Onrust in Rusland, Compromis?, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #135

door Piet Ransijn

 

https://hub.brussels/nl/blog/conflict-rusland-oekraine/

 

Onrust in Rusland           2023 05 15

 

Gaat de Rus met bommen smijten

als hij de oorlog toch verliest?

Of is hij daarvoor te gewiekst

en blijft het slechts bij dreigen?

 

Als Poetin het strijdtoneel verlaat

wie zorgt dan dat het verder gaat

in dat immense turbulente land?

Wie heeft dan de chaos in de hand

die het hele land wellicht bedreigt

dat niet naar integratie neigt?

 

Als extreme rechtse radicalen

hun gram op hem verhalen

is dit is niet alleen misbaar

maar een hachelijk gevaar

voor de nieuwe wereldorde

die sinds de Sovjets is geworden

 

Als de spanning zich naar buiten richt

blijft de chaos goeddeels buiten zicht

De middelpuntvliedende krachten

staan door de repressie onder druk

Door de oorlog is het tijdelijk gelukt

om de opposanten te ontkrachten

 

Het volk staat vaak in oorlogstijd

achter offensief en expansief beleid

Nationaal gestuurde propaganda

geeft de schuld aan andere landen

 

De eigen glorie wordt gepropageerd

Van de oorlog heeft men niet geleerd

de eigen heldenrol te mitigeren

die men graag wil propageren

 

Een compromis

 

Wanneer stopt de uitzichtloze slag

in een evenwichtig wederzijds verdrag?

Wanneer krijgt gezond verstand

eindelijk weer de overhand?

Is een compromis ook voor het Westen

niet veruit te verkiezen als het beste?

 

Als het Westen zich erachter schaart

steun geeft aan de onderhandelingen

wordt aan beide zijden leed bespaard

en stoppen slopende schermutselingen

Zo’n bestand is wel een poging waard

 

Een beletsel is partijdigheid

en kortzichtige eenzijdigheid

zonder oog voor andere belangen

en wat billijk is om te verlangen

 

Als de eigen nationale trots

met de onderhandelingen botst

mag men niet uit oog verliezen

toch een eervol moratorium te kiezen

dat aan beide kampen voordeel biedt

met een blijvend compromis in het verschiet