Het opperste genot en Een glimp van het Ene, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #136

door Piet Ransijn

 

Het opperste genot       2023 07 25

 

Zowel de hemel als het Ene

zijn bij ons verdwenen

Wij leven op een kale aarde

zonder absolute waarden

 

Dus pakken wat je pakken kan

en neem het er maar van

Ons opperste genot

ligt niet meer bij God

 

Een ongebreideld leven

kan ons het meeste geven

Dus waarden op de schop

voor meer en meer genot

 

Ons gebrek aan waarden

vernietigt zo de aarde

in het opperste genot

als hedendaags gebod

 

De mystieke eenheid

van de ziel met God

als het opperste genot

zijn wij eeuwen kwijt

 

Vreugde van een eeuwig leven

is evenmin aan ons gegeven

Zowel de hemel als het Ene

zijn bij ons verdwenen

 

Ons levensdoel en levensplan

is pakken wat je pakken kan

Zoek het opperste genot

en neem het er maar van

 

Zelfbeheersing is verdwenen

We gaan voor meer genot

dat tijdelijk een kick kan geven

in een ongebreideld leven

 

https://nl.vecteezy.com/foto/23313294-mooi-bewolkt-aan-zonsopkomst-bij-khanom-strand

 

Glimp van het Ene          2023 07 22

 

Wat wij doen is spel

Een expressie van het Ene

die na even is verdwenen

als de zon die heeft geschenen

 

Het Ene heeft zich wonderwel

verborgen in het talloos vele

waarin het al zijn overvloed

met iedereen wil delen

 

Zoals de zon zijn gloed

weerspiegelt in de golven

en weer wordt verzwolgen

door de regenwolken

 

Zo is ook het Ene

in het Al verdwenen

en is er nog een kans

een glimp te schouwen

van de luisterrijke glans

 

Als in Godsvertrouwen

het Goede en het Schone

hun glorie aan ons tonen

in de glans van het Ene

die nog niet is verdwenen

 

https://pixabay.com/nl/images/search/reflectie%20van%20de%20zon/