Aristoteles over vriendschap, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #119

door Jan Chris Jansen

Aristoteles over vriendschap

Jan Chris Jansen

 

                                                         VRIENDSCHAP  

 

                               Vriendschap is een vorm van optimaal funktioneren

                                        Of gaat hiermee gepaard. Bovendien

 

                               Is zij zeer noodzakelijk voor het leven, want niemand

                                        Zou ervoor kiezen om zonder vrienden

                               Te leven, ook al is hij in het bezit van al het andere goed.

                                        Wat voor nut heeft welstand, als er geen

 

                               Gelegenheid is voor weldoen? Vrienden kunnen jonge

                                        Mensen helpen door hen voor vergissingen

                               Te behoeden. Evenzo kunnen zij oudere mensen helpen

                                        Door het te verzorgen en te ondersteunen.

 

                               Ook helpen vrienden elkaar in de bloei van hun leven

                                        Bij het realiseren van moreel juist handelen.

                                                                    */*

                                        Aristoteles  Ethica Nicomachea  boek VIII. 1

 

                                          BIJKOMSTIGE VRIENDSCHAP                                                           

 

                        De mensen bij wie vriendschap gebaseerd is op het nuttige,

                                     Hebben hun vrienden lief met als motief:

 

                        Wat voor henzelf goed is. Zij bij wie vriendschap op genot

                                     Is gebaseerd, hebben hun vrienden lief

                         Met als motief: wat voor henzelf aangenaam is. Zulke

                                     Vriendschappen zijn dus bijkomstig.

                         Men wordt niet bemind om de persoon die hij is, maar in

                                     Zoverre men nuttig of aangenaam is.

                         Zulke vriendschappen worden dan ook snel verbroken als

                                     De vrienden niet gelijk blijven aan wie

                         Ze waren. Want als zij niet langer nuttig of aangenaam voor

                                     Elkaar zijn, verdwijnt de liefde die zij

                         Voor elkaar voelen. Als het motief waarop de vriendschap

 

                                     Is gebaseerd weggevallen is, wordt ook

                         De vriendschap ontbonden, want hierom werd zij gesloten.

                                                                  */*

                                   Aristoteles  Ethica Nicomachea  boek VIII. 2

 

                                          VOLMAAKTE VRIENDSCHAP                

 

                         De volmaakte vorm van vriendschap bestaat tussen mensen

                                    Die goed zijn en elkaars gelijken in deugd.

 

                         Want zij wensen elkaar in zoverre zij goed zijn op gelijke wijze

                                    Het goede toe, en zij zijn goed in zichzelf.

                         Mensen die hun vrienden het goede toewensen om hun vrienden

                                    Zelf, zijn vrienden in de volle zin van het

                         Woord. Want het is hun eigen natuur die maakt dat zij zo zijn

                                    En zij zijn dat niet bijkomstig. De vriend-

                         Schap tussen deze mensen houdt dus aan zolang zij goed zijn,

 

                                    En deugd is iets bestendigs. Elk van beiden

                         Is dus zowel goed zonder meer, als ook goed voor zijn vriend.

                                                                   */*

                                    Aristoteles  Ethica Nicomachea  boek VIII. 3

 

                                            BESTENDIGE VRIENDSCHAP

 

                             Het ligt in de rede dat zulke vriendschap bestendig is.

                                        Want hierin komen alle eigenschappen 

 

                             Samen die vrienden moeten hebben. Elke vriendschap

                                        Heeft een goed of genot als motief. En

                             Aan elke vriendschap ligt een zekere gelijkheid tussen

                                        De vrienden ten grondslag. Maar deze

                             Vriendschap heeft alle genoemde eigenschappen dankzij

                                        De aard van de vriendschap zelf. Want

                             Bij deze vriendschap zijn de vrienden ook in de andere

 

                                        Opzichten aan elkaar gelijk. En wat

                             Zonder meer goed is, is ook zonder meer aangenaam.

                                                                  */*

                                   Aristoteles  Ethica Nicomachea  boek VIII. 7

 

                                             ZELDZAME VRIENDSCHAP

 

                               Het is te verwachten dat dergelijke vriendschappen 

                                          Zeldzaam zijn. Want zulke mensen

 

                               Tref je maar weinig aan. Bovendien vereist zo’n

                                          Vriendschap ook vertrouwelijkheid

                               En tijd. Want zij kunnen elkaar niet eerder als vriend

                                          Accepteren dan dat zij elkaar hebben

                               Laten zien dat zij werkelijk de vriendschap waard

 

                                          Zijn en dit van elkaar weten. De wens

                               Om vrienden te zijn komt snel. De vriendschap niet.  

                                                                   */*

                                  Aristoteles  Ethica Nicomachea  boek VIII. 3

 

                                 VRIENDSCHAP TUSSEN JONGE MENSEN

 

                          Vriendschap tussen jonge mensen geldt als de vriendschap

                                     Die genot als motief heeft. Want zij laten

 

                          Zich in hun leven door emoties leiden en zijn vooral uit op

                                     Wat voor henzelf aangenaam is en op wat

                          Direct voor handen is. Met de jaren verandert ook hun smaak.

                                     Daarom sluiten zij hun vriendschappen en

                          Verbreken ze snel. Want de vriendschap verandert tegelijk

                                     Met wat zij aangenaam vinden en ook zulk

 

                          Genot verandert snel. Jonge mensen zijn ook geneigd tot

                                     Erotiek, want zij gaat met emoties gepaard

                          En heeft meestal genot als motief. Daarom worden jonge

                                     Mensen snel verliefd en houdt het ook snel

                          Weer op, dit alles vaak op een en dezelfde dag. Liefst willen

                                     Zij de hele dag met hun geliefde samen zijn

 

                          En zo hun leven samen doorbrengen. Want op die manier

                                     Verkrijgen zij wat de vriendschap hen biedt. 

                                                                     */*

                                    Aristoteles  Ethica Nicomachea  boek VIII. 5