Langzaam oog

Civis Mundi Digitaal #146

door Bernard Dewulf

Uit: Bernard Dewulf, Licht dat naar ons tast. Verzamelde gedichten. Atlas Contact, 2023.
Besproken in Tijdgeest, bijlage van Trouw, 11 mei 2024, p 63.

Langzaam oog

 

Men zit zijn tijd met kijken uit,

er is geen andere mogelijkheid.

 

Er is niet ergens niets te zien.

Lijkt het leeg, dan kijkt iets

 

ons nog aan dat wij vergeten zijn.

Zo zit men dus de tijd te kijken,

 

de wijdte tussen alles en zichzelf,

hopeloos doorelkaar. En ziet

 

door staren in het wak niet meer

dat ook een langzaam oog,

 

liefst ademloos, ons overkijkt.

Er is geen andere mogelijkheid.

 

Uit: Bernard Dewulf, Licht dat naar ons tast. Verzamelde gedichten. Atlas Contact, 2023

Besproken in Tijdgeest, bijlage van Trouw, 11 mei 2024, p 63.