Brandende vraag, Een schadevrije levenswijze, Eigen aandeel, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #136

door Piet Ransijn

https://www.milieuzaken.org/opwarming%20van%20het%20klimaat.php

 

Brandende vraag                           2023 07 29

Piet Ransijn

 

De wereld staat in brand

van Amerika tot Griekenland

Wat is er aan de hand?

 

De aarde wordt te heet

zoals menigeen wel weet

Het bos dat in brand vloog

werd te heet en te droog

 

Wat we verder mee te maken krijgen

is dat oceanen steeds meer stijgen

om van de golfstroom maar te zwijgen

 

Als die anders stromen gaat

transformeert het klimaat

Het wordt onvoorspelbaar

en verandert onvoorstelbaar

 

Onze planeet wordt heter en heter

Of we er nog kunnen blijven leven

wordt zo meer en meer onzeker

Maar heter wordt het zeker

 

Misschien wordt onze planeet

in korte tijd wel veel te heet

Niemand die het zeker weet

 

https://sochicken.nl/ecologisch-leven

 

Een schadevrije levenswijze  2023 06 26

 

Wetenschappers waarschuwen al jaren

voor de dreigende milieugevaren

Bestuurders hadden er geen oor naar

en trotseerden en negeerden het gevaar

 

Producenten volgen consumenten

die zij met hun marketing proberen

te bewegen meer te consumeren

De houding van de consumenten

is bepalend voor de producenten

 

Hun bewustzijn is een strijdterrein

Burgers die zich meer bewust zijn

van effecten van hun consumeren

vragen anders te gaan produceren

 

Burgers informeren is een noodzaak

en hen wijzen op hun burgerlijke taak

hun consumptie drastisch in te perken

nu wij steeds meer de gevolgen merken

van een ronduit schadelijke levenwijze

waar wij niet verschoond van blijven

 

Want de mensheid krijgt te kampen

met een aantal ongekende rampen

en met hemeltergende ellende

die niet meer valt af te wenden

 

door verandering van het klimaat

die de mensheid nu al schaadt

als wij wetenschappers mogen geloven

die de mensheid niet veel goeds beloven

 

Valt de dreiging nog te keren

door vermindering van consumeren

en door schadevrij te produceren

in een leven volgens waarden

die de aarde niet meer schaden?

 

 

Eigen aandeel                  2023 07 15

 

Een bewuste keuze maken

vanuit menselijke waarden

kan de wereld beter maken

 

Ons leven is door anderen omgeven

die wij aandacht mogen geven

Je hebt niet alleen je eigen leven

 

En we moeten ervoor waken

dat we leven zonder schade

Alles wat we doen met mate

 

Ieder wezen is een onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

en heeft daarin een eigen aandeel

 

Door ons aandeel te verkennen

leren wij ons beter af te stemmen

als een zinvol en belangrijk onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel