De moderne mens; Aanwijsbare trends, dichterlijke toekomstreflecties

Civis Mundi Digitaal #131

door Piet Ransijn

 

Een lege geest stopt zich vol met belevenissen

 

De moderne mens            2023 02 16 N a v Marc-Uwe Kling, Qualityland

en Albert Camus, ’Maat en onmaat’ in De mens in opstand en

‘Helena’s ballingschap’ in De zomer over het verdwijnen van de goden en de schoonheid

 

De Grieken geloofden nog in goden

en de Joden in de Tien Geboden

Goden waren regulerende principes

waar de mensen zich toen op beriepen

 

De moderne mens staat naakt

in een kaal absurd bestaan

dat van goden is ontdaan

en omhelst zijn eindig leven

door van alles te beleven

 

Men heeft niet meer de principes

waar de Grieken zich nog op beriepen

Een mateloos maar schraal genot

is nu zijn God en het gebod

 

Om van alles te beleven

dat een prikkeling kan geven

in een eindig kaal en leeg bestaan

dat van goden en geboden is ontdaan

en een mens zich autonoom waant

Maar in de moderne maatschappij

zijn de mensen zelden vrij

 

Mensen lopen in de waan

van een louter materieel bestaan

achter zinnenprikkelingen aan

Ze proberen nog hun leven

een vergankelijke zin te geven

door van alles te beleven

 

Er ontwikkelt zich een nieuwe slavernij

De techniek heeft nu de heerschappij

In een eindelose keten van verlangen

uitgebuit door winstbelangen

leidt het volk een onvrij leven

in de ratrace van het streven

om van alles te beleven

 

Met een overmaat van hol vermaak

leeft men als consumptieslaaf

In een mateloos en kaal bestaan

dat van goden en geboden is ontdaan

zijn de goden weer van node

evenals de Tien Geboden

 

https://www.mediumkiezen.nl/spiritueel-ontwaken/

 

Aanwijsbare trends                      2023 02 18

Piet Ransijn

In het leven van de hedendaagse mens

zie ik minstens twee op handen zijnde trends

Enerzijds ontwaken van het collectief bewustzijn

Het wint dagelijks geleidelijk steeds meer terrein

Maar anderzijds doet een manipulatieve macht

zich onmerkbaar gelden in een ongekende kracht

 

De macht vertakt zich via media

en steeds meer internationale gremia

Maar ook daar groeit het bewustzijn

dat wij mensen wereldburgers zijn

Zal het ons als burgers baten

als de mensheid gaat ontwaken?

 

 

De roep om onafhankelijk onderzoek

komt een groeiende behoefte tegemoet

Het massaal ontwakende bewustzijn

wil graag onafhankelijk geïnformeerd zijn

In de meeste dagblad- en TV-journalistiek

zien we die zelfstandigheid nog niet

 

Een hand vol mediamagnaten

houdt de informatie in de gaten

Hun invloed op TV of krant

is maar weinig transparant

 

Door de meeste mensen te vermaken

bewerkt men uitstel van ontwaken

De industrie van massavermaak

groeide uit tot een miljardenzaak

 

Het verwordt tot een bewustzijnsindustrie

zoals ooit met massarituelen en religie

Hoe dan ook neemt het bewustzijn toe

ook weten nog maar weinig mensen hoe

 

Het ontwaken van het collectief bewustzijn

zou wel eens bepalend kunnen zijn

voor de tijd die allengs komen gaat

die het donkere verleden achterlaat

als een groter aantal mensen wordt verlicht

door een immer groeiend inzicht

 

Mensen zullen weer gaan leren

zich naar binnen toe te keren

De sleutel tot gelukkig zijn

ligt voor ons in puur bewustzijn

 

https://degoudenvlam.nl/gezegend-ontwaken.php