Citaat over versmalde rationaliteit en overheersing van theoloog Stefan Paas

Civis Mundi Digitaal #135

“Alles moet onderworpen worden aan bewijsdrift, nut en efficiency. Het is een houding die rationaliteit versmalt tot afstandelijke analyse, gericht op winstgevendheid en overheersing... die de westerse mens ertoe heeft gebracht zich op te stellen als ‘heerser en bezitter’ (Descartes) van de natuur, tot onderwerper van ‘luie en irrationele natuurvolken’ en tot kolonisator van ‘ongebruikte niemandslanden’.

“We leven met de gevolgen van een totaal verstoorde verhouding van de mens tot de rest van de schepping. De grote crises van de westerse samenleving (zingeving, ecologie, polarisatie, depressies, eenzaamheid, de verhouding tot ons eigen lichaam) zijn aan de wortel verbonden. De instorting van de biodiversiteit en de opwarming van het klimaat  zijn daarvan de meest voelbare symptomen.”

“Laten we weer religieus worden. Daarmee bedoel ik een houding van ontvankelijkheid en verbondenheid, waarin mensen hoopvol verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander en al het leven op aarde.”

NRC 27 mei 2023, Stefan Paas, hoogleraar theologie Vrije Universiteit Amsterdam over ‘klimaatreligie’

Zie ook Civis Mundi 133 ‘Moderniteit en milieu’ door Mathieu Wagemans

Bespreking van Koo van der Wal, Zoektocht naar de wortels van het milieuprobleem, Gompel & Svacina, 2023.