Onmacht, technocratie en intolerantie, citaten van Michael Sandel

Civis Mundi Digitaal #135

“Veel mensen ervaren een gevoel van onmacht en gebrek aan gemeenschapszin. ‘Dat verklaart de populistische backlash... Een technocratische politiek zoals we die hebben gehad, die morele controversen en visies op het goede leven zoveel mogelijk weert uit het publieke debat, trekt een moreel vacuüm dat vroeg of laat wordt gevuld met intolerante vormen van moralisme.’”

Michael Sandel, interview NRC 5 mei 2023, ‘De groeiende rancune is acuut geworden’