Fragiele staatsvorm; Ik tel mee, bewerkte citaten over democratie

Civis Mundi Digitaal #135

door Jan Chris Jansen

 

                                                     Fragiele staatsvorm

 

                               De democratie is een uiterst fragiele en onderhouds-

                                      gevoelige staatsvorm. Ik denk dat we daar

 

                               te weinig besef van hebben. Een democratie kan wel

                                      degelijk aan zichzelf te gronde gaan. Dat is

                               in de vijfde eeuw voor Christus in Athene gebeurd en

                                      in de jaren dertig in Europa. En dat gebeurt

 

                               vandaag de dag in het Turkije van Erdogan of in de

                                      Verenigde Staten van Donald Trump.

 

                                                                   */*

                                             Ilja Leonard Pfeiffer, schrijver

                                                VPRO gids do 25 mei 2023

 

 

                                                              Ik tel mee

 

                              De representatieve democratie zal nooit een rustig bezit

                                         zijn, en zal onderhoud blijven verlangen.

 

                              Het is nu eenmaal, naar klassiek inzicht, een uitermate

                                         beroerd systeem dat desalniettemin beter

                              is dan alle ervoor bedachte alternatieven. Wie autocratieën

                                         aan den lijve heeft ondervonden of

                              slachtoffers van dictaturen heeft gesproken, zal dat beamen.

                                         Een van de grote voordelen is en blijft

                              de mogelijkheid van snelle bijsturing van beleid die door

                                         vierjaarlijkse verkiezingen wordt geboden.

                              De kern van de representatieve democratie laat zich op

 

                                         T-shirtomvang samenvatten: ‘Ik tel mee’.

                              Het moet ons veel waard zijn om dat besef levend te houden.

 

                                                                     */*

                                                  Alexander Rinnooy Kan

                                            De Volkskrant  ma 19 juni 2023