Illustratie

Civis Mundi Digitaal # 59, Kort commentaar (vervolg op nummer 58)

Inhoudsopgave


 • Jan de Boer: Kritische kanttekeningen bij recente en eerdere ontwikkelingen
  • Algemene informatie Civis Mundi
   • Jan de Boer: Kritische kanttekeningen bij recente en eerdere ontwikkelingen

    Honger
    Jan de Boer

    Algemene informatie Civis Mundi

    Colofon

    Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
    Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
    Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
    Telefoon: 010-4182580
    Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

    Bestuur Stichting Civis Mundi

    Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
    Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
    Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
    Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

    Leden
    Mr. drs. Kai van der Kolk
    Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
    Dr. Hugo Verbrugh
    Sander Wieman, BSc.