Een andere levensstijl: God, de aarde en het Ene, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #138

door Piet Ransijn

https://www.praktijkjustbeyou.nl/2023/02/04/wat-is-holistische-therapie-nu-eigenlijk/

 

Een andere levensstijl   2023 09 02

 

In het klimaatdebat

wijst de wetenschap

op een stringent milieubeleid

dat tot minder uitstoot leidt

van gassen en andere factoren

die de atmosfeer verstoren

 

Het vraagt een andere industrie

en een andere vorm van energie

dan groene groei en technofix

Daarin zien vele mensen niks

In een andere levensstijl

ziet men steeds meer heil

 

https://docplayer.nl/58477291-Wie-gaan-het-nieuwe-jeruzalem-binnen.html

 

God, de aarde en het Ene           2023 09 10

 

Het inzicht dringt zich op

dat een samenleving zonder God

of zonder het licht van het Ene

verdrinkt in uiterlijke dingen

die de menselijke geest verdringen

 

God is een principe, geen persoon

die in de hemel zetelt op een troon

God is een principe achter wat je ziet

dat wat je ziet een fundament biedt

God geldt niet als hersenspinsel

veeleer als een funderend beginsel

 

Maar als het licht van het Ene

dat ooit in mensen heeft geschenen

uit onze geest lijkt verdwenen

missen wij het zicht op zo’n beginsel

en zien we het als hersenspinsel

 

De zon van het Ene is verdwenen

Kunstlicht imiteert het licht van het Ene

Een patheon van nieuwe valse goden

voorziet als surrogaat in onze noden

 

Men wil niet in een hemel geloven

of een heil of kracht van boven

Onze waarden zijn verschoven

naar de aardse materiële zaken

 

Men probeert om winst te maken

zonder hoger verder levensdoel

en men volgt zijn sensueel gevoel

zonder zich nog druk te maken

om een religieus getint gevoel

 

Wat primair telt is zingenot

zonder een bekommernis om God

Het oceanische natuurgevoel

verwatert in het wereldse gewoel

 

De natuur veliest haar glans

Het leven zijn vervullende balans

De passies lopen uit de hand

en ons lot lijkt tegen ons gekant

 

Want door de leidende geboden

wordt geen sturing meer geboden

Zij verliezen kracht van wet

als men God heeft weggezet

 

Als het licht van het Ene

uit de geest is verdwenen

doolt men in een dichte nevel

door een wereld vol problemen

 

Die alleen oplosbaar zijn

in een andere staat van Zijn

een ander soort bewustzijn

dan de sluier van onwetendheid

die tot omgekeerde waarden leidt

 

Zonder God als hoogste waarde

kelderen de hoogste waarden

Zij keren zich naar buiten

Wensen zijn niet meer te stuiten

 

We missen een gevoel voor maat

dat het evenwicht intact laat

tussen onze geest en zinnen

tussen streven en bezinnen

 

Terwijl de wereld steeds meer overhelt

naar het eerbetoon aan macht en geld

leidt dat streven dikwijls tot geweld

Bij gebrek aan geestelijke waarden

zal de macht in strijd ontaarden

 

Alleen een levenswaardig leven

waarin waarden zijn gebleven

kan een mens vervulling geven

Zonder normen en geboden

verergeren bestaande noden

 

Zonder hogere en hoogste waarden

hebben normen weinig kracht en waarde

En men zoekt een substituut voor God

in een of andere ideologie of afgod

 

Herstel van het licht van het Ene

dat uit onze geest lijkt verdwenen

kan bij ons de overlevingskansen keren

door het mitigeren van ons consumeren

en de aarde als bezielde entiteit te eren

 

 

Het verdwenen Ene                      2023 09 29

 

Zonder het bewustzijn van het Ene

is het onderlinge evenwicht verdwenen

En stemt men zich niet af op God

dan wijkt men af van zijn gebod

De meeste mensen doen naar wat

en heel veel mensen zijn verward

 

Het moderne leven is persoonsgericht

Men ziet geen ‘licht dat ieder mens verlicht’*                   *Evangelie van Johannes 1:9

En de voeling met het grenzenloze Ene

is eveneens al eeuwenlang verdwenen

 

Zonder enig flauw benul van God

wacht het mensdom een verloederd lot

want men breekt met zijn gebod

Het nationaal en wereldwijd beleid

grossiert nalatig in onmatigheid

 

De wereld is zijn richting kwijt

De gerichtheid op het Ene

ooit een zon die heeft geschenen

immers is allang verdwenen