Het verbod op abortus is ook een economische ramp

Civis Mundi Digitaal #123

door Jan de Boer

Dinsdag 10 mei heerste er een merkwaardige stemming in de Amerikaanse senaat. Janet Ellen van het ministerie van Financiën werd er ontvangen om van gedachten te wisselen over inflatie. Maar daar kwam niets van terecht door een vraag van de democratische senator Bob Menendez: « Welke consequenties voor de economie heeft het verlies van toegang tot abortus voor vrouwen? » « De afschaffing van het recht van vrouwen om te beslissen op welk moment het voor hen geschikt is kinderen te hebben, zal zeer nadelige effecten voor de economie opleveren, met name voor de arbeidsmarkt, » aldus Ellen. De republikeinse senator Tim Scott reageerde onmiddellijk als door een wesp gestoken: « Wilt u zeggen dat een eind maken aan het leven van een kind goed is voor het percentage deelname aan de arbeidsmarkt? »

Het is verleidelijk om te zeggen dat economische overwegingen altijd op de tweede plaats komen als de vrijheid en het fundamentele recht van vrouwen om baas te zijn over hun eigen lichaam wordt bedreigd, nu het Hooggerechtshof overweegt de jurisprudentie te annuleren waarop het recht op abortus al vijftig jaar in de Verenigde Staten is gegrond. Toevallig hebben talrijke experts zich kortgeleden over deze kwestie gebogen en een enorme massa gegevens verzameld, met een niet te weerspreken conclusie: het verbod op vrijwillige onderbreking van zwangerschap heeft ook rampzalige economische consequenties.

In een in november gepubliceerd rapport van de denktank « Brookings Institution » beroept Caitlin Knowles Myers (econome Middlebury College, Vermont) zich op de studies over dit onderwerp na 1973 toen het vonnis Roe versus Wade van het Hooggerechtshof abortus in het grootste deel van het land legaliseerde. Deze studies laten zien dat de effecten met name sterk zijn voor de kwetsbaarste vrouwen afkomstig uit arme milieus en uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap. De legalisering van abortus verminderde de zwangerschappen van adolescenten met 34% en verlaagde het overlijdenspercentage van Afro-Amerikaanse moeders met 30% tot 40%. Zij die een abortus konden krijgen, hadden veel meer kans hun studies voort te zetten, langer te werken, beter betaald te worden en zo een betere levenskwaliteit te hebben. Myers: « Het percentage niet gewilde en mishandelde kinderen is ook gedaald, net als de armoede van kinderen, terwijl de perspectieven op lange termijn van hele generaties kinderen zijn verbeterd dankzij een veel grotere kans op een universitaire opleiding en het ontsnappen aan de armoede ».

Het pro-abortuskamp zegt dat deze cijfers niet meer opgaan, door te onderstrepen dat de situatie van vrouwen vandaag de dag ook wat betreft hun werksituatie aanzienlijk is verbeterd sinds 1970. Maar toch zijn de laatste door Myers geïnventariseerde studies ronduit alarmerend. Daar waar de kosten verbonden aan het hebben van kleine kinderen jaarlijks 11.000 dollar per kind bedragen, leeft 49% van de vrouwen die vandaag de dag hun toevlucht nemen tot abortus onder de armoededrempel, aldus het « Guttmacher Institute », een in deze kwesties gespecialiseerd onderzoekscentrum. 59% heeft al één of meer kinderen en 55% verkeert in een zeer moeilijke periode (verlies van baan, echtscheiding, huurachterstand…). « Tientallen jaren zeer degelijk onderzoek tonen duidelijk aan dat er een verband bestaat tussen legale toegang tot abortus en de toekomst van vrouwen, » net als dat van hun kinderen, aldus de samenvatting van het rapport.

Verbazingwekkend dat de leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet of nauwelijks de moeite hebben genomen om zich te buigen over deze gegevens terwijl zij dezer dagen hun oordeel vellen over het wel of niet wettelijk toestaan van abortus, liet Myers recentelijk in een artikel in de « New Yorker » weten. Veel Republikeinen en staten als Mississippi blijven deze gegevens negeren, met een verschrikkelijke vastberadenheid.

 

Geschreven in juni 2022