Azië

Civis Mundi Digitaal #139

door Jan de Boer

India: de oppositie in slagorde tegen Narendra Modi

Dit artikel schrijf ik in de hoop dat Narendra Modi, die van India in feite een uiterst nationalistische hindoestaat wil maken, de komende verkiezingen in het voorjaar van 2024 gaat verliezen. Die mogelijkheid zit er zeker in nu de belangrijkste oppositiefiguur, Rahul Gandhi, de leider van de Congrespartij, weer aan de verkiezingsstrijd kan deelnemen. Hij was in een overduidelijk politiek proces door een rechtbank in de deelstaat Gujarat – de thuishaven van Modi – wegens belediging van Modi veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, met als gevolg dat hij het parlement moest verlaten en gedurende zes jaar onverkiesbaar zou zijn. Het federale hooggerechtshof heeft daar nu een stokje voor gestoken: de veroordeling van Rahul Gandhi is een ernstig vergrijp van de vrijheid van meningsuiting. Enfin, Narendra Modi probeert zo maar al te vaak tegenstanders de mond te snoeren. Natuurlijk is er beroep aangetekend. Hopelijk zal dat niet de deelname van Rahul Gandhi aan de verkiezingen verhinderen.

Hoe dan ook, de verkiezingen in 2024 zien er heel anders uit dan die van voorheen. De Indiase oppositie heeft op 18 juli jongstleden besloten één front tegen Narendra Modi te vormen om hem te verslaan. De nieuwe coalitie draagt de naam India (Indian National Developmental Inclusive Alliance) en verzamelt rond de Congrespartij de vertegenwoordigers van alle regio’s die de Indiase Volkspartij van Modi (Bharatiya Janata Party – BJP) weerstaan. Zij kan rekenen op de machtige regionale partijen van Westers-Bengalen, Delhi, Jharkhand, Bihar, Tamil Nadu, Telangana en Kerala. Zo’n coalitie was voorheen ondenkbaar door de onderlinge verschillen en de arrogante houding van de Congrespartij. Daarin is verandering gekomen door Mallikarjun Kharge (geen lid van de familie Gandhi), die nu de Congrespartij leidt, en door Rahul Gandhi en zijn grote mars voor eenheid, die de deelstaten in het zuiden met die in het noorden verbond, hetgeen zijn imago sterk verbeterde.

De BJP is nu ruim negen jaar aan de macht en gaat met kracht door op de weg naar totale hindoeïsering van het land dat zij nu officieel Bharat noemt, hetgeen doet denken aan de tijden waarin het hindoeïsme er de dienst uitmaakte. Deze hindoeïsering gaat ten koste van religieuze christelijke en met name van mohammedaanse minderheden die letterlijk en figuurlijk hun leven niet zeker zijn, evenals van de lagere kastes (het kastestelsel: de vervloekte plaag van de Indiase samenleving).

De Alliance India belooft het instellen van een scheiding tussen religie en staat en de verdediging van minderheden, de laagste kaste van de onaanraakbaren en de Adivasis (de volksstammen): zij die het doelwit zijn van de nationalistische hindoes.

Tegenover een toen verdeelde oppositie heeft Narendra Modi in 2019 gewonnen met slechts 37% van de stemmen, maar met het nog steeds bestaande Engelse parlementaire verkiezingsstelsel kreeg hij toch een comfortabele meerderheid van 303 uit 543 zetels in het parlement. Ik denk dat er in deze 10 jaar bij de burgers toch een zekere moeheid moet zijn opgetreden, want de kwaliteit van hun bestaan niet is verbeterd in verhouding tot de gemaakte beloftes. Dat kan zomaar de meerderheid van de BJP om zeep helpen.

Sinds 2019 heeft de BJP ondanks de alomtegenwoordigheid van Modi bijna de helft van de deelstaatverkiezingen verloren. Zij regeert voornamelijk in de noordelijke deelstaten in de hindoesprekende gordel, waar het electoraat van de BJP gevoelig is voor de superfallocratie van het hindoeïsme. Hoewel de BJP nu in geen enkele zuidelijke deelstaat meer regeert, heerst zij wel in de strategische deelstaten die een groot aantal gekozenen naar de Indiase volksvertegenwoordiging afvaardigen. Deze aritmetica is een enorm voordeel voor de BJP.

Wat er nu moet gebeuren bij de Alliance India is het regelen van de gevoelige kwesties van de zetelverdeling, het leiderschap en – niet in het minst – het formuleren van een politiek programma, dat een duidelijk goed gedefinieerd alternatief is om de genoemde aritmetica te boven te komen. Er is dus nog veel niet moeilijk werk te verzetten. Ik hoop meer dan van harte dat dat allemaal en in een goede sfeer lukt.

Ondanks zijn charisma en zijn internationaal aan de weg timmeren, is Narendra Modi er niet gerust op de komende verkiezingen te winnen. Toen hij de aankondiging van de verenigde oppositie en de creatie van de groep India vernam, haastte hij zich om met de BJP zijn eigen alliance NDA (National Democratic Alliance) op te richten met een dertigtal heel kleine partijtjes…

 

Geschreven in september 2023