Het einde van de pandemie, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #134

door Piet Ransijn

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/hoe-zit-het-is-het-einde-van-de-coronapandemie-echt-in-zicht/

De pandemie is officieel beëindigd verklaard door de WHO en de regering. De maatregelen zijn al eerder ingetrokken. “De evaluatie van de coronapandemie moet nog beginnen, het is onduidelijk hoe effectief de maatregelen zijn geweest, maar toch is er al een nieuwe wet, inclusief een aantal van de maatregelen.” (NRC 17 mei, ‘Aanpassing coronawet’).  "De Eerste Kamer is zowel uiterst kritich op de timing als op de aanpassingen van de ‘coronawet’ van minister Kuipers.”

Minister “Kuipers kon het niet nalaten een stap terug in de tijd te doen en terug te blikken op de coronacrisis... Hij noemde specifiek de scholensluiting  en het sluiten van sportfaciliteiten voor de jeugd. ‘Dat hadden we echt anders moeten doen. Dit heeft zeer langdurige effecten’.” (NRC 11 mei, ‘Nog één keertje over corona’)

 

Het einde van de pandemie       2023 05 13

 

De pandemie lijkt lang geleden

met vele mensen die eronder leden

en contact met anderen vermeden

De ontreddering was levensgroot

Vele mensen gingen eraan dood

 

De massale angst en de onzekerheid

bepaalden vergaand het beleid

De maatschappij werd afgesloten

Groepsactiviteit was streng verboden

 

Mensen werden sterk beperkt

in hun omgang en hun werk

Ook bij afscheid van de doden

was voorzichtigheid geboden

 

Toen er een remedie werd gevonden

werd de noodtoestand ontbonden

En er werd weer hoop geboden

na de daling van het aantal doden

De samenleving ging  weer open

 

Er werd weer ongedwongen

met elkander omgesprongen

Het oude leven werd hersteld

dat een tijd lang was bekneld

 

Want het dreigende gevaar

dat de een de ander kon besmetten

bepaalde de relaties met elkaar

en wilde men zoveel als kon beletten

 

Door restricties in het samenkomen

werden heel veel vrijheden ontnomen

Vrijheid werd geëerd als kostbaar goed

toen de pandemie was uitgewoed

 

De restricties waren van de baan

Mensen konden gaan en staan

waar ze ook maar wilden gaan

Toen restricties waren opgeheven

kwam de wereld weer tot leven

 

Vele mensen vierden feest

Het verheugde hen het meest

dat ze na een tijd van angst en beven

heelhuids verder konden leven

in de volle rijkdom van het vrije leven

 

               ************

 

De aanslag op de vrije maatschappi

lijkt momenteel allang voorbij

Wordt een nieuw aanslag voorbereid

met een digitaal gestuurd beleid?

 

Hoe men zich van rechten liet beroven

was voor sommigen haast niet te geloven

De repressie die men volgzaam liet gedogen

leek soms erger dan de medische symptonen

 

De aanvaarding van geboden informatie

over de remedie van massale vaccinatie

en gebrek aan grondig kritisch onderzoek

heeft de volkse volgzaamheid gevoed

 

De massa blijkt gemakkelijker te bespelen

dan een dieper inzicht mee te delen

Maar vertrouwen daalde in de politiek

in de afgelopen jaren niet zo diep

als na het enerverende beleid

gedurende en na de covidtijd