Totalitaire tendensen? Dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #126

door Piet Ransijn

 

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/globalisten-veiligheid.html

Een groep internationale experts schaart zich rond de wereldkaart

 

Nieuwe vorm van totalitarisme?             2022 06 07 Nav kritische gesprekken

 

Er wordt een ramp geformuleerd

die heel veel schade genereert

Heel veel zieken, heel veel doden

en ook heel veel andere noden

 

Deze ramp kan niet bestreden

worden door de nationale overheden

Het is zaak dat deze samenwerken

om de mondiale schade te beperken

 

Internationale en mondiale organen

leiden dan de ramp in goede banen

Er komen internationale wetten

om mensen naar hun hand te zetten

 

En er wordt een wijze van leven

en denken van bovenaf voorgeschreven

Een vorm van slavernij komt dichterbij

en de burgers zijn steeds minder vrij

 

Terwijl de grote mediamagnaten

voor discussie weinig ruimte laten

De pers wordt ook centraal gestuurd

Alarmerend nieuws wordt afgevuurd

 

Het volk moet worden bang gemaakt

opdat gebrek aan medewerking staakt

De wetenschap moet ook meewerken

en al te kritische visies beperken

 

Onderzoekers die zich niet loyaal gedragen

kunnen gemakkelijk worden ontslagen

Er worden teams van medische experts gevormd

en hun adviezen worden algemene wet en norm

 

Een aantal internationale overheden

laten hen de directieven weten

die meestal in verregaande mate

worden geleid door de Verenigde Staten

 

Zo wordt een multinationale macht

met spoed in stelling gebracht

Vraag is wie er aan de touwtjes trekt

Maar dat wordt grotendeels afgedekt

 

De macht van het miljardenkapitaal

beheerst de gremia op grote schaal

Bijvoorbeeld internationale filantropen

die op een beter beheersbare wereld hopen

 

Een ramp kan worden beheerst of voorkomen

als er vergaande beslissingen worden genomen

die uit voorgekookte koker komen

Of het nu corona is of het klimaat

het is de macht waar het om gaat

 

De macht om het beleid te genereren

dat een mondiale ramp zou kunnen keren

zoals dat wetenschappelijk al is bewezen

zonder dat er veel bezwaren rezen

 

Een macht die burgers moeten tolereren

zonder zich met tegenargumenten te verweren

Maar ook veel mensen worden zich bewust

en zijn met dieper inzicht toegerust

 

Een mondiale totalitaire tendens

stuit ontoelaatbaar op een grens

Burgers nemen dan van alle kanten

zelf hun hun eigen heft in handen

 

Met een breed palet van initiatieven

die de overheden niet altijd believen

Er komen andersoortige tijden aan

Vele mensen zijn met anderen begaan

en willen een zinvol autonoom bestaan

 

Zonder opgelegde mondiale directieven

die zij niet van binnenuit believen

Er daagt een ander mondiaal bewustzijn

waarbij mensen autonoom verbonden zijn

 

En men zich bewust wordt als een deel

van een zinvol alomvattend groot geheel

zonder eigen vrijheid te verliezen

en men kiest zijn inzet naar believen

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/whitepaper/special-corona-terugblik

 

Terugblik op corona      2022 09 10

 

Ik neem mijn dichterlijke vrijheid

om mijn Dichtung und Wahrheid*                          *zie Goethe

vrijuit in gedichten neer te schrijven

en tegelijk afstandelijk te blijven

 

Er zijn nog veel onzekerheden

Er is veel wat wij niet weten

Wel een innerlijk vertrouwen

om mijn leven op te bouwen

En niet op uiterlijke dwang

in naam van een sociaal belang

 

De tirannie van de meerderheid*                            *zie John Stuart Mill

mag niet een kleinere minderheid

dwingen tot het overheidsbeleid

Er bestaat nog burgerlijke vrijheid

om al het ooit verworven goede

te koesteren en te behoeden

 

De overheid heeft wel zijn best gedaan

En er zijn ook vele zaken goed gegaan

Leed dat is geleden hoort tot het verleden

We staan nu voor besluiten in het heden

 

https://kenniscentrumevents.nl/veiligheid-risico/terugblik-online-kennisbijeenkomst-evenementen-in-de-corona-crisis/

 

Verdeeldheid

De samenleving werd een jaar geleden

in verschillende geledingen gespleten

In mensen die zich lieten vaccineren

in de hoop een ramp te kunnen keren

en degenen die er niet van wilden weten

 

Er is nu meer aan het licht gekomen

Het vaccin is nog niet teruggefloten

Maar er kleven ook bezwaren aan

die noodgedwongen worden toegestaan

Het protocol is nog niet afgewerkt

En er zijn ook bijwerkingen opgemerkt

 

Gezien belangen van bedrijven

mag men daar niet over schrijven

Volksgezondheid zou in het geding zijn

als mensen er attent op zouden zijn

 

Zij kunnen beter worden dom gehouden

om op de instanties te vertrouwen

die niet gebaat met onrust zijn

en met mensen die oplettent zijn

 

 

Rekenmodellen

Met behulp van rekenmodellen

die hun eigen verhalen vertellen

worden mensen overtuigd

dat de gang van zaken deugt

 

Een model is niet de werkelijkheid

en biedt slechts een waarschijnlijkheid

Geschermd met code zwart en rood

werden de gevaren uitvergroot

 

Een angstgolf in de maatschappij

liet de mensen niet meer vrij

Er was één manier de ramp te keren:

Iedereen te laten vaccineren

 

Als de overheid zo met ons omgaat

is gespletenheid het resultaat

De samenleving werd gespleten

mensen die zich lieten vaccineren

in de hoop een ramp te kunnen keren

en degenen die er niet van wilden weten

 

https://artsencollectief.nl/vrijheid/

 

Vrije keuze?

Het recht van vrije keuze

leek toen op een vrome leuze

Niet-gevaccineerden zijn geweerd

want hun keuze was verkeerd

 

Tot bleek dat de gevaccineerden

toch een kleine ramp niet keerden

Ook gevaccineerden werden ziek

Blijvende bescherming was er niet

 

Het wankele overheidsbeleid

rammelt al sinds lange tijd

Het toont vaak een sterke hang

naar toegenomen overheidsdwang

 

 

De noodwet en de grondwet

Was die dwang altijd terecht

volgens het grondwettelijke recht?

Een noodwet die de burgers veel belet

wringt in menig opzicht met de grondwet

 

Fundamenten van ons samenleven

worden er dan allengs aangegeven

voor een middelmatige bescherming

Het effect was echter vaak gering

 

Terwijl het virus langzaam overging

en haast helemaal verdween

toen de zon weer volop scheen

 

https://www.bierschrijver.nl/2020/12/22/het-coronajaar-2020-in-de-bierwereld/

 

Het nieuwe herfstseizoen

Begint in ons bedreigd bestaan

het circus weer van voren af aan?

Zien we straks een terugkeer

bij de komst van ander weer?

 

Moeten mensen zich diverse keren

elk seizoen weer laten vaccineren?

En wat doet dit met hen op termijn?

Wat als mensen niet gevaccineerd zijn?

 

Het belooft een mooi seizoen te worden

Mogelijk een stille opstand van de horden

Steeds meer mensen komen tot bewustzijn

Alles zou dan wel eens anders kunnen zijn

 

 

Gezondheidszorg

Nieuwe wegen in gezondheidszorg

staan voor de gezondheid borg

Een gezond en sterk immuunsyteem

staat ons door de winter heen

 

Steeds meer mensen vinden heil

in een meer gezonde levensstijl

Heel veel nodeloze medicijnen

kunnen zo geleidelijk verdwijnen

 

Maar een covid-medicijn

zou beslist een uitkomst zijn

Er zijn allang behandelwijzen

zodat de symptomen minder blijven

Ik heb ze zelf reeds geprobeerd

en symptomen zo geweerd

 

Wat nodig is, is onderzoek

vanuit een andere hoek

om het virus meer te weren

dan alleen maar vaccineren

 

 

Dwangpraktijken moeten wijken

Ander onderzoek werd afgeweerd

Medicatie was verboden en verkeerd

Een arts die een recept voorlegt

krijgt een boete opgelegd

 

Dergelijke dwangpraktijken

zullen weldra moeten wijken

want er komen andere tijden

Mensen gaan zich meer bevrijden

 

Nodeloze dwang van overheden

behoort tot een recent verleden

Wie wil daar nog van weten?

 

Het wordt een mooi seizoen

Vele mensen zullen meedoen

met de kentering der tijden

en zich door bewustzijn laten leiden

 

 

Zachte krachten                            2022 09 09

 

De zachte krachten zullen zeker winnen*                           *Henriëtte Roland Holst

Maar hun offensief moet nog beginnen

De opmars is al sedert lange tijd

door een aantal mensen voorbereid

 

De zachte krachten van het licht

komen allengs meer in zicht

Duisternis zal gaan verdwijnen

en het licht zal helder schijnen

 

Ongerechtigheden komen in het licht

Overheden en justitie doen hun plicht

Leiders vallen door de mand

Niet alleen in het buitenland

 

Donkere wolken drijven over

Nieuwe leiders zullen komen

Leugens komen aan het licht

Journalisten doen hun plicht

 

De zachte krachten zullen winnen

En er zal een nieuwe tijd beginnen

Een tijd waarin een ruim bewustzijn

hopelijk meer invloedrijk zal zijn

 

Zie onder

 

Aanpak van een crisis                   2022 06 24

 

Maak de mensen bang

Wijs op het collectief belang

Verbreek sociale banden

Hou de macht in handen

 

Beheers de media

Controleer de gremia

Herhaal de basisinformatie

Overdrijf de consternatie

 

Gebruik de digitale media

met al hun bla bla bla

en richt de informatie

op massale vaccinatie

 

Beloof een uitweg

met summiere uitleg

Gebruik de wetenschap

rationeel en stap voor stap

 

Vereenvoudig de problematiek

Anders geloven ze je niet

Maak kritiek verdacht

Neem het niet in acht

 

Stuur de volkswil

Hou de oppositie stil

Zeg dat de crisis voorbijgaat

als men zich maar leiden laat

 

Als we dezelfde kant opkijken

zullen de problemen wijken

De medische wetenschap

zet een belangrijke stap

 

Collectieve indoctrinatie

voor massale vaccinatie

Biedt de enige remedie

uit de wereldwijde tragedie

 

Wie zich niet laat vaccineren

geeft reden tot discrimineren

Zolang er ongevaccineerden zijn

wint het virus steeds terrein

 

De nieuwe burgerplicht

moet op vaccinatie zijn gericht

en wie zich niet laat vaccineren

uit het openbare leven weren

 

Men moet zijn geregistreerd

als herhaald gevaccineeerd

om zich te mogen begeven

in het openbare leven

 

Onder de gevaccineerden

waren ook geïnfecteerden

De verkapte vaccinatieplicht

waarvoor velen zijn gezwicht

bleek bepaald niet waterdicht

 

Bescherming gaat verstek

na een zeker tijdsbestek

Naarmate men ouder is

is bescherming ongewis

 

Mensen die na wegen en wikken

besloten zich te laten prikken

werden toch geïnfecteerd

Covd werd niet goed geweerd

 

Bescherming was zo’n 70 procent

Dat was al van meet af aan bekend

Maar de redding voor het land

bleek een milde virusvariant

 

De crisis is tot staan gekomen

mede door een warme zomer

Net als bij de wintergriep

wordt men ’s zomers minder ziek

 

Zitten we dan weer in het slob

als het straks weer kouder wordt?

Niemand kan het zeker weten

Onze toekomst blijft onzeker

 

Afbeelding van een 3D atomair model van een sars-cov-2-virusdeeltje, op basis van cryo-electrontomografie-scans, machine learning en visuele algoritmen. Foto: Nanographics GMBH, NANOGRAPHICS.AT

 

Een wereldwijd experiment       2022 09 24

 

In zijn kosmisch avontuur

speelt de mensheid nu met vuur

Knutselt ook aan menselijke genen

Eerbied voor het leven lijkt verdwenen

 

Het principe van onschendbaarheid

past niet in het onderzoeksbeleid

Wetenschappers lijken hun geweten kwijt

onder druk van wereldwijd beleid

 

Het veranderen van RNA

komt heel dicht bij DNA

Van een wereldwijd experiment

lijken de effecten onbekend

 

Er is veel wat wij niet weten

wat de media vermeden

Wat ze wel vertellen

zijn gekunstelde modellen

de de waarheid modelleren

naar wat medici beweren

 

De angst voor wereldwijde rampen

waar de mensheid mee zou kampen

bestaat voornamelijk in het brein

van degenen die betrokken zijn

bij het wereldwijd implementeren

van het nieuwe vaccineren

 

Zij hebben er misschien belang bij

Onderzoek is zelden waardevrij

Niet in de moderne maatschappij

die zonder een morele code of gebod

door de industrie bestuurd wordt

om de winst te maximaliseren

 

Zelfs al zouden mensen degraderen

tot een soort van proefkonijn

omdat de vaccins nog niet getest zijn

naar de consequenties op termijn

We weten niet of ze wel veilig zijn

op een levenslang termijn

 

Zoveel keren vaccineren

ieder jaar een aantal keren

kan niet goed zijn voor de mensheid

De belofte van immuniteit

gold alleen voor korte tijd

 

De kracht van ons immuunsysteem

droeg ons door de evolutie heen

De medicalisering van het leven

is een onomstotelijk gegeven

en wordt meestal overdreven

vanuit farmaceutische belangen

die een groter winstaandeel verlangen

 

De wereld is niet transparant

Er is van alles aan de hand

waarvan wij totaal niets weten

Er zijn nog veel onduidelijkheden

die de massamedia vermeden

bij het vaccinatieoffensief

naar het virologen-narraratief

 

Met een voorstelling van zaken

die de mensen angstig maken

volgens code rood en code zwart

Een code die onze verbeelding tart

voor een uit de hand gelopen griep

die meestal tamelijk goed afliep

 

Er zijn natuurlijk kwetsbare personen

om met extra voorzorgen te komen

Voor hen past vaccinatie

en zo nodig medicatie

in het landelijke zorgplan

zoals dat ter tafel kwam

Maar niet voor kerngezonde mensen

die geen vaccinatie wensen

 

 

Medicalisering                2022 09 18

 

Ons leven is vergeven van onzekerheden

Ze worden als het kan vermeden

Door de medicalisering van het leven

worden risico’s deels opgeheven

 

Ieder medicijn heeft ook een risico

en verhoogt het toxische niveau

Medicijnen verontreinigen het water

in een ontoelaatbaar hoge mate

 

Omdat verbindingen van menig medicijn

maar heel moeizaam af te breken zijn

Het moet verboden worden om die stoffen

in ons oppervlaktewater op te lossen

Behoedzaamheid met medicijnen

kan de druk op het milieu verkleinen

 

Gezondheid zonder medicijnen

door een meer gezonde levenswijze

en een meer natuurlijk leven

waarbij mensen meer bewegen

is een aanbevelenswaardig streven

 

Er spelen echter andere belangen

farmaceuten hebben snode plannen

om het leven meer te medicaliseren

en om steeds meer mensen te drogeren

 

Liefst met medicijnen voor het leven

die hen permanente winsten geven

Het is zaak om het gebruik van medicijnen

zoveel als het zou kunnen te verkleinen

en gezond te leven zonder medicijnen

 

 

Onafhankelijk onderzoek*           2022 09 09

 

Mensen komen tot bewustzijn

Het zullen er steeds meer zijn

maar hun aantal is nog klein

Mensen pikken het niet meer

Mensen laten zich niet foppen

 

Teveel zaken die niet kloppen

Rijkdom is ongelijk verdeeld

De middenklasse wordt besteeld

Want daar valt wat te halen

Die kan immmers meer betalen

 

Informatie wordt vaak selectief gedeeld

Wetenschap wordt selectief bedreven

om beleid meer steun te geven

Voornamelijk door industrie gefinancierd

worden teugels van distantie vaak gevierd

Financiering schept betrokkenheid

bij het onderzoeks- en  wetenschapsbeleid

en dit lijkt met onafhankelijkheid in strijd

 

Onderzoek wordt zo gekleurd

door de financier waarvan men beurt

Waar blijft objectieve informatie

na een dergelijke degradatie

van het onafhankelijk onderzoek?

 

Wetenschap staat niet te boek

meer als een onafhankelijk geheel

maar vormt zo een onderdeel

van een groot sociaal systeem

waarin onafhankelijkheid verdween

 

Die verwevenheid is probleem

Vooral bij medisch onderzoek

kijken farmaceuten om de hoek

Waardoor allerlei modellen

mij nog meer kunnen vertellen

 

*Zie NRC 28 sept: "De academische vrijheid staat niet alleen in de VS onder druk’:

"Faculteitsleden dit dit [’een duidelijk politeiek motief  of doel van de onderzoeksagenda’]

openlijk bekritiseren worden ontslagen of anderzijds terechtgewezen"

 

 

Een nieuw seizoen         2022 09 13

 

Het wordt een heftig jaargetijde

Mensen zullen kou gaan lijden

En de prijzen zullen verder stijgen

 

Aan de oorlog in de Oekraïne

valt geen eer meer te verdienen

De zinloze massale destructie

bevordert de wapenproductie

 

Ook Big Tech doet goede zaken

om het volk afhankelijk te maken

De concentratie van de macht

blijft van kracht zoals verwacht

 

Mensen zullen armer worden

en het zal veel warmer worden

In steeds meer warme landen

woeden uitgestrekte branden

 

Mensen komen tot bewustzijn

dat zij zelf de oorzaak zijn

En zij zoeken meer hun heil

in een andere levensstijl

 

Veganisme wordt een mode

Zet een rem op dieren doden

Minder mensen sterven aan corona

Vele mensen laten vaccinatie na

 

De meesten laten zich nog vaccineren

in de hoop het virus zo te weren

Het repressieve coronabeleid

is niet meer van deze tijd

Mensen willen zelf besluiten

en hun twijfels kunnen uiten

 

Wetenschap dient nu de industrie

Dat geldt ook voor vaccinatie

bij de farmaceutische bedrijven

die hun eigen wetenschap bedrijven

 

Verschil in wetenschappelijk inzicht

brengt vaak nieuwe feiten aan het licht

Wetenschappers moeten vrijuit spreken

Juist als resultaten anders bleken

dan tot dusver meestal werd gedacht

in het belang van de gevestigde macht

 

Onze maatschappij is meer gebaat

met een vrijer wetenschapsklimaat

Overheden moeten eraan werken

verstrengelde banden te beperken

 

Opdat wetenschap ons moge leiden

in de hedendaagse kenterende tijden

Moge helder inzicht leidend zijn

bij het komend collectief bewustzijn