maarten Keulemans

Het gaat ten koste van de solidariteit

vrijheid, gelijkheid en verbondenheid

Covidwetten die verbondenheid beletten

vele mensen tegen anderen opzetten

moeten snel van het toneel verdwijnen

opdat de rechtsstaat nog intact kan blijven

 

Als het volk zich niet ontwikkelt

blijft het in de narigheid verwikkelt

Vatbaar voor de retoriek van politici

Zonder aandacht voor de vele critici

Als mensen niet tot meer bewustzijn komen

kunnen ze van vrijheid blijven dromen

 

 

Weer naar waarden leven            2022 01 27 Nav Hans Joas, De macht van het heilige

 

Er komt weer een hernieuwd ontwaken

van oude idealen en sublieme waarden

Mensen zijn geen slaven van bedrijven

die aan hen hun koopgedrag voorschrijven

 

De geest van mensen komt tot leven

Zij willen weer naar waarden streven

Een mens is niet alleen een fysisch wezen

Die hypothese is nog onbewezen

 

We weten niet wat het bewustzijn is

Wat dat precies is, dat is nog ongewis

Een onverklaarbaar soort mysterie

In elk geval is iets anders dan materie

 

Waar komen waarden eigenlijk vandaan?

Hebben zij een onafhankelijk bestaan

dat uitstijgt boven de materie?

Ook wat liefde is, is een mysterie

Er is een heel speciale energie

die bezieling geeft aan de materie

 

Geestkracht

 

Er is iets dat ons richt op waarden

en doet verheffen boven al het aardse

Wij zijn geen onderworpen slaven

van strijd om het bestaan en wil tot macht

Er is in ons een sterke creatieve kracht

 

Een kracht die streeft naar waarden

zoals veel wijzen ooit verklaarden

Die liefde wenst, geluk en vrede

aandacht aan iets waardevols wil geven

 

Een hoger doel stelt in het leven

en boven de materie uit wil streven

naar sublieme waarden van de geest

die altijd richtinggevend is geweest

 

Ondanks alle regressieve aberraties

oorlogen, geweld en wanprestaties

wordt de mensheid voortgedreven

naar meer bewustzijn, geest en leven*                                   *Zie bijv. Teilhard de Chardin

 

Idealen

 

De mens blijft steeds een denkend wezen

dat boven de materie uit wil streven

en samen streeft naar hoge idealen

die het beste uit hem kunnen halen

 

Ondanks alle oorlog, rampspoed en geweld

waarvan ons een ander narratief vertelt

willen verreweg de meeste mensen vrede

en naar wezenlijke idealen leven

 

In een wereld die ontdaan is van mysterie

willen mensen meer dan slechts materie

Spullen kunnen hun verlangen niet vervullen

Hedonisme kan hun idealen niet verhullen

 

Vanuit een onbestemd maar sterk gevoel

zoeken zij een inspirerend levensdoel

dat hun gemoed vervult met levenszin

hen voortdrijft tegen alle onzin in

 

Zo volgen mensen toch hun hart

hoezeer ook door tegenslag getart

Ze willen naar een beter leven streven

dan ons volgens kranten is gegeven

 

Rechten

 

Mensen willen weer hun rechten

die de overheden heb ontzegden

Velen willen weer rechtvaardigheid

Mensen willen geen onvrij beleid

 

Ze willen onbelemmerd leven

en naar wezenlijke idealen streven

Zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit

en boven alles ook gerechtigheid

 

Die het heil van ieder mens

respecteert als norm en wens

Onze aarde mag niet gaan ontaarden

in een wereld zonder waarden

 

Waar de macht van Techbedrijven

ons als slaven zal gaan drijven

Laten wij ons lot in eigen hand

weer nemen met gezond verstand

 

Angst en repressie

 

Laten angst en vrees ons niet verleiden

ons door anderen te laten leiden

Laten wij vooral geweld vermijden

en voor idealen blijven strijden

 

Een repressieve restrictieve kracht

heeft vele mensen in zijn macht

in een sfeer van vrees en beven

waar wij niet in willen leven

 

Ieder mens is leider van zijn leven

Dus de teugels niet uit handen geven

En medemensen niet discrimineren

maar hun rechten respecteren

Hun vrije wil en eigen keuzen

 

Ongeacht gedebiteerde leuzen

die een veiliger bestaan beloven

en ons in beleid doen geloven

dat mensen onderdrukt en uitsluit

en het al bij velen heeft verbruid

 

Mensen komt toch tot bewustzijn

van je eigen autonome zijn!

Laat de sturing van je leven

onder geen beding uit handen geven

En kom op voor hoge idealen

om het beste uit onszelf te halen

 

https://www.deingenieur.nl/artikel/jonge-ingenieurs-gaan-voor-duurzaam-en-circulair

 

Overgang naar duurzaamheid                  2022 01 21

 

We zien een grotere inflatie

geen economische stagnatie

Hoe gaat dat in zijn werk?

Hoe wordt het versterkt?

Of gaat het ongemerkt?

 

Je voelt het op je klompen

door maar geld te blijven pompen
wordt het geld steeds minder waard

Waardevastheid wordt geschaad

als men steeds maar drukken laat

Maar de aarde blijft van ongeëvenaarde

permanente niet te schatten waarde


De zeepbel barst een keer

Dan werkt het niet meer
Er komen andere tijden

waarin wij ons bevrijden

van economische verdwazing

die zich uit in koopverslaving

 

Wij worden geleidelijk gewag

van een andersoortig koopgedrag

van meer substantiële zaken

die een mens gelukkig maken

 

Het systeem wordt meer gericht

op dynamisch evenwicht

in plaats van excessieve groei

die door ecologen wordt verfoeid

 

Het financieel en economische beleid

wordt meer gericht op duurzaamheid

Beleggers willen op termijn ook rendenent

Zoeken een bedrijf dat duurzaam plant

 

Ook veel miljardairs en superrijken

gaan anders naar de wereld kijken

Zij zijn er ook niet mee gebaat

als de aarde naar de knoppen gaat

 

En kiezen eieren voor hun geld

als de aarde naar destructie overhelt

Het bewustzijn van de superrijken

kan een essentiële schakel blijken

bij de grootste mondiale transformatie

sinds de Renaissance en de Reformatie

 

Belangen worden veel meer collectief

niet zozeer gericht op individueel gerief

Burgerrechten blijven wel bewaard

als het volk zich ook erachter schaart

 

Er komt een meer dynamisch evenwicht

tussen individuele en sociale plicht

Deze eigenschap geldt generiek

voor alle soorten van ethiek

Maar bij hedonisch individualisme

valt dit stellig te betwisten

 

Mensen gaan zich meer gedragen

naar gezamenlijk gedeelde waarden

en behoeden zo gezamenlijk de aarde

zowel als gemeenschapswaarden

 

De tijd van Waterman breekt door

Steeds meer mensen gaan ervoor

Versterking van communicatie

gaat gepaard met transformatie

 

We gaan nu door een fase-overgang

We weten niet precies hoe lang

Het hangt af van de bereidheid

mee te gaan in de op handen zijnde tijd

 

En hoe snel het repressief verzet

door ons kan worden weggezet

Onontkoombaar komt nu wereldwijd

de transitie naar een nieuwe tijd