Een hachelijke tijd; Op de drempel van een nieuwe tijd, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #129

door Piet Ransijn

 

https://www.bndestem.nl/zeeland/zomerfoto-s-laten-zien-wat-voor-zomer-het-is~aa53aae0/173547028/

Hemels licht in donkere dagen. Donkere wolken boven de Grevelingen bij Bruinisse Foto Jellie Leerstra

 

Een hachelijke tijd                         2022 12 11

 

We leven in een hachelijke tijd

De wereld is zijn anker kwijt

Afgescheidenheid en onderlinge strijd

zijn al vele jaren een bedreigend feit

 

We missen ook gedeelde waarden

ter bescherming van de aarde

Onze wereld vraagt verbondenheid

en meer gezamenlijk gesteund beleid

 

De wereld zal een andere wending nemen

als we onze verantwoordelijkheden nemen

vanuit een opgeklaard bewustzijn

omtrent wie of wat wij werkelijk zijn:

 

Een wezen met bewustzijn en een vrije wil

Ons gezamenlijke willen is de spil

van de ontwikkeling die komen gaat

als een ieder zich met dit gebeuren inlaat

 

Als wij ons licht op de problemen laten schijnen

zullen die problemen eerder gaan verdwijnen

Neem bijvoorbeeld het milieubeleid

Dat vereist een collectieve strijd

We zijn er zelf voor verantwoordelijk

 

Velen consumeren bij het leven

zonder enig loffelijker streven

Nog weinig burgers zien hun heil

in een minder consumptieve leefstijl

 

En ondanks democratische verhalen

laten wij gezamenlijk ons lot bepalen

door een aantal machtige bedrijven

die de overheid de wet voorschrijven

 

Individuele mensen hebben weinig te vertellen

als hun overheden naar bedrijven overhellen

De macht van de bedrijven in Amerika

lijkt sinds Ronald Reagan zonder weerga

 

Na jarenlange politieke twisten

verloor het socialisme

De neoliberale heerschappij

maakte de bedrijven vrij

van de regelingen van de overheid

en een meer sociaal beleid

 

Kapitaal werd meer geconcentreerd

en door grote investeerders meer beheerd

Bij de Lehman Brothers ging het ooit verkeerd

Banken werden overeind gehouden

zonder veel publiek vertrouwen

 

De financiële sector leunt

dus op publieke steun

Als banken gaan bezwijken

zullen ze het volk uitknijpen

 

De concentratie van vermogen

wordt daardoor steeds groter

Maar ook door al ons consumeren

kunnen zich vermogens concentreren

 

Zo worden mensen steeds meer knecht

van bedrijven als Big Pharma en Big Tech

en van andere concurrerende bedrijven

die proberen hun producten voor te schrijven

 

Ook bedrijven zijn in onze tijd

verwikkelt in een concurrentiestrijd

Ze proberen altijd winst te maken

Van een ander doel is weinig sprake

 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid

legt het af in jarenlange concurrentiestrijd

Er wordt nu ingezet op duurzaamheid
Anders raken ze hun goodwill kwijt

 

Van samenwerking is nog weinig sprake

om de wereld duurzamer te maken

Er blijft vooral een concurrentiestrijd

We leven in een hachelijke tijd

De wereld is zijn anker kwijt

 

De mensheid roept om nieuwe waarden

ter bescherming van de aarde
Maar ook empathie en solidariteit

verspreiden zich nu wereldwijd

bij de aanvang van een nieuwe tijd

Onze tijd vraagt een gezamenlijke strijd

met behoud van de verscheidenheid

 

De wereld zal een andere wending nemen

als we verantwoordelijkheden nemen

vanuit een opgeklaard bewustzijn

omtrent wie of wat wij werkelijk zijn:

Een wezen met bewustzijn en een vrije wil

 

Ons gezamenlijke willen is de spil

van de ontwikkeling die komen gaat

als een ieder zich met dit gebeuren inlaat

Als wij ons licht op de problemen laten schijnen

zullen die problemen eerder gaan verdwijnen

 

 

Op de drempel van een nieuwe tijd       2022 12 14

 

We leven op de drempel

van een ondoorgrondelijke tijd

Het verleden drukt zijn stempel

op het heden en wat komen gaat

Oude idealen zijn wij kwijt

Verloren ging de menselijke maat

 

Vrijheidsidealen van de liberalen

en de zinverlenende verhalen

uit allang vervlogen tijden

kunnen onze tijd niet leiden

 

Oude idealen van de socialisten

zijn verscheurd in onderlinge twisten

En elkaar bestrijdende partijen

kunnen mij als burger niet verleiden

 

Er is ook in mijn omgeving

nog geen enkele beweging

die veel mensen inspireert

en hun inzet genereert

 

Zonder politieke idealen

of bezielende verhalen

met een zekere nuchterheid

betreden wij de nieuwe tijd

 

https://penvlaanderen.be/ahmet-altan-op-de-drempel-van-een-nieuwe-tijd/