Corona nieuwjaarsgedichten

Civis Mundi Digitaal #118

door Piet Ransijn

Een vroege vogel bij de opkomst van de lentezon

 

Corona nieuwjaarsgedichten

 

Er komt een nieuw seizoen                       2022 01 14

 

Beleef in stil aanwezig zijn

een transparant bewustzijn

en laat alles daarin zijn

 

Laat je weer verbinden

met een aantal gelijkgezinden

zonder je aan wat dan ook te binden

 

Een nieuwe maatschappij

komt ongemerkt steeds dichterbij

De waanzin gaat geleidelijk voorbij

 

Zoals een bloem breekt uit haar knop

Zo komt een nieuw patroon van leven op

Vernieuwing kan niet worden afgestopt

 

Zoals een kind zijn leven argeloos en pril begint

wanneer het zich al spelende met anderen verbindt

en door zijn ouders diep en teder wordt bemint

 

Zo komt de nieuwe maatschappij steeds dichterbij

vanuit een mist van ondoorzichtige coronabrij

Geleidelijk maar onvermijdelijk keert het getij

 

Het lentelicht maakt alle consternatie overbodig

Een kind heeft geen vaccin maar liefde nodig*                                 *dwz geen covidvaccin

Kinderen zijn niet bevattelijk voor covid

 

De lentezon verdrijft  de wintergriep

waardoor het leven in het honderd liep

Een nieuw seizoen ligt in het verschiet

 

Naarmate iedereen zijn licht laat schijnen

gaan vrees en angst en druk en drang verdwijnen

De lentezon verlicht de straten en de pleinen

 

De natuur komt uit de grond in bloeiend leven

Ook al duurt het bij veel bloemen nog wel even

voor zij zich in volle glorie in het licht begeven

 

Alle waanzin gaat geleidelijk voorbij

Er komt geen repressieve maatschappij

Mensen voelen zich weer opgelucht en vrij

 

Ze laten zich niet leiden meer door blinden

Om zich met wat leeft in liefde te verbinden

En zo een onuitsprekelijk geluk te vinden

 

Een vroege vogel zingt ondanks de vogelgriep

Hij volgt de wenken van de dirigent die niemand ziet

en hoort een stille stem die zwijgend tot hem riep

 

https://digimama.nl/mamas-on-zekerheid/

 

Onzekerheden                                2021 12 31 Nav nieuwjaarsboodschap van Marieke de Vrij

 

Bij gebrek aan geloof in eigen kracht

wordt veel van de techniek verwacht

Niet in staat tot diepe meditatie

zoekt men vreugde in sensatie

Het leven moet opwindend zijn

Met platte pret en bier en wijn

 

In een angstig onbestemd bestaan

loopt men achter anderen aan

Volgt men wat de leiders zeggen

zonder zelf de grenzen te verleggen

 

Kwetsbaarheden en onzekerheden

die al vele jaren zijn vermeden

laten nu hun repercussies weten
Corona legt de zwakke plekken bloot

Menigeen bekoopt het met de dood

 

Geborgenheid en zekerheid

zijn we sinds corona kwijt

Toch is ergens diep van binnen

helderheid en zekerheid te vinden 

 

 

Covid en de dood           2022 01 04

 

De dood in de moderne tijd

was door ingenieus beleid

geleidelijk haast ongemerkt

uit het leven weggewerkt

naar ziekenhuizen

en verpleegtehuizen

 

Corona haalt de dood

weer levensgroot

middenin het leven

vol onzekerheden

 

Het eind van ons bestaan

dient zich allerwegen aan

Alle wegen lopen dood

en overal is nood

 

Levens die zo zeker leken

bleken wezenlijk onzeker

Mensen gingen eerder dood

en onzekerheden waren groot

 

Ook in het moderne leven

wordt de dood omgeven

met een nevel van onzekerheden

waar we weinig raad mee weten

 

De dood is niet te reduceren

tot een grote zeldzaamheid

Hooguit weleens te traineren

en zij blijft een laatste zekerheid

 

Er komt een einde aan

het maakbare bestaan

Doodsangst is ook vaak gebleven

We zullen ermee moeten leven

 

Soms bepaalt men zelf de grens

en komt de dood naar wens

wanneer een levenslange pijn

niet meer dragelijk kan zijn

 

Het zachte doodsbeleid

is een verworvenheid

van de moderne tijd

om een pijnlijk wachten

indien nodig te verzachten

 

Covid heeft de dood

duidelijk weer levensgroot

in het centrum van het leven

onmiskenbaar teruggebracht

omgeven met onzekerheden

waarmee we moeten leven

 

https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/12/collectieve-angst-en-de-coronapandemie.html

 

Bang en volgzaam          2022 01 04

 

Covid maakt de mensen bang

en verzacht het met een plan

dat beperkt blijkt te werken

Maar laat ze dat dan merken

 

Ze blijven dan bang

en worden zo volgzaam

En volgzame mensen

doen wat leiders wensen

in het algemeen belang

ook al worden mensen bang

 

               **********

 

Waar blijft het vertrouwen

om de toekomst op te bouwen?

Waar blijft de algemene inzet

die een angstcultuur belet?

 

Waar blijft op termijn de effectiviteit

van het wereldwijde angstbeleid?

Waar blijft het autonome denken

dat leidt tot andere wenken?

 

Is er een blijvende remedie

in de voortdurende tragedie?

Of moeten we maar leren leven

met een leven vol onzekerheden?

 

 

Reptielenbrein                                2022 01 28 Nav Koo van der Wal, Wat is er met de ehtiek gebeurt?

 

Wij activeren ons reptielenbrein

Reden waarom mensen volgzaam zijn*                               *Ook door het zoogdierenbrein

Ze volgen hun automatismen
zonder deze te betwisten

 

Angst vertroebelt onze rede

en verduistert helder weten

En men schuift in een patroon

Vindt dat spoedig heel gewoon

 

Als het kritisch wordt bestreden

luistert men niet meer naar rede

Met gevoelens van vijandigheid

verdedigt men dan het beleid

 

Van kritiek wil men niet weten

zoals tachtig jaar geleden

Angst geeft onverdraagzaamheid

en een grote volgzaamheid

 

Hoe laten wij nu deze waan

weer aan ons voorbijgaan?

Hoe raken we weer bij zinnen

om een nieuwe fase te beginnen?

 

Hoe komt een nieuwe morgenstond

weer helder op de voorgrond?

Hoe komen mensen weer tot rede

bij een bron van helder weten?

 

https://www.gezondheidsnet.nl/angst-en-fobie/extreme-prikangst-of-prikfobie

 

Vaccinatievrees                              2022 01 29,30

 

Vacinatievrees lijkt onterecht

Vaccins zijn echter niet zo slecht

Ze beschermen meestal zeker

minstens dertig, veertig weken

 

En de covidvaccinatie

is geen genetische manipulatie

Geen enkel gen wordt ingebracht

zoals wel eens wordt gedacht

 

Natuurlijk zijn er bij-effecten

die soms verontrusting wekten

Maar die komen zelden voor

Dus de meeste mensen gaan ervoor

 

               ************

 

Er zijn soms hartproblemen

die we ernstig moeten nemen

En stoornissen bij vrouwen

die dat  niet vertrouwen

 

Maar verder lijken de getallen

van de klachten mee te vallen

Wat men er ook van merkt

als het bij covid maar werkt

 

En al zou men soms bezwijken

Een farmaceut gaat over lijken*                 *Peter Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad

en al is de vaccinatie schadelijk 

wie is er dan aansprakelijk ?

 

Klachten worden ongegrond verklaart

als de overheid zich achter Pharma schaart

Want er zijn in tal van situaties

altijd toevalsfluctuaties

 

Hieronder enkele berichten over myocarditis na vaccinatie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8272967/

https://www.gov.uk/government/publications/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination-guidance-for-healthcare-professionals

https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068665

https://www.ninefornews.nl/waarom-demoniseren-we-snottebellen-maar-normaliseren-we-myocarditis-en-hartaanvallen/

 

 

Grondrechten                                 2022 01 13

 

Als een grondrecht overtreden wordt

schiet het overheidsbeleid tekort

Het begint misschien te wennen

maar we kunnen niet ontkennen

dat dit uitgesproken abnormaal is

en beslist niet goed te praten is

 

Een grondrecht of de grondwet

mag niet worden weggezet

door gedwongen vaccinatie

die elders leidt tot ‘nazificatie’

 

Ongevaccineerden worden opgepakt*                  *Bijv. in Oostenrijk

Hoe blijft zo het recht intact?
De voormalige apartheidspolitiek

oogstte toendertijd kritiek

 

Maar wordt nu gemeengoed

zonder dat het volk iets doet

Het volk wordt bang gemaakt

En er wordt zelfs haat gezaaid

 

De niet-gevaccineerden

mag men elders al ontslaan*                                   *Bijv. in Canada

en verliezen zo hun baan

zoals informanten leerden

 

Als gevaccineerden covid krijgen

hult men zich in pijnlijk zwijgen

Waar blijft de solidariteit

bij zo’n overheidsbeleid?

 

 

Zelfbepaling

 

Mensen mogen zich met recht bewust

uit volle overtuiging en naar hartelust

bij herhaling laten vaccineren

om immuniteit te garanderen

 

Als iedereen het maar niet moet

Zulke dwang lijkt mij niet goed

Mensen mogen zelf bepalen

of zij al of niet de prik gaan halen

 

Als de volksgezondheid op het spel staat

dan zijn er heel veel zaken die men nalaat

om de volksgezondheid op te krikken

zonder vaccinatie aan te dikken

 

https://www.evmi.nl/nieuws/evmi-jaaroverzicht-corona

 

Terublik op de covidcrisis                          2022 01 21

 

Stel het virus werd geconstrueerd

zoals een minderheid beweert

al lijkt dat weinig gefundeerd

Vervolgens losgelaten in het wild

Bij de vleermuis was het heel gewild

 

Toen zou het naar de makers wens

weer zijn teruggekomen bij de mens

Wat een ramp teweegbracht

Die is nog steeds van kracht

 

Het heeft een dictatuur nabij gebracht

De overheid verstevigde zijn greep

En wie er van de uitgezette lijn afweek

werd beticht van geloof in een complot

waarmee de dissident verketterd wordt

 

Angst maakt mensen onverdraagzaam

Ze voelen zich bedreigd in hun bestaan

en lopen dan meer achter leiders aan

Ze geloven vrijwel alles wat ze zeggen

waarbij niet iedereen zich neer kan leggen

 

Er zijn mensen die er niet in meegaan

Op deze mensen komt het aan

een nieuwe wereld vorm te geven

en hervorming na te streven

 

De repressie moet het eerst verdwijnen

Vervolgens moet er licht gaan schijnen

Wat onhelder is wordt transparant

Weer terug naar het gezond verstand

De zon weer helder laten schijnen

 

Angst en mist laten verdwijnen

Het werd allemaal zo uitvergroot

De mensen werden als de dood

voor de intensive care gemaakt

in hun bange hart geraakt

 

Hun vele kwetsbaarheden

werden heel breed uitgemeten

Het overlijdensnrisico was groot

Vele mensen waren als de dood

 

Vervolgens zijn ze toen massaal gezwicht

voor vaccins waarop de crisis werd gericht

Het zou een einde aan de crisis maken

Verspreiding van het virus zou gaan staken

werd er vaak en graag gesuggereerd

 

Maar niet met zekerheid beweerd

Het bleek allemaal niet waar te zijn

Men kreeg het virus helemaal niet klein

Er kwamen vele nieuwe varianten

Meer besmetting met mutanten

 

Alleen herhaalde vaccinatie

helpt bij deze transformatie

van het virus en zijn varianten

die ons teisteren aan alle kanten

 

Zo kunnen we nog jaren bezig zijn

zonder ooit gezond en sterk te zijn

Gezonde mensen kunnen het wel aan

Laten we in onze kracht gaan staan

Alles doen  voor de gezondheid

Veel meer doen voor preventief beleid

 

 

Herhaalde vaccinatie                   2022 01 21

Vele mensen blijken niet bereid

tot vaccinatie om de zoveel tijd*              *’Geen zin in een prikabonnement’ NRC 19 jan, vooral jongeren

De beoogde opzet zal niet slagen

mensen telkens weer te vragen

om zich weer te laten vaccineren

 

Velen zullen zich verweren

tegen de indoctrinatie

voor herhaalde vaccinatie

Voor twee keer is wel iets te zeggen

om je daarbij neer te leggen

 

Maar velen conformeren niet

Worden liever even ziek

Dan telkens weer een prik

en weigeren de vaccinatiestrik

 

Naarmate er meer tijd verstrijkt

blijkt vaccinatie niet zo goed als lijkt

Bij-effecten blijven buiten zicht

of komen meer aan het licht

 

Mensen kiezen voor integriteit

En ze zien hoe officieel beleid

strijdig is met de gezondheid

Voortdurend met een valse hoop

achter welbekende feiten aanloopt

 

En vaccins aan kinderen verkoopt

In strijd met het gezond verstand

overspeelt men zo zijn hand

Zijn we in een diep moeras beland?

 

Zoals de wintergriep verdwijnt

wanneer de zon weer schijnt

zal de lentezon de dreiging ongegrond

verklaren in een gouden morgenstond

 

 

Volg vooral je hart         2022 01 23

 

Zij leest geen kranten

Ze kijkt niet naar TV

Beziet iets niet van alle kanten

Gaat niet met de massa mee

 

Volgt gewoon haar hart

dat genoeg te zeggen had

Haar hart is nooit verward

Het weet het zoveel beter

dan instanties weten

 

Zij kent geen angst en vrees

en is niet bang geweest

Vraagt zich af: wat is er loos?

Maar neemt geen risico’s

en maakt zich zelden boos

 

Hoewel haar hart haar leidt

volgt zij meestal het beleid

Zij lijkt gezagsgetrouw

maar neemt het niet zo nauw

met alle excessieve plichten

waarvoor wij moeten zwichten

 

Zij gaat haar eigen gang

Dient geen nationaal belang

De stem van haar geweten

volgt een zuiver weten

 

Onbevreesd en welgemoed

komt zij mensen tegemoet

Neemt de veiligheid in acht

terwijl zij om de thriller lacht

 

Er zijn belangen in het spel

Dat weet zij ook wel

Daar doet zij niet aan mee

Leest geen kranten, geen TV

Want al dat nieuws verwart

 

Zij gaat er zeker niet in mee

Zij kent geen angst en vrees

waarover je in kranten leest

Zij volgt gewoon haar hart

 

https://lichtophethart.nl/2015/09/over-je-hart-volgen-en-angst/