Gedichten over Big Tech en internet

Civis Mundi Digitaal #124

door Piet Ransijn

https://nl.metrotime.be/17953/free-tags/internetverslaving

 

Internetverslaving          2022 07 22

 

Internet zit vol demonen

die onder de mensen wonen

en uit menselijke breinen komen

Een bezoedeld informatiekleed

omspant onze mooie planeet

 

Mensen worden in het net

geleidelijk gevangen gezet

Meer een meer gedomineerd

door wie internet beheert

 

Waar leidt dit mensen heen?

Naar een nieuw soort slavernij

een moderne slavenmaatschappij

waarin zeggenschap verdween?

 

Het leven wordt gedigitaliseerd

Haast alles wordt geregistreerd

en vervolgens wordt dit gebruikt

om iedereen te vangen in een fuik

 

Op allerlei terreinen

besturen demonische breinen

het intermenselijk verkeer

door weloverwogen databeheer

 

Een gerichte stroom van informatie

wekt bij tal van argeloze mensen

onbewust gestuurde wensen

Het wekt een zekere fascinatie

voor nog meer informatie

 

Zo komen zij zoals gezegd

in een informatiefuik terecht

Wij dienen ons op digitaal terrein

van verleidingen bewust te zijn

en zelf ons leven te bepalen

 

Ons niet over laten halen

om op internet te blijven hangen

in de ban van onbewust verlangen

naar een vorm van gratificatie

door verlangde informatie

 

Maak jezelf weer vrij

van de digitale slavernij!

Kom weer tot bewustzijn!

Weiger slaaf te zijn!

 

https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/2587718-sociale-netwerken-en-internet-verslaving-metafoor-concept

 

Slaaf van apparaten      2022 07 15

 

De kille wereld van smartphone

die horden mensen aan zich bindt

bedreigt nu menig mensenkind

Schermverslaving wordt gewoon

Vormt een dagelijks patroon

 

In de digitale maatschappij

maakt dit mensen meer onvrij

Verslaafd aan apparaten

worden mensen weer als slaven

 

Mensen zijn haast iedere seconde

met het internet verbonden

En ze leven in een digitale grot

waarin digitale informatie

op de wand geprojecteerd wordt

 

Dit bepaalt in hoge mate hun relatie

met elkaar en het hedendaagse leven

lijkt op een begoochelend gegeven

Mensen leven meer een meer onvrij

in een soort van digitale slavernij

 

Waarin internetverdwazing

en een zorgelijke schermverslaving

hedendaagse mensen bindt

en een dreiging is voor menig kind

 

In een wolk van loze informatie

raakt het essentiële uit de gratie

Wat ons wezenlijk tot mensen maakt

lijkt nu op het tweede plan geraakt

onder druk van apparaten
die van mensen slaven maken

 

 

Brood en spelen maakt mensen tevreden

https://www.antwerpen.be/info/5fa5050d694e31e09828a80b/we-leveren-elke-dag-dezelfde-kwaliteit-alles-moet-top-zijn

 

Brood en  spelen                           2022 07 23

 

De voedingsindustrie verschaft ons brood

De vermaakfabriek verschaft ons spelen

Waarom die spelen geeft men zelden bloot

Het inzicht in de werkelijke problemen

raakt erdoor vertekend of verdwenen

 

Het vermaak houdt ons tevreden

met een middelmatig standaard leven

Het leven en het eten wordt een surrogaat

in een standaard voorgekookte staat

 

Van de noodzaak anders te gaan eten

willen mensen meestal weinig weten

En van anders leven wil men ook niet weten

Heel veel rommel die wordt aangeprezen

vult daarnaast ook menig standaard leven

 

Maar zonder dat het volk het weet

wordt het stelselmatig uitgekleed

Want het gaat tenslotte om de centen

van voldaan gehouden consumenten

 

Om hen door gericht te adverteren

ook gericht te laten consumeren

Onze informatiemaatschappij

leidt zo geidelijk tot digitale slaverij

 

Houdt het volk aan schermen gevangen

en het prikkelt een verborgen verlangen

Het wordt stategisch voor ons uitgekiend

hoe men optimaal aan dit vermaak verdient

Een verslaafde mensenmaatschappij

komt zo stelselmatig dichterbij

 

Het alziend oog bepaalt in toenemede mate ons doen en laten

https://2bejammed.org/2015/08/12/de-informatiemaatschappij-anno-mcmlxxxiii/

 

Centrale sturing              2022 07 23

 

De massale covidvaccinatie

gaf een effectieve demonstratie

van de machtsconcentratie

Pharma, medici en overheid

boden ons een opgelegd beleid

 

Zegeningen werden overdreven

Bescherming bleek vaak kort gebleven

Een centraal gestuurde maatschappij

komt zo stelselmatig dichterbij

 

Als we trends tesamen nemen

verhullen ze de werkelijke problemen

Onze informatiemaatschappij

brengt centrale sturing dichterbij

en daarmee een vorm van slavernij

 

Ook de meeste massaeducatie

bevordert systematische indoctrinatie

Voor door industrie bekostigt onderwijs

betalen wij een veel te hoge prijs

 

Namelijk de onafhankelijke wetenschappen

De industrie bepaalt steeds meer de vakken

En door de macht- en kennisconcentratie

raakt het kritisch denken uit de gratie

 

Overal zien we afhankelijkheid

van het centralistische beleid

Mensen raken zo hun vrijheid kwijt

Zo komt een slavenmaatschappij

met centrale sturing dichterbij

 

 

De digitale fuik                2022 07 10

 

Er wordt op ons gelet

Wat we doen op internet

daar zijn we aan verknocht

hebben onze ziel eraan verkocht

meer en meer ons heil erin gezocht

 

Internet werkt als een fuik

We komen er bedrogen uit

Ons digitale doen en laten

houdt men in de gaten

 

In naïef en goed vertouwen

woren onze data bijgehouden

Het wordt niet alleen beheerd

maar grondig geanalyseerd

 

Er is een ingenieus beheer

van al ons internetverkeer

Producten voorgeselecteerd

op maat aan ons geadverteerd

 

Zodat wij producten kopen

waar wij warm voor lopen

De hele business is niet open

We worden gemanipuleerd

op grond van wat er is beheerd

 

We zijn een melkkoe van bedrijven

die achter de schermen blijven

en hun winsten consolideren

door heel gericht te adverteren

De vrije markt is uit de hand gelopen

De handel en wandel zijn niet open

 

De wereld van de internetgiganten

bedreigt ons nu van alle kanten

Dat we worden gemanipuleerd

is principieel en wezenlijk verkeerd

en moet systematisch worden afgeweerd

Wetten moeten ons ervoor behoeden

en bedrijven die dat doen beboeten

 

Al die technische snufjes lijken leuk maar hebben ook een keerzijde

https://www.youtube.com/watch?v=ISgzS5cf5pw

 

Surveillancetechniek                    2022 07 25

 

Nu de wereld langs een afgrond gaat

is er veel dat mij sterk tegenstaat

De techniek heeft nu een grens bereikt

dat de mens als mens erdoor bezwijkt

 

We kunnen verder blijven leven

als organisch levend wezen

Maar de geestelijke vrijheid

wordt bedreigd in onze tijd

 

Ditmaal niet door de religie of door politiek

maar door internet en surveillancetechniek

De politieke moet ons acuut beschermen

voor tendensen die ons onderwerpen

 

Voor de algoritmen van de grote Techbedrijven

die ons op subtiele wijze ons gedrag voorschrijven

Uitgerust met machninaal gestuurde automaten

houden die bedrijven ons voortdurend in de gaten

Uiteraard voornamelijk gericht op eigen baten

 

In de digitale informatiemaatschappij

is het menselijk bewustzijn niet meer vrij

om te kiezen in zijn doen en laten

Internet bepaalt gedrag in hoge mate

 

Erger dan de Kerk in vroeger tijden

die de mens naar Christus wilde leiden

leiden algoritmen ons naar kijk- en koopverslaving

als het hedendaagse toppunt van beschaving

 

 

Ontscherming                  2022 07 08

 

De grote Tech bedrijven

pogen alle mensen in te lijven

in een track- en tracesysteem

Waar gaan wij met zijn allen heen?

 

Komt een slavenmaatschappij

haast onmerkbaar dichterbij?

Zonder dat men het merkt

wordt men onbewust bewerkt

 

Grote mensenzwermen

verblijven achter schermen

waar zij goed te volgen zijn

door het digitale brein

van de grote Tech bedrijven

die achter de schermen blijven

 

Wellicht biedt ontscherming

ons de beste bescherming

Zoek vertier in de natuur

Ontdek de kunst en de cultuur

Luister dagelijks naar je muziek

Wordt geen slaaf van de techniek