Over Civis Mundi

Civis Mundi stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.

Het stelt zich hierbij op de grondslag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de verdere juridische uitwerking hiervan.

De Stichting Civis Mundi publiceert een tijdschrift dat zes maal per jaar verschijnt en dat als karakteristieken heeft:

  • De combinatie van een wetenschappelijk niveau met een grote toegankelijkheid.
  • Een speciale belangstelling voor internationale verhoudingen, Europa, politieke filosofie en religie.
  • Het bieden van een platform voor iedereen met interessante overwegingen. Zie bijvoorbeeld een overzicht van auteurs in enkele recente jaargangen.

Verder publiceert de Stichting Civis Mundi jaarboeken en organiseert zij lezingen en symposia.