Een levenswijze die tot rampen leidt, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #135

door Piet Ransijn

https://sochicken.nl/ecologisch-leven

 

Een levenswijze die tot rampen leidt  2023 06 26

 

Wetenschappers waarschuwen al jaren

voor de dreigende milieugevaren

Maar bestuurders hadden er geen oor naar

en trotseerden en negeerden het gevaar

 

Producenten volgen consumenten

die zij met hun marketing proberen

te bewegen meer te consumeren

De houding van de consumenten

is bepalend voor de producenten

 

Hun bewustzijn is een strijdterrein

Burgers die zich meer bewust zijn

van effecten van hun consumeren

vragen anders te gaan produceren

 

Burgers informeren is een noodzaak

en hen wijzen op hun burgerlijke taak

hun consumptie drastisch in te perken

nu wij steeds meer de gevolgen merken

van een ronduit schadelijke levenwijze

waar wij niet verschoond van blijven

 

Want de mensheid krijgt te kampen

met een aantal ongekende rampen

en met hemeltergende ellende

die niet meer valt af te wenden

door verandering van het klimaat

die de mensheid nu al schaadt

 

Als wij wetenschappers mogen geloven

die de mensheid niet veel goeds beloven

valt de dreiging nu niet meer te keren

door vermindering van consumeren

en door schadevrij te produceren

 

Toch maar leven volgens waarden

die de aarde niet meer schaden

en maar zien wat er te redden is

Dan gaat het misschien minder mis