Medeverantwoordelijk; Primaire aangelegenheid, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #133

door Jan Chris Jansen

 

                                              

                                              Medeverantwoordelijk

 

                       Met een zekere verhevenheid kunnen mensen het zeggen:

                                       nee, ik doe niet mee aan de politiek,

 

                       dat is een vuil zaakje. Wie daaraan denkt te ontkomen maakt

                                       De zaak niet beter maar erger. Hij

                       ontsnapt aan de medeverantwoordelijkheid voor de toekomst

                                       Die niet als pretentie, maar als een

                       onontkoombare noodzaak in de hand van de mens is gelegd.

                                       Daaraan is geen ontsnapping, geen

                       escape mogelijk, noch naar een mystieke noch naar een

 

                                       ludieke kant, zonder het odium

                       op zich te laden van desertie en ondermenselijk handelen.

 

                                                               */*

                                             Primaire aangelegenheid

 

                       Daarmee is politiek, in de zin van: bewust bezig zijn met

                                        vormgeven aan een menselijke

 

                       samenleving allesbehalve een vuil zaakje. Integendeel,

                                        het is een primaire menselijke

                       aangelegenheid geworden. Daarmee ook een primaire

                                        geloofsaangelegenheid – alle verwijt

                       van horizontalisme ten spijt. Waarbij dient gezegd dat politiek

 

                                        in veel meer vormen kan worden

                       bedreven dan alleen in de vorm van de partijpolitiek.

 

                                                               */*

                                 Feitse Boerwinkel   Einde of nieuw begin?  

                                      Ambo-boeken  Eindhoven 1974

                                                             blz. 40