Gedichten over transformatie n a v Soshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism

Civis Mundi Digitaal #127

door Piet Ransijn

https://www.sterktrainingencoaching.nl/levenskunst/transformatie-in-een-notendop/

Gedichten over geïnspireerde transformatie     2022 10 13

 

Turbulente tijden breken aan

Nieuwe wegen breken baan

Menigeen doorziet de waan

van het onnatuurlijke bestaan

Allerwegen groeit het streven

naar een meer natuurlijk leven

 

Mensen komen tot bewustzijn

dat zij geestelijke wezens zijn

met een eigen zelfbewustzijn

Meer dan slechts materie

Een onopgelost mysterie

en een onontdekt terrein

 

Men  begint ontdekkingsreizen

Een ieder op zijn eigen wijze

En doorbreekt de dagelijkse sleur

van een opgelegde willekeur

van de opgefokte wensen

die de horizon begrenzen

 

Om zich ongedwongen te begeven

in een vrijelijk gekozen leven

Vanuit innerlijk bezielde inspiratie

op weg naar transformatie

van een opgelegde levenstijl

kiest men voor zijn zieleheil

 

Naarmate mensen zich bekeren

tot een  authentieke levensstijl

zal de wereld transformeren

tot een rijk en vredig oord

waarin mensen ongestoord

hun eigen leven kunnen leiden

en zich uit hun waan bevrijden

 

 

De toekomst                    2022 10 22

 

De toekomst komt eraan

Nieuwe wegen breken baan

En er komen turbulente tijden

Zullen mensen op gaan staan?

 

Velen laten zich nog leiden

In hoeverre zijn wij vrij?

Kiezen wij of volgen wij?

Wie zal het ons zeggen?

 

Grenzen zullen zich verleggen

De grens van  wat aanvaardbaar is

verschuift allengs in grijze mist

Met een aantal lichte plekken

 

Waar het zonlicht zachtjes doorkomt

in een nieuwe heldere morgenstond

Grotendeels onttrokken aan ons zicht

daagt het nieuwe prille morgenlicht

 

Niemand heeft de toekomst in de hand

Ondanks pogingen van hoger hand

Het leven blijft vergeven van onzekerheden

zoals ook in het heden en verleden

 

Wij kunnen kiezen voor het goede

waarvan wij het beste resultaat vermoeden

Ook in onbestemde turbulente tijden

zijn er waarden die ons blijven leiden

 

Waar geen overheid aan tornen kan

ongeacht haar toekomstplan

Toetsteen van het overheidsbeleid

ligt in het respect voor vrijheid

en grondwettelijke gelijkheid

 

Ieder mens heeft basisrechten

Niemand mag een ander knechten

En de feitelijke schrijnende ongelijkheid

vraagt om meer rechtvaardigheid

 

En een billijk overheidsbeleid

dat niet de rijken excessief verrijkt

ten koste van milieu en meerderheid

De toekomst is niet aan de rijken

die zichzelf steeds meer verrijken

 

Zullen mensen op gaan staan?

Nieuwe wegen breken baan

en er komen nieuwe wetten aan

Mensen hebben een geweten

Mensen hebben rechtsgevoel

 

En de meeste mensen streven

naar een soort van levensdoel

dat in lijn ligt met het rechtsgevoel

waar het menselijke vrijheidsstreven

en het recht op een menswaardig leven

 

 

Mensen zonder ziel                       2022 10 25

 

Zoals een vlinder uit zijn cocon kruipt
en dan even later  met zijn vleugels wuift

zal zo een mens zich gaan bevrijden

van het keurslijf van voorbije tijden?

 

Zoals een vlinder zich naar buiten richt

vanuit het donkere cocon naar helder licht

zo komt een mensenziel naar buiten

als hij zijn zielepijn een keer wil uiten

 

De vlinder is het zinnebeeld van onze ziel

de ziel die ons in de moderne tijd ontviel

Waarin de ziel tot fictie werd gedeclareerd

niet meer in ons levenslicht en lijf geïntegreerd

 

De ziel is van de hedendaagse mens ontvreemd

Daarom voelt nu menig mens zich vaak ontheemd

Menigeen lijkt momenteel zijn ziel verloren

Hoe kan hoe kan een mens zichzelf dan toebehoren?

 

Menigeen valt zo gemakkelijk ten proot

aan lieden van bedenkelijk allooi

Aan niets ontziende grootindustriëlen

die onderling hun buit verdelen

 

Aan welbespraakte demagogen

die een mensheid zonder ziel beogen

Een nieuwe slavenmaatschappij

komt zo schielijk dichterbij

 

Waaraan de menselijke ziel

gemakkelijk ten prooi viel

Verleid door tal van snuisterijen

die ons tot vervelens toe vermeien

 

Aan steeds meer slimme apparaten

die van vele mensen slaven maken

Zal een technocratische gevangenis

het einde zijn van de geschiedenis?

 

Als ontzielde laatste mensen zich vervelen

en de supertechnocraten al het geld verdelen

dat zich steeds meer in hun handen concentreert

naarmate mensen tot object worden gereduceerd

 

Wij dienen ons opnieuw te gaan bezielen

door niet voor apparaten te gaan knielen

Zoals de Mammon en het Gouden kalf in oude tijden

moeten wij in de moderne tijd afgoderij vermijden

 

Door trouw te blijven aan onszelf en ons gevoel

Te streven naar een geestrijk levensdoel

Ons innerlijk verkennen en ontplooien

en ons met innerlijke schatten tooien

 

Van binnen tot onszelf gaan komen

tiot de ziel die van ons is ontnomen

Een bezielde mens stelt een grens

De kracht van ons bewustzijn is immens

 

En groter dan van apparaten

die van mensen slaven maken

Als mensen collectief ontwaken

zal een nieuee tijd gaan dagen

Een tijd waarin de ziel die ons ontviel

van binnenuit weer wordt bezield

 

Hemels licht in donkere dagen: Donkere wolken boven de Grevelingen (ZL)

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zomerfoto-s-laten-zien-wat-voor-zomer-het-is~aa53aae0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Openbaarheid                 2022 10 25

 

De hemelpoort gaat langzaam open

Maar je kunt er nog niet binnenlopen

Geleidelijk wordt steeds meer licht

op de mensenmaatschappij gericht

 

De wetenschap wordt uitgezuiverd

Menig machtige dictator huivert

voor de macht van openbaarheid

Journalisten bieden ook meer klaarheid

 

Vele mensen willen nu de waarheid

En het wetenschappelijk debat

over financiering van de wetenschap

heeft zo’n groot bereik nog niet gehad

 

Vele mensen die zich zorgen maken

komen tot een innerlijk ontwaken

Ook het onvergankelijke licht

komt bij crises meer in zicht