Hoe vinden we houvast in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is?

Civis Mundi Digitaal #145

Interview met André Kluckhuhn in Trouw 20 april 2024

https://onsamsterdam.nl/artikelen/de-vaste-route-van-andre-klukhuhn

 

‘Hoe vinden we houvast in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is?’

Interview met André Kluckhuhn in Trouw 20 april 2024

“Onze huidige wereld wereld wordt grotendeels door wetenschap en rationaliteit beheerst en we hebben veel van onze voorspoed en welvaart te danken aan de rationele wetenschap.  Toch... heeft de wetenschap de waarheid niet in pacht. Het is een van de redenen waarom de samenleving op drift is geraakt en de mensen een nieuw houvast zoeken. Dat is één van de grote thema’s van onze tijd... Mensen zijn hun absolute zekerheid kwijt... Onze wereld bestaat uit chaotische processen... Voorspellen is bijzonder moeilijk.”

“De uitdaging van onze tijd is... pluralistisch leren denken... Een open oor hebben voor andere overtuigingen... Een eindeloos gesprek aangaan. Dit vereist een groot geestelijk vermogen om... te kunnen schakelen... Dan verijkt het je bestaan... Wel blijven er dan nog veel raadsels over, de wetenschap weet eigenlijk nog steeds heel weinig. Wat gebeurde er bijv. vóór de Oerknal? Waarom is er iets en niet niets? ‘Iets’ dat is gaan leven en bewustzijn heeft gekregen. Er zijn veel basale vragen waaropo we het antwoord niet weten. Eigenlijk eindigt daarmee alles in het mysterie.”

“De wetenschapper, de kunbstenaar, de mysticus en de filosoof: dat zijn vier manieren om met de wereld om te gaan. De moderne mens moet leren schakelen tussen die vier mogelijkheden... Als mensen niet goed kunnen schakelen en vervolgens worden geconfronteerd met onzekerheden, dan krijg je vaak gevoelens van onrust en onbehagen.”

“Het hele leven is een groot mysterie... We zijn hier totaal toevallig... De andere manier van kijken is dat we weten dat we ertoe doen. Dat we betekenis hebben... Iedereen wordt... met een bepaalde taak geboren, en waar het in het leven om draait is uit te zoeken wat jouw taak is... Hoe kunnen we weten wat we moeten doen?... Moreel bewustzijn en het vinden van je plek op deze wereld komen grotendeels van binnen, en de vraag is hoe we dat in de huidige tijd kunnen ontwikkelen... dat vraagt veel persoonlijk onderzoek en onderlinge afstemming... Onze tijd daagt ons uit om vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken.”