De vragende mens in de kosmos

Civis Mundi Digitaal #135

door Piet Ransijn

https://scientias.nl/is-de-kosmos-nu-perfect-op-ons-afgestemd-of-lijkt-dat-maar-zo/

 

De vragende mens in de kosmos            2023 06 17

 

Een Grieks gevoel voor schoonheid

raakten wij in het Westen kwijt

De kosmos als een ordelijk gegeven

is nog niet volledig opgegeven

 

Naar de hypothese van de Oerknal

kwam er uit het Niets een leeg heelal

waarin materie zich formeerde

en de sterrenstelsels genereerde

 

Vanuit chaos is er orde

in een lang proces geworden

waarin alles door elkaar beweegt

en iedere ster zijn eigen plek heeft

 

Het valt ons moeilijk een zin te vinden

waarmee wij ons bestaan kunnen verbinden

De orde in het universum is slechts relatief

en dit biedt ons nagenoeg geen perspectief

 

In de kosmos lijkt een mensenleven

slechts een tijdelijk en contingent gegeven

Een minuscuul onooglijk onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

 

Waarin de mens is komen bovendrijven

maar de zin ervan niet kan begrijpen

En dan het antwoord schuldig blijft

waarom hij in dit kosmische geheel verblijft

 

De vraag waartoe dit alles is geschapen

zal hij aan de goden moeten overlaten

die in het moderne wereldbeeld

geen plaats meer krijgen toebedeeld

 

En daarom vervalt hun antwoord

dat in vroeger tijden werd gehoord

Blijft de mens met al zijn vragen

en de rampen die hem steeds belagen

in een ondoorzichtig en immens heelal

waar hij zien moet hoe hij overleven zal