De invloed van Big Pharma

Civis Mundi Digitaal #128

door Jan de Boer

Geld beheerst de gezondheidszorg, en geld en macht van de farmaceutische industrie corrumpeert.

Mede onder invloed van de farmaceutische industrie, « Big Pharma », heeft de Franse regering in overleg met de « Orde des médecins », die ook niet vies is van eigenbelang, besloten alle zogeheten « alternatieve » genezers: homeopaten, naturopaten… hoe goed ook opgeleid, uit te sluiten van het vergoedingssysteem van de nationale ziektekostenverzekering. Onder invloed van de regering en « Big Pharma » wordt ook geprobeerd de mond te snoeren van bijvoorbeeld erkende grootheden in de gezondheidszorg die kritiek uiten op de handelwijzen en praktijken van « Big Pharma », zoals het veel te vroeg op de markt brengen van medicijnen en vaccins die niet volgens de algemene regels voldoende getest zijn, waardoor onnodig gevaccineerd wordt, er veel gezondheidsschade wordt aangericht, etc. Denk slechts aan de zogeheten « softenon-babies ». En dit gaat ook op voor de vaccins tegen hepatitis B en de vaccins van Pfizer, Moderna… tegen Covid-19.

In 2019 liet Anthony Fauci, de baas van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten weten, dat het ten minste 10 jaar kost voordat een vaccin mRNA geautoriseerd kan worden en dat nog op voorwaarde dat alles goed verloopt in de testfases. Maar onder invloed van Covid-19 zijn deze onvoldoende geteste vaccins geautoriseerd en op de markt gebracht. Erg onvoorzichtig, te meer omdat daarna « Big Pharma » het noodzakelijke testen volgens de normale officiële regels « vergeten » heeft en daarvoor niet officieel op de vingers is getikt, hooguit door een paar goed ingevoerde medici.

Een voorbeeld: enige tijd geleden werd er onder invloed van de regering en « Big Pharma » een klacht ingediend door de « Orde des Médecins » tegen Prof. Christian Péronne, omdat deze op tv en in andere media wat hij noemt « de dwalingen en leugens van de regering en de farmaceutische industrie met betrekking tot de vaccins » aanvalt. Hij werd onmiddellijk uit al zijn functies ontheven. Wie is deze Dr. Christian Péronne? Gedurende 26 jaar hoofd infectie-ziekten van het ziekenhuis Raymond-Poincaré, Île de France, president van het « Comité ligue des vaccinations » (de experts voor het formuleren van aanbevelingen voor vaccinatie in Frankrijk), vice-president van ETAGE (een groep Europese experts inzake vaccinaties) bij de Wereldgezondheidsorganisatie, en één van de grootste specialisten inzake de ziekte van Lyme en aanverwante crypto-infecties. Beslist geen « antivax » en geen « complottist ».

In beroep bij de « chambre disciplinaire de l’Orde des Médecins » werd de ingediende klacht ongedaan gemaakt, werd gezegd dat hij vrijelijk zijn goed onderbouwde kritiek overal mag uitspreken en… hij is in ere hersteld!

Zo kan ik nog de nodige voorbeelden geven van erkende medici en onderzoekers, zoals ook dr. Michel de Lorgeril, onderzoeker van het Nationaal Centrum van Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS), internationaal expert op het gebied van cardiologie en voeding, lid van de Europese Vereniging voor Cardiologie, die de vloer aanveegt met het onverantwoorde op de markt brengen van niet zorgvuldig en volgens de algemene regels geteste vaccins, ook die tegen Covid-19.

Natuurlijk, de één is de ander niet, sommigen hebben (tot dusverre, want bijvoorbeeld het aantal hartpatiënten destijds ingeënt tegen Covid-19 neemt fors toe toe) geen last van de vaccins tegen Covid-19, heel veel anderen wel, waarbij mijn echtgenote en ik ook horen. Voor ons dus geen vaccins tegen Covid-19 meer, daardoor ook gemotiveerd door de goed beargumenteerde kritiek op deze vaccins door experts als dr. Christian Peronne en dr. Michel de Lorgeril. Wij hebben nu een alternatieve verdedigingslinie die – bewezen – uitstekend werkt.

Frankrijk – en Frankrijk niet alleen – dreigt op korte termijn een tekort aan doeltreffende antibiotica te hebben. Veel antibiotica werken niet meer, doordat bacteriën er resistent tegen zijn geworden, mede door het onnodig voorschrijven ervan, maar vooral ook door het gigantische gebruik van antibiotica in de intensieve veeteelt, van kippen tot kalveren, met alle gevolgen van dien – ook voor mensen. Onderzoek naar nieuwe antibiotica heeft beslist geen prioriteit bij « Big Pharma », omdat dat op korte termijn, in verhouding tot bijvoorbeeld niet volgens de officiële regels geteste vaccins, te weinig geld in het laatje brengt.

« Big Pharma » heeft nu ook een nieuwe markt voor medicijnen ontdekt, en wel tegen obesitas, oftewel zwaarlijvigheid: de nieuwe melkkoe. Personen met obesitas lopen groot risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en verschillende soorten kanker. Medicijnen tegen obesitas leveren volgens berekeningen van analisten van Morgan Stanley in 2030 een 54 miljoen dollar voor « Big Pharma » op. De échecs en gezondheidssandalen hebben in ieder geval in Frankrijk altijd de geschiedenis van behandelingen tegen obesitas begeleid. De affaire Mediator, een anti-diabetesmedicijn, lag ten grondslag aan ernstige hartziekten. Natuurlijk, in de strijd tegen obesitas zijn in een aantal situaties wellicht medicijnen nodig, maar zou het niet beter zijn obesitas te bestrijden met – al of niet onder begeleiding – een verandering van voedselregimes en het uitbannen van suiker in voeding, dranken en « tussendoortjes »?

Ik zou hier dan ook willen pleiten voor het in Europees verband ontwikkelen en testen van nieuwe medicijnen en vaccins, toe te vertrouwen aan een daartoe op te richten publiek orgaan met democratische controle door het Europese Parlement, ver van de nefaste invloed van « Big Pharma ». Die heeft het oude Romeinse gezegde « pecunia non olet », geld stinkt niet, hoog in het vaandel staan, en gebruikt daartoe de meest oneigenlijke en smerige middelen.

 

Geschreven in november 2022