Nietzsche zocht het licht; Nietzsche's leven en denken. Nihilisme en de levenszin, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #140

door Piet Ransijn

https://organisatiefilosoof.nl/de-troost-van-de-filosofie/

Nietzsche’s filosofie was als een tunnel. Aan het einde zocht hij licht, dat hij niet bereikt heeft

 

Nietzsche zocht het licht              2023 11 01  N a v Nietzsche, Dat alles ben ik. Gedichten. Vertaald door Ard Posthuma

Piewt Ransijn

 

Op het licht was hij gericht

Hoger, hoger, buiten zicht

Geloven was verwaterd

God had hij verlaten

 

Eigentijdse meningen voorbij

voelde hij zich vogelvrij

Ook het wolkendek voorbij

zocht hij naar de bron van licht

Hoger, hoger, buiten zicht

 

Hij had zich bevrijd van God

Maar nog niet van Dionysos

god van de vervoering en extase

van dronkenen envan verdwaasden

 

Maar hij zocht de bron van licht

die voorbij vervoering en extase ligt

Hoger, hoger, naar het licht

dat voorbij de goden ligt

 

Hij vereerde ook het leven

Is in ween religieus gebleven

Was misschien een pantheïst

die zich zonder God geen raad wist

 

Een leven zonder Bron

waar het leven ooit begon

zonder zin en zonder doel

geeft ons een absurd gevoel

 

Leven streeft naar groei

Vindt zijn doel in volle bloei

Alle leven is op licht gericht

Hoger, verder, naar het licht

 

Zo is ieder mens gericht

op het licht dat hem verlicht

En hij zoekt de bron van licht

Hoger, verder, buiten zicht

 

 

 

Nietzsche’s leven en denken     2011 02 14

 

Een groot en tragisch filosoof

verloor al jong zijn geloof

Hij ervoer de dood van God

als een tragisch lot

 

De klassieke Griekse oudheid

was voor hem een gouden tijd

De wijsgeren na Socrates

las hij pedant de les

 

De christelijke leer

verontrustte hem zeer

Schopenhauers filosofie

was voor hem zijn evenknie

 

Hij eerde hem slechts even

Maar door diens ‘wil tot leven’

kreeg hij toen al aandacht

voor zijn latere ‘wil tot macht’

 

Met zijn eigen decadente tijd

voerde hij vol passie strijd

Hij stak ongeremd de draak

met onechte slechte smaak

 

En ook met slecht geweten

Nietzsche wilde alles beter weten

Hij ontbeerde geestelijke waarden

die verdwenen door de dood van God

 

Hij vond een nieuw gebod

in trouw zijn aan de aarde

Metafysisch geloof aan gene zijde

wilde hij met klem bestrijden

 

Toch was Nietzsche beslist

geen hedonistisch materialist

Het leven nam hij serieus

Zijn lot liet hem geen keus

 

Vanuit een innerlijk gebod

aanvaardde hij zijn lot

om de waarheid te vinden

in een land vol blinden

 

Bij begoochelden en twijfelaars

vond hij echter weinig waars

Tenslotte kon hij zich wel overgeven

aan de liefde tot zijn lot en leven

 

Die liefde bleef hem steeds bekoren

totdat hij zijn inzicht had verloren

Hij is zichzelf steeds trouw gebleven

tot het eind van zijn bewuste leven

 

Voor hem had het leven op aarde

een onvergankelijke waarde

Hij drukte dat uit in de leer

van de eeuwige wederkeer

 

En ook in zijn diepe wens

dat het hogere in de mens

zich mettertijd zal realiseren

als wij leren sublimeren

Waar het hem om ging

was Zelfverwerkelijking

 

 

Nihilisme en de levenszin            2023 11 25 N a v Nietzsche, Ludwig Klages en Albert Camus

 

Zekerheden bleken drijfzand

Waarheid zet men naar zijn hand

En een intrinsieke wil tot macht

bepaalt wat wordt gedacht

 

Waar wil die wil dan heen

sinds God voorgoed verdween?

De wereld draait nu in een leeg bestaan

Geen doel meer om naar toe te gaan

 

Geen heil en hemel boven

Geen God om in te geloven

En de kortstondige geneugten

geven slechts beperkte vreugde

 

Er bestaan geen zekerheden

sinds ons geloof bedenksels bleken

Er is geen enkele heilsboodschap

en de mensen doen maar wat

 

Ze willen zekerheid in hun bestaan

en een levensdoel om voor te gaan

Ook als god en goden niet bestaan

Maar ieder ideaal blijkt illusoir

En ontgoocheling loert als gevaar

 

Toch willen mensen leven zonder pijn

en beslist gewoon gelukkig zijn

Niet alleen maar schobe schijn

maar substantieel  geluk en vrede

 

Waarbij men zich in vrijheid kan bewegen

Zonder zorgen om ons voortbestaan

Een levensdoel om voor te gaan

Een leven met alles erop en eraan

De levenszin

 

Ons leven heeft een inherente zin

tegen andere argumenten in

Ons verstand kan ons  die zin ontnemen

door er denkend tegenin te streven*                       *Zie Ludwig Klages, Der Geist als Wiedersacher der Seele

 

Wie leeft wil, verder leven

als spontaan direct gegeven

Haast niemand wil graag dood

Alleen in hoge uitzichtloze nood

verliest het leven zin en doel

in spontaan beleefd gevoel

 

Denken is een ongezonde bezigheid

als het tot een twijfel aan het leven leidt

Het denken is een welkom instrument

waarmee de levenswil de stappen kent

die leiden naar ons levendoel

als een projectie van gevoel

 

Het hart kent redenen die de rede niet kent

en doelen waar het zich naar toe wendt

Het volgt gewoon een zuiver oergevoel

dat leidt tot een of ander doel

 

De levenzin en levensdrang is inherent

al is het levendoel nog onbekend

Het doel wordt vaak spontaan bereikt

als men zich naar hartewensen neigt

 

Men vindt de liefde van zijn leven

langs ondoorgrondelijke wegen

Alleen het hart weet wie dat is

De rede weet dat niet gewis

 

Zo vondt men ook zijn levensdoel

vanuit een puur spontaan gevoel

een plaats waar men zich thuisvoelt

alsof die voor ons is bedoeld

 

In innerlijke rust

wordt men zich bewust

waarheen te gaan

Die rust ligt binnenin

 

De zin van het bestaan

ontvouwt zich dan spontaan

vanuit een inherente zin

Keer in en vindt hem binnenin!

 

 

Meer gedichten over Nietzsche, zie CM 121 (klikken:

Dichterlijke reflecties over Nietzsche bij Henk Manschot, Blijf de aarde trouw en Paul van Tongeren, Nietzsche