Bubbel, bewerkt citaat over sociale klassen

Civis Mundi Digitaal #126

door Jan Chris Jansen

                                                           Bubbel  

 

                             De ontmoeting tussen verschillende sociale klassen

                                     Die vroeger in de verzuilde samenleving

 

                             Plaatsvond, is weggevallen. Gescheiden onderwijs

                                     Leidt tot gescheiden levens. In plaats van

                             Ervoor te zorgen dat onze kinderen van jongs af aan

                                     Leren in harmonie samen te leven met  

 

                             Kinderen van een andere achtergrond, een andere

                                     Sociale klasse of een ander geloof,

                             Doen we het tegenovergestelde. Als we in harmonie

                                    Met elkaar willen kunnen samenleven,

 

                             Moeten we dat op school leren. Wie opgroeit in een

                                     Bubbel zal dat nooit goed meekrijgen.

 

                                                                */*

                                     Gerdi Verbeet, politica en bestuurder

                                                 Trouw  za 17 sept 2022