Gedichten over een ruimer bewustzijn

Civis Mundi Digitaal #127

door Piet Ransijn

 

Grenzeloos                       2022 09 29

 

Tussen God en dier

is de mens een tussenwezen

boven al het aardse uitgerezen

zoekt hij bovenaards vertier

 

Door de goden aangeraakt

maar niet afgemaakt

als een onvoltooid produkt

is hij niet geheel gelukt

 

Op de aarde verblijvend

naar het goddelijke neigend

zonder ooit genoeg te krijgen

wil hij altijd meer en beter

 

Van genoeg wil hij niet weten

Zijn onverzadigbare wensen

gaan voorbij gestelde grenzen

neigen naar het onbegrensde

 

God verleende hem de gunst

zich te kunnen uiten in de kunst

Terwijl hij soms de hemel raakt

met hetgeen hij scheppend maakt

blijft het altijd onvolmaakt

 

Een onvoltooid product

Nooit geheel en al gelukt

Hij kan geen genoegen nemen

met zijn onvoltooide wezen

 

God gaf hem een hoger weten

dan aan dieren is bemeten

De aarde wil hij onderwerpen

Zelfs als soortgenoten sterven

 

Op welke wijze kan hij ooit genezen

van zijn onverzadigbare wezen?

Op sommige momenten viel

hij in de diepte van zijn ziel

in het transcendente onbegrensde

houdt hij op met wensen

 

Eindelijk tot rust gekomen

wil hij daar ook blijven wonen

Sinds hij daar de vrede vond

waar geen eind aan komt

 

Een onmetelijke vrede

waar geen grens aan is bemeten

en een onbegrensd terrein

van transcendent bewustzijn

 

 

Transcendent bewustzijn           2022 08 24

 

Een creatief en stil bewustzijn

is een transcendent domein

Het is een onuitputtelijke bron

waaruit zich ons bestaan ontspon

 

Wij geven vanuit ons bewustzijn

beelden aan de werkelijkheid

en daardoor ook hanteerbaarheid

van iets wat ons begrip te boven gaat

en dat ons vertwijfeld achterlaat

als wij de wereld niet ‘betekenen’

en niet op houvast kunnen rekenen

 

In een vormeloos bewustzijn

zou het leven vol mysterie zijn

Een transcendent domein

dat vol betekenis kan zijn

die voor ons niet bestaat

omdat het ons ontgaat

 

Wij kunnen het niet vatten

Er is niets om te pakken

dat het hanteerbaar maken kan

of in te passen in een plan

Het blijkt een oeverloze oceaan

een grenzenloos bestaan

 

Konden wij daar toeven

zonder iets te hoeven

in een open bewustzijn

dan zou de wereld anders zijn

lijken op een speelterrein

 

In plaats van een bedrukt bestaan

van ieder in zijn eigen waan

waarin men naar betekenissen gist

en de werkelijkheid aan ons ontglipt

want ieders waarheid wordt betwist

 

De maatschappij kan zo ontaarden
in een strijd van relatieve waarden

Geen waarheid en geen zekerheid

Men kijkt naar de hanteerbaarheid

naar bruikbaarheid en nuttigheid

 

In een armzalig  geestloos leven

dat uiteindelijk geen zin kan geven

In een woud  van velerlei betekenissen

kan men slechts naar waarheid gissen

of zelfs het bestaan ervan betwisten

 

Er is geen transcendent domein

geen eindeloos en creatief bewustzijn

dat een bron van zekerheid kan geven

Want in het immer wisselende leven

is het zijn van het bewustzijn altijd zeker*                          *Zie Descartes: Ik ken dus ik ben

 


https://plusmagazine.knack.be/maatschappij/niet-enkel-milieubewust-ook-actief-begaan/article-normal-1150815.html


Milieubewustzijn
           2022 10 21

 

Deze massamaatschappij

is niet aangenaam voor mij

De media gedragen zich conform

een voorgeprgrammeerde norm

gericht op steeds meer consumeren

door manipulerend informeren

 

Er wordt de laatste tijd gepleit

voor matigheid en duurzaamheid

maar we blijven volop consumeren

en de zwaar belaagde aarde ruïneren

In een meer milieubewuste levenstijl

zich slechts weinig mensen heil

 

Slechts vijf procent eet vegetarisch

Het geldt nog steeds als exemplarisch

Dieren worden nog massaal gedood

Onze hypocrisie is levensgroot

Wel is men tegen jacht gekant

maar vleesconsumptie blijft in stand

 

Dieren fokken om te doden

mag van mij worden verboden

Om verandering op gang te brengen

mag milieubeleid veel strenger

Bioboeren dient de norm te zijn

maar hun aantal is nog klein

 

Het gaat om het bewustzijn

dat wij medeschepsels zijn

Ondanks onze stadscultuur

zijn wij deel van de natuur

 

De aarde is onze moeder

die wij dienen te behoeden

voor ons mateloze consumeren

dat onze planeet kan ruïneren

 

https://nationaalpark.nl/park/nationaal-park-veluwezoom/

 

De Veluwezoom                            2022 08 23

 

De IJsselvallei ligt achter mij

De tijd dat ik daar woonde is voorbij

De omgeving is bijzonder schoon

Toen we daar woonden heel gewoon

maar nu lijkt het wel een droom

 

Een natuurpark was er heel dichtbij

en het ontving ons vaak gastvrij

Bij de Posbank en de Carolinahoeve

was het aangenaam vertoeven

 

Het meeste gaf ik om de uiterwaarden

die de Posbank minstens evenaarden

met de IJssel die mij altijd fascineerde

als ik aan haar oever mediteerde

 

Ik voelde dan een diepe band

en versmolt dan met het land

Het leek wel op natuurmystiek

als ik er dagelijks doorheen liep

 

Ben weer teruggegaan naar Flevoland

Ook daar lag nog een diepe band

Ons huis staat aan de waterkant

De tuin is rijkelijk begroeid

Er wordt maar af en toe gesnoeid

 

Ons huis is nu gewoon

maar ooit was het een droom

die nu is uitgekomen

sinds wij daar zijn gaan wonen

Het voelt er dagelijks als gave

van de goddelijke genade

 

https://www.fishinginholland.nl/bestemmingen/ijssel-%28video%29.html

 

https://centrum-nautilus.nl/blog/spirituele-verhalen/33-christus-bewustzijn

 

Het alomvattende bewustzijn                  2022 09 03

 

In een droom zei een dame tegen mij

Mijn wezen leeft in God en ik ben vrij

Nog niet heel lang geleden

is deze wijze dame overleden

Ik heb haar voor die tijd bezocht

omdat ik deze wijze vrouw wel mocht

 

God is het alomvattende bewustzijn

waar wij allen deelgenoot  van zijn

Het goddelijke zijn omvat het Al

en was er al nog voor de Oerknal

Het gaat aan alles wat er is voorbij

is transcendent: van alles vrij

Voor ons niet te grijpen

 

Wij kunnen ernaar reiken

Het grenzeloze zal steeds wijken

Ver voorbij de verste sterren

Zo ver de ogen reiken en nog verder

Waar zelfs de grootste telescopen

onmogelijk nog kunnen komen

 

En tevens onbeschrijfelijk dichtbij

Wij gaan er telkens aan voorbij

Wij zijn ons zelfbewustzijn

Het lijkt vertrouwd terrein

Maar wat bewustzijn eigenlijk is

dat is voor ons nog ongewis

 

Wij weten niet goed wat het is

en tasten naar ons eigen licht

in een verduisterd zicht

We hebben God niet nodig

en vinden goden overbodig

 

Het grote transcendente licht

onttrekt zich aan ons zicht

En alle lichten daarvan afgeleid*              *Goden , engelen en demonen

verdwenen in vergetelheid

Een droom gaf mij een vergezicht

Een vrouw verscheen er in het zicht

 

Zij zei: het is ons aller lot

te leven in het licht van God

Het is, heeft zij nadrukkelijk gezegd

ons lot en ons geboorterecht

Zij opende mijn hart en ook mijn ogen

en heeft mijn hart naar God bewogen

Het alomvattende bewustzijn

waar wij allen deelgenoot van zijn

 


Milieubewustzijn
           2022 10 21

 

Deze massamaatschappij

is niet aangenaam voor mij

De media gedragen zich conform

een voorgeprgrammeerde norm

gericht op steeds meer consumeren

door manipulerend informeren

 

Er wordt de laatste tijd gepleit

voor matigheid en duurzaamheid

maar we blijven volop consumeren

en de zwaar belaagde aarde ruïneren

In een meer milieubewuste levenstijl

zich slechts weinig mensen heil

 

Slechts vijf procent eet vegetarisch

Het geldt nog steeds als exemplarisch

Dieren worden nog massaal gedood

Onze hypocrisie is levensgroot

Wel is men tegen jacht gekant