Bewustzijnsverandering, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #119

door Piet Ransijn

 

Veranderende stand van zaken                                   2022 02 10

 

Gaat het media om spanning en sensatie?

De meeste dragen weinig bij tot transformatie

Maar bevestigen de stand van zaken

door er nieuwsberichten van te maken

 

Ze nodigen bevestigende gasten uit

Slechts af en toe een origineel geluid

Een klimaat van wijdverbreide vrees

is de laatste tijd in zwang geweest

 

Maar dit voorjaar kan dat snel voorbijgaan

Naarmate er meer mensen zullen opstaan

In hun eigen autonome kracht gaan staan
Kiezen voor verbinding en vertrouwen

om een betere toekomst op te bouwen

 

Met meer wederzijdse empathie

en een nieuwe constructieve visie

Covid leidde het beleid de laatste tijd

Constructieve richting was het kwijt

 

Het vertrouwen is nog nooit zo laag geweest*           *’Vertrouwen van het volk win je niet zomaar terug’, NRC 5 feb.

in een politiek van dwang en angst en vrees                  over ‘vertrouwenscrisis’, ‘dalend publike vertrouwen in de overheid’

Daar kan snel verandering in komen

Creativiteit is mensen niet ontnomen

 

Vanuit wederzijds vertrouwen

kunnen mensen bruggen bouwen

Een nieuwe toekomst wordt geboren

die zich niet in angst laat smoren

 

Vele mensen komen tot bewustzijn*                          *’700.000 mensen tegen coronapas in vrije democratie’ NRC 8 feb.

van hun eigen autonome zijn

De wereld die wij allen wensen

heeft een plek voor alle mensen

 

Ook voor dieren, bomen, bloemen, planten

onze naaste verre levende verwanten

met wie wij onderling verbonden zijn

in een levend en bewegend samenzijn*                     * ‘God ofwel de natuur’ (Spinoza) waarin wij ‘leven en bewegen en in zijn’ Overgoten door de lentezon                                         (Handelingen van de apostelen 17:23)

die een nieuw seizoen begon

 

https://nl.pinterest.com/pin/298011700336701791

 

Vrijheid en verbondenheid             2022 02 04 Na lezing van Christina von Dreien

 

Niet alleen is vrijheid een gevoel

Het is de mogelijkheid tot voelen

Tot kiezen van je levensdoelen

Bevrijding is zo’n levensdoel

 

Bevrijding van gedachten

en gevoelens, van de krachten

in de menselijke geest

die verborgen zijn geweest

 

Vrijheid geeft meer creativiteit

Mogelijkheid tot productiviteit

Ook het aanvoelingsvermogen

ontplooit zich zienderogen

 

Waardoor men neigen zal

naar eenheid met het Al

Niets meer wat er buiten valt
Als afgescheidenheid verdween

voelt men zich met alles één

 

Een ondergrond

van puur bewustzijn

verenigt al het Zijn

zodat wij ondergronds

ermee verbonden zijn

 

Ons hart wordt door verbondenheid

van binnenuit verruimd en ook verblijd

Het doorbreekt dan de beklemming

in een feest van meer herkenning

 

Alsof dan in de diepte van de ziel

alles op zijn toebedeelde plek viel

De wereld wordt dan meer een eenheid

en verliest zijn vrees en vreemdheid

Mensen komen elkaar meer nabij

Voelen zich van binnenuit meer vrij

 

Mensen raken ook als collectiviteit

ook hun angst en spanning kwijt

Groeien samen naar een eenheid

En een mooi en teer gevoel van liefde

verbindt ons mensen in de diepte

 

Naarmate het bewustzijn schijnt

en afgescheidenheid verdwijnt

groeit de onderlinge liefde

vanuit grondeloze diepte

De wereld wordt weer één

Is dan door een crisis heen

 

 

Meer bewustzijn                            2022 01 30

 

De crisis biedt een nieuwe kans

op een nieuw maatschappelijk verband

waarin wij ons meer bewust zijn

van wie wij in ons diepste wezen zijn

 

Waarden komen tot herleving

als de mensen zich verbinden

met de levende omgeving

zonder zich aan iets te binden

 

In een nieuwe openheid

van hun kleine ik bevrijd

als een levend onderdeel

van een zinvol groot geheel

 

De waanzin zal voorbijgaan
Een nieuwe era dient zich aan

Een meer rechtvaardig leven

zonder angst en vrees en beven

in het kosmische geheel verweven

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDpRyX2ytIc

 

Mondig collectief bewustzijn

 

Ons collectief bewustzijn

moet nu radicaal zijn

en zich niet gaan conformeren

om het dreigend tij te keren

 

Een repressief beleid

was allang een visie kwijt

Er is dringend visie nodig

Dwangbeleid is overbodig

 

Dat kan worden afgerond

Zodat ruimte voor iets anders komt

Zoals een meer preventief beleid

voor de algehele volksgezondheid


En een mondig collectief bewustzijn

dat zich geen object laat zijn

van repressief gerichte dwang

Deze dient niet ons belang

 

 

Ook al reageert men nog zo repressief

er komt meer burgerlijk initiatief

Mensen nemen in den lande

zelf hun lot in handen

 

Een repressief beleid

verliest zijn legitimiteit

Burgers raken hun vertrouwen kwijt

in aanhoudend repressief beleid

 

Er wordt meer initiatief genomen

als mensen tot bewustzijn komen

Mensen willen vrij en autonoom zijn

komen steeds meer tot bewustzijn

 

En gezamenlijk initiatief

geeft hen allen perspectief

op een open maatschappij

vrij van dwang en slavernij

 

https://hetiseral.nl/vrijheid/

 

Liefdevolle vrijheid                       2022 02 15

 

Bewustzijn heeft geen banden

Het is vrij naar alle kanten

Het kent wel verbondenheid

Is aan alles toegewijd

 

Alles wordt erdoor omringd

Tot wie dit alles doordringt

die verkrijgt zijn eigen vrijheid

zonder moeite, zonder strijd

 

Een ban wordt opgeheven

Ware vrijheid komt tot leven

door het simpele bewustzijn

dat wij in ons wezen vrij zijn

 

In ons ligt het leven open

Hoe het ook gaat lopen

van binnen blijft het vrij

van zijn eigen ‘spielerei’

 

Duizend bloemen bloeien open

Hoe het leven ook gaat lopen

binnen ligt het vrij en open

als een uitgestrekt terrein

van zuiver bewustzijn

 

Een liefdevolle vrijheid

die het hart altijd verblijdt

de mensen vrijheid geeft

en ook voeling heeft

met al wat leeft

 

https://devuurvlinder.com/vrede-en-vrijheid/