Leeg en vol bewustzijn, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #142

door Piet Ransijn

Een leegte vol met licht. https://sandrabrennand.com/2014/07/03/ochtendgloren/

 

Leeg en vol bewustzijn 2023 12 31 N a v Simon Gusman, Diep van binnen. De mens volgens Sartre

 

Bewustzijn is niet leeg en hol

Bij nader inzien blijkt het vol

te zijn met mogelijkheden

Als een leegte vol met licht

Overstelpende vrede

en een ingetogen weten

vol verrassend inzicht

 

Daar verbergt zich buiten zicht

Licht dat ieder mens verlicht

Het komt in ons tot leven

door er aandacht aan te geven

Diepe stilte in het hart

draagt dit als een schat

 

In het doel waarnaar wij streven

komt de leegte ook tot leven

als iets wat er nog niet is

en latent in ons aanwezig is

En het komt concreet tot leven

door er aandacht aan te geven

 

Ook ons scheppende vermogen

groeit door aandacht zienderogen

Een schijnbaar leeg bewustzijn

blijkt toch overvol te zijn

En een overstelpend leven

komt in ons tot leven

 

Licht dat ieder mens verlicht

komt weer in ons zicht

Het wordt in ons geboren

als het prille ochtendgloren

En een diep innerlijke vrede

draagt een ingetogen weten

 

Dat wij voller kunnen leven

zonder dreigende problemen

Door vanuit ons hart te leven

in een diep gevoel van vrede

Door de lege stilte in ons leven

te beleven als een bron van vrede

 

De stilte die wij zijn

diep in ons bewustzijn

kan zich gaan bewegen

in een voller rijker leven

Een wereld vol problemen

kan een wending nemen

 

Als wij mensen scheppend leven

vanuit diepe innerlijke vrede

die zich tonen kan als leegte

van een transcendent bewustzijn

in de volheid van ons zijn