Wanneer zal de oorlog eindigen?

Civis Mundi Digitaal #123

door Piet Ransijn

 

 

Heldenmoed is niet genoeg

hoewel het leger zich als held gedroeg

Oekraïne wil ook zware wapens krijgen

om geducht als opponent te blijven

Allengs raken troepen moegestreden

nadat duizenden zijn overleden

 

Overgeven is geen inzet

De president heeft dit belet

Hij moet worden afgezet

Rusland wil een marionet

 

Raken ook de Russen moegestreden

die ook steeds verliezen leden?

Geen van beiden wil een compromis

tenzij één van hen de overwinnaar is

die dan dreigend met nog meer geweld

eindelijk zijn eisen veilig stelt

 

Wanneer eindigt deze waanzin?

Het gaat tegen beter weten in

Wanneer raakt men weer bij zinnen

daar de strijd niet valt te winnen?

 

               ***************

 

De jonge Oekraïense democratie

bedreigt de Russische autocratie

waar steeds andere autocraten

al eeuwenlang de dienst uitmaken

 

De gevoelens van het Russische volk

worden door een autocraat vertolkt

maar worden ook door hem gestuurd

omdat hij de nieuwsberichten stuurt

 

De eeuwenoude politieke orde

lijkt een dictatuur te worden

tendenties uit recent verleden

dringen door tot in het heden

Tot het volk ook daar ontwaakt

en er dan een eind aan maakt

 

Terwijl het ook de oorlog staakt

als die dan nog niet beëindigd is

en de strijd reeds is beslist

Het ziet liever strijd vermeden

en is meer gebaat met vrede

 

https://www.concertgebouw.be/nl/de-ziel-van-de-russische-muziek-1 

 

Als Rusland gaat ontwaken                           2022 06 18

 

De bevrijding van Rusland

Wie neemt die ter hand?

Welke held of welke leider

zal Rusland gaan bevrijden?

 

De Russische maatschappij

is nog bepaald niet vrij

Oligarchie en autocraten

gedragen zich als potentaten

 

Het is tijd dat dit voorbijgaat

Dat het volk zich horen laat

Dat mensen tot bewustzijn komen

en ontwaken uit hun dromen

 

Gaan geloven in verhalen

die hen uit hun sluimer halen

en zich samen laten cultiveren

om het democratisch spel te leren

 

Ook het geloof in autocraten

eindelijk achter zich laten

Het zal de aarde beter maken

als de Russen gaan ontwaken

 

Het Russische reveil

inspireert het zielenheil

van volken overal op aarde

en hun geestelijke waarden

 

Als de Russische ziel ontwaakt

en de hele aarde beter maakt

komt wereldeenheid dichterbij

Vele volken worden vrij

 

Op het Oekraïense ongerief

volgt een positiever perspectief

om het volk te gaan bevrijden

en niet lang te laten lijden

 

Spiritualiteit en soberheid

tekent deze nieuwe tijd

Onze geestelijke waarden

bepalen het lot van de aarde

 

Het zal echt verschil uitmaken

als de Russen gaan ontwaken

Zij zullen op velerlei terrein

volkeren tot voorbeeld zijn

 

 

De bevrijding van Rusland

Wie neemt die ter hand?

Welke held of welke leider

zal Rusland gaan bevrijden?

 

De Russische maatschappij

is nog bepaald niet vrij

Oligarchie en autocraten

gedragen zich als potentaten

 

Het is tijd dat dit voorbijgaat

Dat het volk zich horen laat

Dat mensen tot bewustzijn komen

en ontwaken uit hun dromen

 

Gaan geloven in verhalen

die hen uit hun sluimer halen

en zich samen laten cultiveren

om het democratisch spel te leren

 

Ook het geloof in autocraten

eindelijk achter zich laten

Het zal de aarde beter maken

als de Russen gaan ontwaken

 

Het Russische reveil

inspireert het zielenheil

van volken overal op aarde

en hun geestelijke waarden

 

Als de Russische ziel ontwaakt

en de hele aarde beter maakt

komt wereldeenheid dichterbij

Vele volken worden vrij

 

Op het Oekraïense ongerief

volgt een positiever perspectief

om het volk te gaan bevrijden

en niet lang te laten lijden

 

Spiritualiteit en soberheid

tekent deze nieuwe tijd

Onze geestelijke waarden

bepalen het lot van de aarde

 

Het zal echt verschil uitmaken

als de Russen gaan ontwaken

Zij kunnen op velerlei terrein

volkeren tot voorbeeld zijn

 

https://www.aurovilleradio.org/tag/vladimir-megre/