Gedichten over het Oekraïense volk en mensenrechten

Civis Mundi Digitaal #128

door Piet Ransijn

https://www.voxweb.nl/nieuws/studenten-over-de-oorlog-in-oekraine-wat-kan-een-gekke-dictator-doen-denk-je-hij-kan-alles-doen

Oekraïne is een vrijheidlievend land

 

Het Oekraïense volk      2022 11 19

 

Stel dat Vlamingen

geen Vlaams meer mogen praten

Nou, dan waren ze in alle staten

Een burgeroorlog zou uitbreken

omdat zij hun taal niet mogen spreken

 

In de Oekraïne is zoiets gebeurd

Dat wordt nu misschien betreurd

Waar waren toen de mensenrechten

toen de burgers ervoor gingen  vechten?

 

De Oekraïense onderdrukkers

kregen oppositie van de Russen

Hebben er een oorlog opgewekt

die nog steeds niet is beslecht

 

Rusland wilde Oekraïne mores leren

Maar de kansen gingen keren

Het Westen maakte zich ook sterk

De Oekraïne deed het vuile werk

 

Het betreft een geopolitieke strijd

met de Russen in de minderheid

Russen hebben echter ook hun rechten

waar zij hard voor willen vechten

 

Op het grensland van culturen

moet de Oekraïene het bezuren

Het is vooral een vrijgevochten land

en met Rusland is vanouds een band

 

Het heeft een zekere eigenheid bewaard

Ook al werd het bij het tsarenrijk geschaard

Tussen Rusland en het Westen ingeklemd

was het ook vanouds op Polen afgestemd

 

Op Litouwen en op Hongarije

En in het zuiden op Turkije

Oost Europa wilde zich bevrijden

van de Russische oppressie

 

Oekraïne wilde geen repressie

Sinds het Sovjet Rijk uiteen viel

herleeft de Oekraïense ziel

Het land werd eindelijk bevrijd

na een eeuwenlange strijd

 

De Oekraïense volksidentiteit

kent een zekere gespletenheid

Het Oosten neigt naar Rusland

Het noorden heeft een Poolse band

 

Een falende Oekraïende diplomatie

was een reden voor de Russische agressie

Het land moet nu zijn evenwicht hervinden

zonder zich aan enig ander land te binden

 

De horigheid aan westers kapitaal

is voor alsnog bepaald niet ideaal

Oekraïene dient in een nog pril bestaan

zijn eigen Oekraïense weg te gaan

 

Als de oorlogstrom verstomt

het volk weer tot zichzelf komt

zal het land weer gaan herrijzen

zijn heldenmoed ook zeker prijzen

en geschiedenis gaan schrijven

 

 

Een conflict beslechten vanuit mensenrechten                2022 11 18

 

Er is een vers van achttien doden in het vaderlands verzet*

In Oekraïne vielen 15.000 doden in het oostelijk verzet

die het Westen grotendeels negeerde

tot het in een oorlog escaleerde

 

Ook de Oekraïense Russen hebben rechten

vanwaaruit de strijd wellicht is te beslechten

Want vanuit het etnisch zelfbeschikkingsrecht

kan de strijd misschien een keer worden beslecht

 

Vrede ligt pas binnen het bereik

bij een onafhankelijke kijk

Het nieuws is vaak verwrongen

Van partijdigheid doordrongen

 

Een gezichtspunt boven de partijen

kan een einde van de strijd bereiken

Waarom zou het zelfbeschikkingsrecht

aan het Donbassin worden ontzegd?

 

Waarom geldt het ook niet voor De Krim

tegen westerse gevestigde belangen in?

Waarom worden Russische belangen genegeerd

Zijn die principieel en geoplitiek gezien verkeerd?

 

De Amerikaanse buitenlandse politiek

is al vele jaren sinds de oorlog ziek

Met Europa als kritiekloze vazal

roerden de Amerikanen zich haast overal

 

Een gouden kans op wereldvrede

werd na de val van de SU vermeden

En heel Europa bleef gespleten

Wilde weinig van de Russen weten

 

Heeft zich oostwaards uitgebreid

maar heeft Rusland niet bevrijd

van ontreddering, verval en roof

Poetin bracht weer nieuwe hoop

 

Heeft het land weer op de kaart gezet

en een algeheel verval ervan belet

Europa heeft hem niet geïntegreerd

en zich veeleer tegen hem gekeerd

Kans op een geheeld Europa werd gekeerd

 

Wanneer verzet Europa zich een keer

tegen de Amrikaanse invloedssfeer?

Amerika is zoals bijna overal

een samenleving in verval

En beslist geen voorbeeldland

Er is van alles aan de hand

Tegenstrijdigheden zijn er groot

en haast overal is grote nood

 

Aan de zelfkant van de maatschappij

gaan de media maar al te vaak voorbij

De ontreddering is levensgroot

met maar bitter weinig hoop

 

Als je in Amerika een ‘loser’ bent

en geen enkel perspectief meer kent

is er hoegenaamd geen hoop gebleven

op een fair menswaardig leven

 

De eeuw van Amerika is al voorbij

Het is een zieke maatschappij

Zou de ondergang zijn te beletten

met meer Europese sociale wetten?

 

Meer belasting voor de rijken

die dat al te graag ontwijken

En wat meer bezonnenheid

in het buitenlands beleid

 

Wat goed is voor Amerika

is niet altijd goed voor Afrika

Ook een zekere onpartijdigheid

zou een zegen zijn voor het beleid

 

Door conflicten te beslechten

vanuit consequente mensenrechten

Er ligt nu een kans in Oekraïne

om de mensheid zo te dienen

 

*Jan Campert, Het lied der achttien doden