Katholicisme en consumentisme, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #137

door Piet Ransijn

https://www.kuleuven.be/thomas/page/consumeren/

 

Katholicisme en consumentisme            2023 08 12

 

Een neef was overleden

We kwamen afscheid nemen

in een katholieke kerk

Herinneringen waren sterk

Het oude geloof kwam boven

waar ik niet meer in kon geloven

 

Toch biedt het katholicisme

meer dan het consumentisme

Maar het geloof in de materie

kwam in plaats van het mysterie

 

De menselijke ziel ging heen

Een waardenschaal verdween

De geest van het consumentisme

verdrong het katholicisme

 

Het consumeren kan niet stoppen

Het milieu gaat naar de knoppen

Er was geen beperking meer

zonder vreugde van de Heer

 

In een mateloze levensstijl

zocht men tevergeefs zijn heil

Geluk werd overal gezocht

Alles kon en bijna alles mocht

 

Nu zitten we met de gebakken peren

en moeten we de trends weer keren

Stoppen met het excessieve consumeren

Als we niet met de vervuiling stoppen

gaat de hele wereld naar de knoppen

 

De eindtijd lijkt gekomen

Zal de Christus wederkomen?

Zal het licht dat ieder mens verlicht*                     *Johannes, 1:9

in de wereld wederkomen?

Of blijft bevrijding buiten zicht?