Publieksfunctie, bewerkt citaat over AI en ethiek

Civis Mundi Digitaal #136

door Jan Chris Jansen

 

                                                      Publieksfunctie

 

                                Hier wordt publieksfilosofie vooral beheersd door

                                         continentale denkers uit de ethiek 

 

                                en de politieke filosofie. Maar er is zoveel meer.

                                         Juist denkers uit de analytische hoek

                                en de logica kunnen bij uitstek relevant zijn voor

 

                                         actuele vraagstukken over AI en

                                technologie. Dat wilde ik in mijn boek laten zien.

                                         Als ik kijk naar proefschriften op mijn

 

                                terrein dan zijn die vaak erg specialistisch en voor

                                         Buitenstaanders nauwelijks te volgen.

                                Dat vind ik wel jammer. Omdat filosofie in mijn

 

                                         ogen een publieksfunktie heeft.

                                Zeker als het gaat over onderwerpen als AI.

 

                                                                  */*

                                Guido van der Knaap  Van Aristoteles tot algoritme

                                       Filosofie van de kunstmatige intelligentie 

                                                   NRC  zaterdag  20 mei 2023

Dit boek is besproken in Civis Mundi nr. 123