Leven op herhaling

Civis Mundi Digitaal #17

door Hugo Verbrugh

In het nummer van 31 oktober 2012 van Civis Mundi publiceerde ik een uitvoerig artikel naar aanleiding van het boek Michiel Hegener ’Leven op herhaling - Bewijzen voor reïncarnatie’. Ik had waardering voor de serieuze wijze waarop de auteur onderzoeksjournalistiek had vericht, maar bracht vooral enkele fundamentele bezwaren naar voren tegen de mijns inziens onvoldoende gefundeerde argumenten en onvoldoende kritisch geformuleerde conclusies. Zoals een rechtgeaard wetenschapsmens of journalist betaamt liet Hegener zich dat niet zomaar zeggen en hij antwoordde met een even uitvoerige kritische reactie. Daar had ik van mijn kant weer het nodige op te zeggen, en de twee stevige stukken tekst waarin onze communicatie resulteerde staan nu op de vaste schijf van zowel Hegeners als mijn computer. Civis Mundi is niet de plaats om dat allemaal te publiceren, maar aan de lezer die onze interacties toch wil volgen zal ik het met vreugde digitaal doen toekomen: mail naar hugo@verbrugh.nl!

Hugo Verbrugh